Рішення № V-011/2022 за скаргою адвоката на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 242/2021 від 18 листопада 2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V-011/2022

 20 травня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Темнохудової З.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 242/2021 від 18 листопада 2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 02 квітня 2021 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області надійшла скарга Особа_2 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 (а.с. 1-25).
 2. 05 квітня 2021 року Голова дисциплінарної палати КДКА Київської області доручив члену дисциплінарної палати проведення перевірки по скарзі Особа_2 на дії адвоката Особа_1 (а.с.27).
 3. 26 квітня 2021 року від адвоката Особа_1 до КДКА Київської області надійшли письмові пояснення (заперечення) на скаргу Особа_2 (а.с.29-34).
 4. 22 вересня 2021 року за результатами перевірки скарги Особа_2 на дії адвоката Особа_1, складено довідку з кінцевим висновком про необхідність порушення дисциплінарної справи (а.с.35-37).
 5. 29 вересня 2021 року рішенням КДКА Київської області порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1, провадження у справі зупинено до 27.10.2021 року (а.с.38-40).
 6. 18 листопада 2021 року рішенням КДКА Київської області №242/2021 притягнуто адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України (а.с.55-60).
 7. 17 грудня 2021 року, не погоджуючись з прийнятим рішенням, адвокат Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на вищевказане рішення (вх.№17068 від 22.12.2021). Скаржником не пропущено строк на оскарження рішення, визначений ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (а.с.77-92).
 8. 30 грудня 2021 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури листом за вих. №2701 витребував у КДКА Київської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 (а.с.93).
 9. 14 січня 2022 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла дисциплінарна справа відносно адвоката Особа_1.
 10. 19 січня 2022 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.
 11. 28 січня 2022 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли додаткові пояснення адвоката Особа_1.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. Скаржник не погоджується з оскаржуваним рішенням, вважає його протиправним та винесеним із порушенням вимог законодавства.
 2. Обґрунтовує свою скаргу тим, що Особа_2 не надав належних та достовірних доказів, які б підтверджували вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, а отже, не довів його вину, а звинувачення ґрунтується на припущеннях та голослівних твердженнях.
 3. Вказує, що в оскаржуваному рішенні відсутні докази того, що адвокат Особа_1 нібито не передав вилучені під час обшуку кошти Скаржнику – Особа_2. Звинувачення ґрунтується виключно на поясненнях Особа_2, викладених у скарзі.
 4. Посилається на те, що орієнтовно у серпні 2020 року до нього звернувся Особа_2 Окресливши обставини для правової допомоги, визначивши зміст доручення, сторонами погоджено умови співпраці та підписано договір про надання правової допомоги від 17 серпня 2020 року. Зазначає, що він не нав’язував Особа_2 надання професійної допомоги і, що на його запитання Особа_2 відповів, що у цій справі не має іншого представника, а також що не надавав та не міг надавати будь-яких гарантій щодо результату своєї правової допомоги.
 5. Вказує, що виконав доручення та повернув кошти Особа_2, як такі, що вилучені незаконно під час обшуку.
 6. Адвокат Особа_1 заперечує проти твердження Скаржника, що кошти не були повернуті в повному обсязі. Факт отримання грошових коштів підтверджено розпискою, власноруч складеною скаржником Особа_2 Крім того, розписку було написано не до передачі коштів, як про це зазначає скаржник, а після.
 7. Розписка надана Особа_2 на ім’я слідчого після передання коштів в присутності ряду осіб, а саме – двох слідчих, адвоката Особа_1, як захисника, охоронця, водія адвоката та особи, з якою приїхав Особа_2 Написання розписки відбулося після того, як Особа_2 отримав кошти, перерахував їх та склав в автомобіль, на якому приїхав зі своїм товаришем.
 8. Зазначений факт може бути підтверджений особами, які були присутні під час передачі Особа_2 вилучених під час обшуку грошових коштів, у тому числі слідчим Особа_6., на ім’я якого адресовано розписку на підтвердження факту отримання грошових коштів.
 9. Щодо твердження Скаржника, що адвокат Особа_1 обмовляє іншого представника Особа_2 – адвоката Особа_4, то вони нічим не підтверджені та необґрунтовані. Додана до скарги Особа_2 копія заяви про вчинення злочину в інтересах власника майна – Особа_2 не є доказом того, що адвокат Особа_1 підписав її від імені адвоката Особа_4, підробивши його підпис, як про це зазначає скаржник.
 10. Всі звинувачення відносно адвоката Особа_1 ґрунтуються виключно на поясненнях Особа_2, викладених у скарзі, чи на припущеннях. Адвокату Особа_1 нічого невідомо стосовно обмовлянь адвоката Особа_4, він навіть не знає, хто це.
 11. Вказує, що виконавши доручення, адвокат Особа_1 звернувся до Особа_2 із проханням сплатити йому визначений домовленістю та договором про надання правової допомоги гонорар (п.п.7 п.3.3 Договору), проте останній пообіцяв сплатити гонорар дещо пізніше, але так і не виконав своєї обіцянки, натомість Особа_2 звернувся зі скаргою на дії адвоката від 02.04.2021 року, стверджуючи, що адвокат не повернув вилучене під час обшуку майно.
 12. Зазначає в скарзі, що Особа_2 не доведено факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку, а також не вказано вимоги заявника (скаржника) – у заключній частині вказано, що «він не достойний почесного звання – адвокат», що не може розцінюватися як вимога заявника (скаржника), яка є обов’язковим елементом скарги на дії адвоката.
 13. Також вказує у скарзі, що член КДКА Київської області Особа_5, що здійснював перевірку відомостей, порушуючи вимоги статті 7 Положення, діяв як «обвинувач», а не «судовий орган», що зобов’язаний встановити істину, не відібрав пояснення у осіб, які згадуються у скарзі, зокрема згадуваного адвоката Особа_4, не зробив відповідних запитів до слідчого Особа_6, який здійснював повернення незаконно вилучених під час обшуку коштів, не вчинив жодних дій для встановлення дійсних обставин справи, окрім відібрання пояснень у адвоката Особа_1, в результаті чого Особа_5 склав довідку, у якій відтворено обставини із позиції скаржника.
 14. Також вказує, що у прийнятті оскаржуваного рішення брав участь і член ДП КДКА Київської області Особа_5, який здійснював перевірку відомостей, що містяться у скарзі, що порушує принцип неупередженості та об’єктивності.
 15. Вважає перевірку формальною, що полягала виключено в отриманні пояснень адвоката, без зібрання належних доказів, що підтверджували б наявність вини в діях адвоката.
 16. Зазначає, що рішення прийнято із порушенням встановленої Законом та Положенням процедури, зокрема, адвокат Особа_1 захворів на респіраторне захворювання, спричинене вірусом COVID-19, та перебував на самоізоляції, що було належним чином підтверджено довідкою лікаря, він подав клопотання до ДП КДКА Київської області про відкладення засідання, призначеного 26.10.2021 року та 18.11.2021, проте засідання проведено, і його позбавили можливості заявити клопотання про виклик та допит свідків під час слухання дисциплінарної справи, що можуть підтвердити факт отримання Особа_2 всієї суми грошових коштів та іншого майна, вилученого під час обшуку.
 17. Щодо суперечностей між датою укладення договору 17 серпня 2020 року та строком дії Договору – до 31 січня 2019 року, а також вказівки на те, що взаємовідносини між сторонами виникли, починаючи з 31 січня 2017 року, – це є свідченням виключно того, що пункти 9.2, 11.6 Договору містять технічні описки, які не були виправлені перед підписанням договору.
 18. Адвокат Особа_1 не погоджується із твердженням про те, що дисциплінарний проступок має триваючий характер та вказує, що накладення дисциплінарного стягнення ДП КДКА Київської області здійснено із порушенням вимог щодо строку накладення дисциплінарного стягнення відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 19. Наполягає на тому, що Клієнту було надано послуги в повному обсязі, передано кошти, що підтверджується розпискою, складеною Клієнтом власноруч. Доказів протилежного Клієнтом не надано.
 20. Просить скасувати рішення ДП КДКА Київської області № 242/2021 від 18.11.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, з виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, та ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи.
 21. В додаткових поясненнях до скарги адвокат Особа_1 просить прийняти письмові пояснення свідків Особа_7 та Особа_8 засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Особа_9, долучити їх до матеріалів дисциплінарної справи та врахувати під час розгляду скарги по суті.
 22. Письмових заперечень від первинного скаржника Особа_2 на скаргу адвоката Особа_1 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не надходило.
 23. В первісній скарзі до КДКА Київської області Особа_2 вказав, що 09.07.2020 у нього слідчим проведено обшук під час якого вилучено 761 050,00 гривень, 61 520,00 доларів США, 96 870,00 Євро, 2 мобільних телефона марки Apple Iphone серії 10, а також грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, які належали іншій особі.
 24. Зазначав, що уклав договір з адвокатом Особа_4, який скеровував до правоохоронних органів та суду відповідні скарги та клопотання.
 25. Приблизно в середині серпня 2020 року з ним зв’язався адвокат Особа_1 і запропонував вирішити питання повернення вилучених під час обшуку грошових коштів швидко і з гарантією без подання до суду скарг.
 26. 17 серпня 2020 року зустрівся з адвокатом Особа_1, на паркінгу біля Дарницького районного відділку поліції (м. Київ, вул. Кошиця), там адвокат надав йому для підписання договір про надання правової допомоги та розписку в отриманні грошових коштів, та вказав, що до слідчого іти не потрібно, щоб не було зайвих питань на зразок де взяв кошти і подібне, а він сам йому передасть розписку та принесе грошові кошти.
 27. Вказує, що підписав договір і розписку, потім чекав його, адвокат Особа_1 через певний час вийшов і повернув тільки частину грошей, а саме 761 050 гривень, а вилучені долари та євро він не повернув та вказав, що їх фізично немає у слідчого, і як тільки слідчий їх замовить у «Главку» він одразу їх забере і передасть.
 28. Особа_2 зазначив, що декілька місяців чекав і постійно запитував у адвоката Особа_1, коли будуть повернуті гроші, але чіткої відповіді не отримував, і адвокат Особа_4 направив до Дарницького районного суду м. Києва скаргу на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна. В судовому засіданні, яке відбулось 02.11.2020 слідчий надав суду розписку від адвоката Особа_1 про те, що він отримав від слідчого вилучені кошти в повному розмірі, а також і грошові кошти, які вилучені у іншої особи, які Особа_2 не належать. Проте йому ці кошти не повернув.
 29. Обґрунтовує, що адвокат Особа_1, у зв’язку із ініційованими судовими оскарженнями, в подальшому почав обмовляти адвоката Особа_4, надав копію заяви про злочин поданої начебто Особа_4, в інтересах Особа_2 щодо шахрайства під час отримання коштів та необхідністю проведення обшуків у інших фізичних осіб. На спростування інформації, що порочить ділову репутацію адвокат Особа_4 направив адвокатський запит до Офісу Генерального прокурора, на який надано відповідь що від імені Особа_4 в інтересах Особа_2 або інших осіб заяв про злочин не надходило.
 30. Вказав, що адвокат Особа_1 вдався до підробки документу, з метою наклепу на адвоката Особа_4, щоб він припинив з ним правовідносини, заволодів його грошовими коштами та коштами іншої особи, а також вчинив дії, які не сумісні з діяльністю адвоката виражені в порушенні Правил адвокатської етики та присяги адвоката.
 31. Вважає, що адвокат Особа_1 не достойний почесного звання – адвокат.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно з витягом з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_1 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Інформація_1, робоче місце знаходиться за адресоюАдреса_1.
 2. Адвокат Особа_1 обліковується у Раді адвокатів Київської області.
 3. Таким чином, розгляд скарги стосовно адвоката здійснено належною КДКА регіону, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. 02 квітня 2021 року до КДКА Київської області надійшла скарга Особа_2 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 Скарга обґрунтована тим, що адвокат заволодів його грошовими коштами та коштами іншої особи, вдався до підробки документу, з метою наклепу на адвоката Особа_4, щоб він припинив з ним правовідносини а також вчинив дії, які не сумісні з діяльністю адвоката виражені в порушенні Правил адвокатської етики та присяги адвоката.
 5. З протоколу обшуку від 09.07.2020 вбачається, що слідчим Дарницького управління поліції ГУ НП у місті Києві Особа_6., на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 01.07.2020 № Інформація_3, за адресою: Адреса_2 проведено обшук під час якого вилучено 761 050,00 гривень, 61 520,00 доларів США, 96 870,00 Євро, 2 мобільних телефона марки Apple Iphone серії 10, а також грошові кошти в сумі 50 000 доларів США (а.с.42-50).
 6. З матеріалів дисциплінарного провадження встановлено, що17 серпня 2020 року між Особа_2 та адвокатом Особа_1 укладено Договір про надання правової допомоги, за умовами, якого адвокат взяв на себе зобов’язання захисту прав, свобод і законних інтересів Клієнта; надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.
 7. Відповідно до розписки від 17 серпня 2020 року на ім’я слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у місті Києві Особа_6 за підписом адвоката Особа_1, останній, як захисник Особа_2, отримав від слідчого вилучені під час обшуку в розмірі: 761 050,00 грн (сімсот шістдесят одну тисячу шістсот п’ятдесят гривень), 50 000 $ США (п’ятдесят тисяч доларів США), 61 520,00 $ США (шістдесят одну тисячу п’ятсот двадцять доларів США), 96 000 Є (дев’яносто шість тисяч євро), 870 Є (вісімсот сімдесят євро), 2 мобільних телефона марки Iphone (а.с.19).
 8. Крім цього, з матеріалів вбачається, що 17 серпня 2020 року Особа_2 власноручно написано розписку на імʼя слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у місті Києві Особа_6 про отримання грошових коштів (без зазначення суми та валюти) (а.с.31).
 9. 02 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Дарницького районного суд м. Києва №753/17442/20 в задоволенні скарги адвоката Особа_4 в інтересах власника майна Особа_2 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № Інформація_6 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України – відмовлено.
 10. Ухвала мотивована тим, що правовий статус майна вилученого під час обшуку, яке входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку має відмінний статус з тимчасово вилученим майном. Скаржник просить зобов`язати слідчого повернути вилучені під час обшуку грошові кошти та два мобільні телефони, проте в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на їх відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, у приміщенні де здійснюється діяльність по обміну валют, де був проведений обшук. Необхідність звернення слідчого до слідчого судді із клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України та отримання ухвали про арешт майна, яке вилучене в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, у даному випадку відсутня, оскільки це майно не є тимчасово вилученим. Крім того, з матеріалів доданих до заяви слідчого вбачається, що речі, які просить повернути представник володільця майна, зокрема 761 650 грн., 50 000 доларів США, 61 520 доларів США, 96 000 євро, 870 євро та два мобільних телефони марки IPHONE згідно розписки від 17.08.2020 повернуті захиснику Особа_2 – Особа_1, для передачі Особа_2 (а.с.20-22).
 11. 10 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Дарницького районного суд м. Києва у справі №Інформація_5 скаргу Особа_4, в інтересах Особа_10, задоволено частково. Зобов’язано слідчого, уповноваженого на розслідування кримінального провадження № Інформація_6, у семиденний строк з дати отримання копії даної ухвали повернути Особа_10 кошти в сумі 50 000 доларів США, вилучені під час обшуку офісного приміщення № 503, розташованого за адресою: Адреса_3 – туристичний готель «ОСОБА_11» (а.с.3-5).
 12. Разом з цим, до матеріалів скарги долучено копію заяви про вчинення злочину від імені адвоката Особа_4 на ім’я Генерального прокурора України з проханням внести відомості до ЄРДР за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та провести першочергові дії, а саме обшуки за місцем проживання громадян Особа_13, Особа_14, Особа_15, Особа_16 та в офісі компанії «ОСОБА_12».
 13. Згідно відповіді Офісу Генерального прокурора від 13.11.2020 №27/2-2550 вих-20 на запит адвоката Особа_4, згідно з даними інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України», 19.10.2020 року заяви про злочин від імені адвоката Особа_4 або іншої особи в інтересах Особа_2 в Офісі Генерального прокурора не зареєстровано (а.с.6).

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. 18 листопада 2021 рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №242/2021 притягнуто адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 2. Рішення КДКА регіону мотивовано тим, що Договір про надання правової допомоги був укладений 17 серпня 2020 року з єдиною метою – оформлення повноважень на отримання грошових коштів клієнта від слідчого, а також отримання можливості заволодіння їх частиною під час їх передачі Особа_2, а також що адвокатом Особа_1 не вчинялося жодних інших дій, окрім як отримання грошей від слідчого та їх часткове передання клієнту Особа_2.
 3. Таким чином, з огляду на розмір неповернутих клієнту коштів, строк їх неповернення, а також зважаючи на інші обставини вчинення дисциплінарного проступку адвокатом Особа_1, КДКА Київської області дійшла до висновку, що встановлений в діях адвоката Особа_1 дисциплінарний проступок за своїм характером є грубим.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.
 3. Згідно ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 4. Частиною 2 ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі: 1) порушення присяги адвоката України; 2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 3) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із здійсненням ним адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили; 4) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.
 5. Відповідно ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.
 6. Стаття 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 7. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, Правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору.
 8. В силу ст. 8 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 09.06.2017 (зі змінами та доповненнями) адвокат має залишатися незалежним від свого клієнта. У межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.
 9. Статтею 7 Правил адвокатської етики визначено, що у своїй професійній діяльності адвокат зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.
 10. Відповідно до статті 11 Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва. Адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.
 11. Статтею 12 Правил адвокатської етики визначено, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.
 12. Згідно статті 24 Правил адвокатської етики, за бажанням клієнта або за погодженням з ним допускається прийняття одного доручення декількома адвокатами. В цьому випадку мають бути визначені засади розподілу обов’язків та повноважень адвокатів, що сумісно виконуватимуть доручення, а також їх відповідальності перед клієнтом.
 13. Відповідно до статті 25 Правил адвокатської етики адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, використовувати засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 14. Згідно статті 27 Правил адвокатської етики, адвокат повинен намагатися оперативно виконувати доручення клієнта, визначених в договорі про надання правової допомоги, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і Правилами.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури заслухавши пояснення та аргументи скаржника адвоката Особа_1, об’єктивно оцінивши висновки, мотиви прийнятого рішення, обставини справи та наявні докази, встановила наступне.
 2. З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 17 серпня 2020 року між адвокатом Особа_1 та Особа_2 укладено Договір про надання правової допомоги, за умовами якого адвокат зобов’язався: здійснювати захист прав, свобод, законних інтересів клієнта або інтересів третіх осіб; надавати правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань; складати заяви, скарги, процесуальні та інші документи правового характеру; надавати правову допомогу свідку в кримінальному провадженні; надавати правову допомогу під час виконання та відбування кримінальних покарань.
 3. Встановлено, що адвокат Особа_1 не здійснював захист Особа_2 по кримінальному провадженню, зокрема не готував та не подавав по кримінальному провадженню, в інтересах Особа_2, жодних заяв, клопотань, скарг, не вчиняв і не брав участі в жодних процесуальних діях, а також не погоджував правову позицію і стратегію захисту по справі з іншим адвокатом, який уже фактично надавав правову допомогу Особа_2 у цьому кримінальному провадженні.
 4. При цьому, не знайшли свого підтвердження пояснення адвоката Особа_1 про те, що Договір про надання правової допомоги укладено із Особа_2 виключно на одну дію, а також, що даний Договір розірвано в той же день, 17.08.2020 року.
 5. З аналізу умов Договору про надання правової допомоги не вбачається, що клієнт Особа_2, уповноважив адвоката Особа_1 на отримання грошових коштів від його імені у слідчого, а вчинення такої окремої дії, як отримання грошових коштів у правоохоронців, ВКДКА не відносить до видів правової допомоги та здійснення захисту по кримінальному провадженню.
 6. Разом з цим, ВКДКА звертає увагу на ту обставину, що розписка про отримання грошових коштів адвокатом Особа_1 від слідчого, з детальною вказівкою та описом точної суми та валюти не написана власноручно, а попередньо надрукована, в тому числі із використанням спеціального бланку адвоката Особа_1 (знак у вигляді щита з мечем), який адвокат також використовує по даній справі у всіх своїх документах. А розписка від імені Особа_2 написана на імʼя слідчого, а не адвоката і без зазначення точних сум та валюти отриманих грошових коштів, що в свою чергу вказує на відсутність належних та допустимих доказів передачі адвокатом Особа_1 Особа_2 отриманих від слідчого грошових коштів.
 7. Щодо врахування додаткових пояснень свідків Особа_7 та Особа_8 від 27 січня 2022 року, які засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Особа_9, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зазначає, що дані пояснення не були предметом розгляду в КДКА Київської області і скаржником адвокатом Особа_1 не вказано поважності причин їх не подання.
 8. Разом з цим, при оцінці по суті долучених письмових пояснень свідків Особа_7 та Особа_8, не вбачається доказів передачі адвокатом Особа_1 отриманих від слідчого всіх зазначених грошових коштів Особа_2, оскільки дані особи не вказали ні дату події чи обставин справи, ні прізвище особи, що отримувала кошти, а ні точної суми та валюти грошових коштів, що були передані адвокатом Особа_1.
 9. Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, при оцінці вчиненого діяння адвокатом та наявності чи відсутності складу дисциплінарного проступку, враховується також і та обставина, що адвокатом Особа_1 17 серпня 2020 року від слідчого, окрім грошових коштів Особа_2, отримано грошову суму в розмірі 50 000 доларів США, які не належать зовсім іншій особі і, що з даного приводу наявна ухвала слідчого судді Дарницького районного суд м. Києва по справі №Інформація_5 від 10.11.2020 року, якою зобов’язано слідчого уповноваженого на розслідування кримінального провадження № Інформація_6, у семиденний строк повернути Особа_10 кошти в сумі 50 000 доларів США, вилучені під час обшуку офісного приміщення № 503, розташованого за адресою: Адреса_3 – туристичний готель «ОСОБА_11».
 10. Щодо тверджень скаржника адвоката Особа_1 про те, що він захворів на респіраторне захворювання спричинене вірусом COVID-19, перебував на самоізоляції та відповідно не мав можливості під час слухання справи заявити клопотання про допит свідків, які б могли підтвердити факт отримання Особа_2 всієї суми грошових коштів та іншого майна, вилучених під час обшуку, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зазначає наступне.
 11. Частина 2 статті 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.
 12. З матеріалів справи вбачається, що розгляд справи, який призначено на 27.10.2021 року, ДП КДКА Київської області відкладено за клопотанням адвоката Особа_1, яке було мотивоване тим, що останній перебуває на самоізоляції у зв’язку з підтвердженням підозри на COVID-19.
 13. Незважаючи на відсутність підтверджуючих доказів перебування адвоката Особа_1 на самоізоляції, КДКА Київської області враховано клопотання адвоката та відкладено розгляд дисциплінарної справи на 18.11.2021 року.
 14. 18 листопада 2021 року до КДКА Київської області від адвоката Особа_1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням на самоізоляції через респіраторне захворювання спричинене вірусом COVID-19 та додано копію довідки лікаря ТОВ ОСОБА_17 (позитивного ПЛР тесту) від 17.11.2021 року.
 15. У зв’язку з тим, що чинним законодавством визначена імперативна норма щодо розгляду справи у разі повторної неявки сторони на розгляд дисциплінарної справи, а також враховуючи ту обставину, що адвокату Особа_1, в період часу з 23 квітня 2021 року по 18 листопада 2021 року було достовірно відомо про наявність в КДКА Київської області відносно нього скарги Особа_2, тобто у адвоката Особа_1 було достатньо часу для того щоб представити та заявити всі належні та допустимі наявні у нього докази, ВКДКА прийшла до висновку, що КДКА регіону при розгляді справи не допущено порушення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та/або процедури розгляду дисциплінарної справи.
 16. Щодо тверджень адвоката Особа_1 про те, що КДКА регіону накладено дисциплінарне стягнення поза межами строку притягнення, із порушенням вимог щодо строку накладення дисциплінарного стягнення відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зазначає, що в матеріалах дисциплінарної справи відсутні докази розірвання Договору про надання правової допомоги між адвокатом та клієнтом, відсутня належна вказівка на закінчення строку дії такого договору, а також відсутні докази повернення адвокатом Особа_1 Особа_2 отриманих від слідчого грошових коштів, а отже КДКА Київської області прийшла до вірних висновків, що в діях адвоката Особа_1 наявний дисциплінарний проступок має триваючий характер.
 17. Щодо доводів Особа_1 що у прийнятті оскаржуваного рішення брав участь член ДП КДКА Київської області Особа_5, який здійснював перевірку відомостей, що містяться у скарзі, що порушує принцип неупередженості та об’єктивності, ВКДКА такі доводи вважає безпідставними.
 18. З Витягу з протоколу № 14 засідання дисциплінарної палати КДКА Київської області від 18.11.2011 вбачається, що доповідач Особа_5 участі в голосуванні не брав.
 19. Враховуючи все вищезазначене, а також ту обставину, що скаржником Особа_2 в подальшому вживались дії по оскарженню дій слідчого щодо не повернення грошових коштів, отримання особисто адвокатом Особа_1 грошових коштів від слідчого при тому, що клієнт знаходився поруч з приміщенням поліції, з огляду на розмір неповернутих клієнту коштів та строк їх неповернення, ВКДКА прийшла до висновків, що в діях адвоката наявний склад дисциплінарного проступку, який за своїх характером є грубим одноразовим порушенням правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.
 20. Таке порушення є грубим, оскільки з матеріалів справи вбачається, що адвокат не передав Клієнту грошові кошти у великому розмірі, що може свідчити про завдання клієнту значної матеріальної шкоди.
 21. Про підрив авторитету адвокатури України свідчить те, що адвокат Особа_1 використав свої знання не для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, та не з метою надання правової допомоги, а для отримання грошових коштів.
 22. Встановлено, що адвокат Особа_1 не здійснював захист Особа_2 по кримінальному провадженню, а лише отримав у слідчого грошові кошти Особа_2. Таким чином, під прикриттям надання правової допомоги вчинялися зовсім інші дії, які не охоплюються поняттям надання правової допомоги.
 23. Разом з цим, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зазначає, що порушено один з основних принципів адвокатської діяльності – принцип законності.
 24. Основна загроза таких дій адвоката полягає у тому, що іншим адвокатам здійснюється посил про можливість недотримання принципу законності, та про можливість уникнення відповідальності за це, що також свідчить про підрив авторитету адвокатури в цілому.
 25. Таким чином, КДКА Київської області вірно встановлено наявність в діях адвоката Особа_1 складу дисциплінарного проступку та вірно застосовано вид дисциплінарного стягнення, який відповідає характеру та змісту встановленого порушення в діях адвоката.
 26. Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 242/2021 від 18.11.2021 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                Ю.І. Клечановська