Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VI-017/2018

27 червня 2018 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучківського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні матеріали кваліфікаційної справи № 106\2/2-17 за скаргою голови Ради адвокатів Хмельницької області на рішення КДКА Хмельницької області № 285 від 08.12.2017 про допуск ОСОБА_ до складення кваліфікаційного іспиту та № 43 від 26.01.2018 про видачу ОСОБА_ свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

 До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга голови Ради адвокатів Хмельницької області ОСОБА_ на рішення КДКА Хмельницької області № 285 від 08.12.2017 про допуск ОСОБА_ до складення кваліфікаційного іспиту та № 43 від 26.01.2018 про видачу ОСОБА_ свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Терміни оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, передбачені ч.8 ст. 50 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, порушено, у зв’язку з чим скаржниця просить поновити строк для подання скарги, оскільки вважає причину пропуску такого строку поважною. Зазначає, що відомості про оскаржувані рішення і невідповідність особи ОСОБА_ вимогам ч.1 ст. 6 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” стали відомі 11.04.2018 року при розгляді Радою адвокатів Хмельницької області заяви ОСОБА_ про направлення на стажування.

Голова Ради адвокатів Хмельницької області ОСОБА_ вказує, що у ОСОБА_ немає дворічного стажу роботи в галузі права, який за законодавством України є мінімально необхідним для отримання особою права на заняття адвокатською діяльністю, а отже, він не відповідає вимогам ч. 1 ст. 6 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, п. 2.2 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013 (зі змінами) (далі – Порядок), п. 1.2 статті 1 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 6 від 03.02.2017 (зі змінами та доповненнями).

Скаржниця посилається на те, що згідно з записами у трудовій книжці ОСОБА_ (зокрема пункти за №№ 11-17) вбачається, що в період з 04.03.2013 по 18.07.2017 останній працював на посадах заступника начальника управління, начальника відділу правових експертиз та судового представництва юридичного управління, заступником начальника відділу правового забезпечення діяльності адміністрації і юридичного управління в Алуштинській міській раді, адміністрації міста Алушти Республіки Крим. Тобто він здійснював свою діяльність на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим.

Відповідно до ч. 2 ст.9 Закону України „ Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Скаржник просить скасувати рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 285 від 08 грудня 2017 року про допуск до складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ та ухвалити нове рішення про відмову ОСОБА_ у допуску до складення кваліфікаційного іспиту; скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 43 від 26.01.2018 про видачу ОСОБА_ свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та ухвалити рішення про анулювання свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту серії ХМ № 000196 від 26 січня 2018 року, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області на ім’я ОСОБА_.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вишаровську В.К., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури визнано поважною причину пропуску строку на оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області та у відповідності до вимог п.3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поновлено строк голові Ради адвокатів Хмельницької області ОСОБА_ для подання скарги.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що 07.12.2017 ОСОБА_ звернувся до КДКА Хмельницької області з заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та надав наступні документи: копії дипломів бакалавра та спеціаліста, трудової книжки, витяг з послужного списку Сімферопольського прикордонного загону ; індивідуальні відомості про застраховану особу з управління пенсійного фонду України в м. Хмельницькому, медичну довідку, довідку про відсутність судимості, копії паспорту громадянина України, картки фізичної особи – платника податків ДПІ у м. Хмельницькому, військового квитка, а також довідку-підтвердження що останні 2 роки не складав кваліфікаційного іспиту в жодній КДКА регіону.

Рішенням КДКА Хмельницької області № 285 від 08 грудня 2017 року ОСОБА_ допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

Рішенням КДКА Хмельницької області № 43 від 26 січня 2018 року затверджено результати складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ у сумі 133,82 балів та визнано таким, що успішно склав кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Також зазначено про видачу ОСОБА_ свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

На підставі вищевказаного рішення 26 січня 2018 року ОСОБА_ видано свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області, серії ХМ № 000196, за підписом голови КДКА Хмельницької області Прядун В.Б..

Рішенням Ради адвокатів Хмельницької області від 11.04.2018 за № 5-10.2/18 відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_ про направлення на стажування до адвоката ОСОБА_ для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Відомості щодо оскарження ОСОБА_ рішення Ради адвокатів Хмельницької області від 11.04.2018 про відмову щодо направлення на стажування відсутні.

Як вбачається зі змісту статті 8 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про допуск особи до кваліфікаційного іспиту або про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.

Частиною 4 ст. 8 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачено можливість оскарження рішення про відмову в допуску до кваліфікаційного іспиту до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Можливість оскарження рішення КДКА про допуск особи до кваліфікаційного іспиту вказана норма Закону не передбачає.

Аналогічна ситуація передбачена ст. 9 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” – можливість оскарження особою, яка не склала кваліфікаційний іспит протягом тридцяти днів з дня отримання рішення КДКА – до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або суду. Можливість оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту вказаною статтею не передбачена.

З урахуванням викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить із вимог ст. 50 ч. 8 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, відповідно до якої рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Тобто оскарженню підлягає будь-яке рішення, прийняте кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу 2 Порядку одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту заявник надає документ (документи), що підтверджує наявність у заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

ОСОБА_ надано ксерокопію трудової книжки АВ № 946867, з датою заповнення 22.11.2010, причому копія ані нотаріально, ані за місцем роботи не посвідчена, є лише відмітка: „копія вірна та підпис”. Чий це підпис та коли він вчинений – не зазначено. Також ним надано належним чином не завірену ксерокопію витягу із послужного списку майора ОСОБА_ Сімферопольського прикордонного загону Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України за період з 28.08.2000 по 01.04.2010 та індивідуальні відомості про застраховану особу ОСОБА_ за 2010-2014 роки.

Диплом спеціаліста серії КВ № ____ ОСОБА_ отримав 23 квітня 2013 року за спеціальністю „ правознавство”, закінчивши у 2013 році навчання у Товаристві з обмеженою відповідальністю „Вищий навчальний заклад „Університет сучасних знань”.

Як вбачається з записів у трудовій книжці, станом на 23.04.2013 ОСОБА_ працював на посаді головного юрисконсульта юридичного сектору у державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції Державної екологічної інспекції України. В подальшому, 19.06.2013 його було звільнено у порядку переведення для подальшої роботи до Міністерства курортів і туризму Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та призначено на посаду начальника відділу економічного аналізу управління фінансів та економічного аналізу. Надалі, 03.03.2014 ОСОБА_ звільнився на підставі положень п. 5 ст. 36 КЗпП України та був переведений для подальшої роботи до виконавчого комітету Алуштинської міської ради на посаду заступника начальника управління, начальника відділу правових експертиз та судового представництва юридичного управління. З даної посади його уже було звільнено 30.12.2014 за угодою сторін відповідно до п.1 ст.77 Трудового кодексу Російської Федерації. В період з 31.12.2014 по 18.07.2017 ОСОБА_ працював заступником начальника управління, начальником відділу правового забезпечення діяльності адміністрації і юридичного управління Адміністрації міста Алушти Республіки Крим. Звільнено його 18.07.2017 відповідно до п.3 ст.77 Трудового кодексу Російської Федерації, тобто за ініціативою працівника.

Статтею 9 Закону України „ Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” передбачено, що державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їх посадові та службою особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт ( рішення, документ), виданий органами та\або особами, передбаченими частиною другою цієї статті є недійсними і не створює правових наслідків. Встановлення зв’язків та взаємодія органів державної влади України, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб з незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території, допускається виключно з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України, виконання міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, сприяння відновленню в межах тимчасово окупованої території конституційного ладу України.

Відповідно до вимог статей 1 та 9 вищевказаного Закону, в період з 20 лютого 2014 року по даний час, створена окупаційною владою Російської Федерації Адміністрація міста Алушти Республіки Крим є незаконною, відповідно будь-які органи, її посадові особи та службові особи та їх діяльність вважаються незаконними.

Статтею 18 Закону „ Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” громадянам України гарантується дотримання у повному обсязі їхніх прав і свобод, передбачених Конституцією України, в тому числі соціальних, трудових, виборчих прав та прав на освіту, після залишення ними тимчасово окупованої території.

Гарантії прав, свобод та законних інтересів осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України та перебувають на території України на законних підставах, визначаються Законом України „ Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Поняття внутрішньо переміщеної особи та облік внутрішньо переміщених осіб чітко регламентовані статтями 1 та 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та відповідні відомості вносяться до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Окремим організаційним питанням фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території присвячено Закон України від 12 серпня 2014 року № 1636-УІІ „ Про створення вільної економічної зони „ Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”. Вказаний закон є спеціальним законом, що визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, створює вільну економічну зону „ Крим” та врегульовує інші аспекти правових відносин між фізичними і юридичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території або за її межами.

Зважаючи на вказані вимоги законодавства, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до висновку, що ОСОБА_, в період з 04 березня 2014 року по 30 грудня 2014 року перебував у трудових відносинах з Алуштинською міською радою, з 31 грудня 2014 року по 18 липня 2017 року – з Адміністрацією міста Алушти Республіки Крим, яка була створена на тимчасово окупованій території у спосіб, не передбачений Конституцією України та законами України.

Адміністрація міста Алушти Республіки Крим створена та діє на підставі законодавчих актів Російської Федерації після збройної агресії Російської Федерації та окупації вказаної частини території України.

Відповідно службова та посадова діяльність ОСОБА_ у цих органах є незаконною, записи у трудовій книжці серії АВ № ___, заповненій 22.11.2010 за №№ 11-17, не створюють правових наслідків та не можуть прийматись до уваги при зарахуванні йому стажу роботи в галузі права.

Також слід зазначити, що ОСОБА_ не користується відповідними гарантіями прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, оскільки не отримував в установленому порядку довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Тому станом на 07.12.2017, тобто дату подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, та з урахуванням отримання диплому спеціаліста за спеціальністю «правознавство» 23 квітня 2013 року у ОСОБА_ відсутній стаж роботи в галузі права не менше двох років.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області, допускаючи ОСОБА_ до складення кваліфікаційного іспиту та ухвалюючи відповідне рішення за № 285 від 08.12.2017, допустила порушення вимог ст.6 ч.1, ст.8 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, п. 2 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, з послідуючими змінами та доповненнями.

При новому розгляді заяви ОСОБА_ від 07.12.2017 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури Хмельницької області необхідно звернути увагу на вказані порушення та ухвалити рішення у відповідності до вимог закону.

Оскільки не було законних підстав допускати ОСОБА_ до складення кваліфікаційного іспиту, то всі наступні рішення, а саме, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 43 від 26 січня 2018 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу ОСОБА_ свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, не можуть залишатися в силі та підлягають скасуванню.

Що стосується вимоги скаржника щодо анулювання свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, виданого КДКА Хмельницької області на ім’я ОСОБА_, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст.52 ч.5 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право : залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без зміни; змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ; скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення; направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Статтею 32 ч.1 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” передбачені випадки припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Тобто, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не наділена повноваженнями щодо анулювання виданого свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу голови Ради адвокатів Хмельницької області ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 285 від 08 грудня 2017 року про допуск до складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_, – скасувати.
  3. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 43 від 26.01.2018 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ та видачу ОСОБА_ свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб та НААУ (РАУ).
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська