Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-013/2019

 31 липня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 01 березня 2019 року щодо задоволення заяви адвоката Особа_1 про відвід членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 01 березня 2019 року щодо задоволення заяви адвоката Особа_1 про відвід членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області, а саме секретаря палати Особа_2, членів палати Особа_3, Особа_4 та Особа_5.

Скаржник вважає рішення КДКА області порушує його законні права, свободи та інтереси. Вказує, що за його заявою про відвід усьому складу КДКА Черкаської області в голосуванні брали участь уже відведені члени дисциплінарної палати, що є неприпустимим, а також за відсутності кворуму задовольнили його заяву про відвід членам дисциплінарної палати Особа_3 та Особа_5. Крім цього, вказує, що уже відведені члени брали участь в голосуванні про передачу матеріалів справи голові КДКА Особа_6 для направлення до ВКДКА у зв’язку з неможливістю подальшого їх розгляду дисциплінарною палатою КДКА Черкаської області.

Вважає, що рішення КДКА області, яким задоволено його заяву про відвід усьому складу КДКА Черкаської області є незаконним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки, на думку Скаржника порушено встановлену процедуру розгляду відводів, яка встановлена пунктами 7.5, 7.7, 8.3 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону. Просить оскаржуване рішення скасувати.

З витягу з Єдиного реєстру адвокатів України у вигляді профайлу адвоката Особа_1 вбачається, що робочою адресою адвоката є: Адреса_1; форма адвокатської діяльності: Адвокатське об’єднання: Інформація_1», місцезнаходження: Адреса_2.

Строк на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановлений ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не порушений.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Усманова М.А., перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

12 жовтня 2018 року Радою адвокатів України прийнято рішення №165 «Про розгляд звернення Голови ВКДКА Дроздова О.М. щодо надання оцінки діям адвоката Особа_1» (а.с.9-11). Так, зокрема, Рада адвокатів України, дослідивши вислови адвоката Особа_1 у його листах до голів КДКА Сумської області, КДКА Черкаської області, КДКА м. Києва, дійшла висновку, що вони містять критику діяльності та рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № V-012/2018 від 18 травня 2018 року, з наведеною неправдивою інформацією, що, як наслідок, підриває авторитет органу адвокатського самоврядування та принижує авторитет адвокатури в цілому.

19 листопада 2018 року Національна асоціація адвокатів України звернулась до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо поведінки адвоката Особа_1, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності (том 1 а.с.3-8).

28 листопада 2018 року дисциплінарною палатою КДКА Київської області, з метою недопущення конфлікту інтересів, прийнято рішення про самовідвід всього складу дисциплінарної палати (том 1 а.с.19-28).

27 грудня 2018 року, у відповідності до п.2.3.17 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, матеріали скарги відносно Особа_1 скеровано до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області (том 1 а.с.1-2).

28 лютого 2019 року на адресу кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від адвоката Особа_1 надійшли заява про відвід Голови дисциплінарної палати КДКА Черкаської області Особа_7 та заява про відвід усього складу КДКА Черкаської області від розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності адвоката (а.с.54-56). Заяви про відвід членам дисциплінарної палати КДКА Черкаської області мотивовані тим, що справу про притягнення до дисциплінарної відповідальності не може розглядати ініціатор звернення до дисциплінарної відповідальності, яким в тому числі був і голова КДКА Черкаської області Особа_6.

01 березня 2019 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Черкаської області, оформленим протоколом засідання дисциплінарної палати КДКА Черкаської області, заяви адвоката Особа_1 про відвід голові дисциплінарної палати КДКА Черкаської області Особа_7 та усьому складу КДКА Черкаської області, задоволено в повному обсязі (том 1 а.с.57-61).

12 березня 2019 року у відповідності до п.2.3.17 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, матеріали скарги Національної асоціації адвокатів України відносно адвоката Особа_1 скеровано до кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області (том 2 а.с.1-2).

22 квітня 2019 року дисциплінарною палатою КДКА Чернігівської області зупинено розгляд перевірки відомостей, викладених у скарзі щодо поведінки адвоката Особа_1, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, до розгляду ВКДКА скарги адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати КДКА Черкаської області від 01.03.2019 року щодо відводів членів дисциплінарної палати (том 2 а.с.17).

Пунктом 7.5 Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 268, зі змінами та доповненнями (далі – Регламент КДКА), визначено, що до початку розгляду заяви (скарги) особа, яка її подала чи відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену КДКА з мотивів обґрунтованих сумнівів у його неупередженості або зацікавленості у результатах розгляду. Відвід може бути заявлений будь-якому члену КДКА (Палати), який входить до її складу, незалежно від його участі у засіданні. Повний склад КДКА (Палати) доводиться до відома учасників засідання. З тих самих підстав член КДКА може заявити собі самовідвід. Відвід (самовідвід) вирішується іншими членами КДКА (Палати), присутніми на засіданні, без участі члена КДКА, якому був заявлений відвід (самовідвід), відкритим голосуванням більшістю голосів членів КДКА (Палати), які беруть участь у засіданні. У разі рівності голосів член КДКА вважається відведеним (самовідведеним). Рішення про відвід (самовідвід) кількох членів КДКА приймається відносно кожного окремо.

З Витягу з протоколу засідання дисциплінарної палати КДКА Черкаської області від 01.03.2019 року вбачається, що четвертим питанням порядку денного є розгляд заяви голови НААУ, РАУ Особа_8 відносно адвоката Особа_1.

Дисциплінарною палатою КДКА регіону в складі голови палати Особа_7, секретаря палати Особа_2, членів палати Особа_3, Особа_4 та Особа_5, першочергово розглянуто заяви адвоката Особа_1 про відвід голови дисциплінарної палати КДКА Черкаської області Особа_7 та про відвід усього складу дисциплінарної палати КДКА Черкаської області.

За результатами розгляду відводу голові дисциплінарної палати Особа_7, без його участі, чотирьома членами палати, які голосували «за», задоволено заяву адвоката Особа_1 про відвід голови дисциплінарної палати КДКА Черкаської області Особа_ 7(а.с.59).

Заява Скаржника про відвід усього складу дисциплінарної палати КДКА Черкаської області розглядалась відносно кожного члена дисциплінарної палти КДКА окремо. Однак, при цьому, відвід секретарю палати та доповідачу у справі Особа_2., за їх відсутності, розглянули та задовольнили члени палати Особа_3., Особа_4., Особа_5 та уже відведений голова дисциплінарної палати КДКА Черкаської області Особа_ 7(а.с.59-60).

В подальшому відвід члену палати Особа_4 розглянули та задовольнили члени палати Особа_3, Особа_4 а також відведені голова палати Особа_7 та секретар палати Особа_2.

Аналогічно відвід члену палати Особа_3 розглянули та задовольнили член палати Особа_5 та відведені голова палати Особа_7, секретар плати Особа_2 та член палати Особа_4.

Відвід члену палати Особа_5 розглянули та задовольнили уже всі відведені від розгляду справи голова, секретар та члени палали (а.с.60).

Таким чином, у зв’язку з тим, що в розгляді заяви адвоката Особа_2 про відвід усього складу дисциплінарної палати КДКА Черкаської області, зокрема і в голосуванні, брали участь вже попередньо відведені члени дисциплінарної палати, рішення в частині відводу від участі в розгляді дисциплінарної справи секретаря дисциплінарної палати Особа_2 та членів дисциплінарної палати Особа_3, Особа_4 та Особа_5 підлягає скасуванню, оскільки відведений член дисциплінарної палати КДКА повинен перебувати за межами зали засідання, де відбувається обговорення і голосування із відповідних питань.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 01 березня 2019 року щодо задоволення заяви адвоката Особа_1 про відвід членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області, – скасувати.
  3. Матеріали справи направити до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська