Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VIIІ-003/2021

05 серпня 2021 року
смт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 14.05.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржника та доводів клопотання

 1. До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1 про вжиття заходів забезпечення розгляду справи шляхом зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 14.05.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.
 2. В обґрунтування клопотання про зупинення дії рішення регіональної КДКА адвокат Особа_1 зазначає, що 14.05.2021 року КДКА Закарпатської області було прийнято рішення б/н про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на шість місяців.
 3. Адвокат вказує, що згадане вище рішення КДКА Закарпатської області є таким, шо ухвалено без врахування всіх доказів по дисциплінарній справі та без надання належної їм оцінки, а тому не може вважатися законним.
 4. Додатково адвокат зазначає, що 01.07.2021 року подав скаргу на рішення б/н від 14.05.2021 КДКА Закарпатської області.
 5. Адвокат вказує, що на сьогоднішній день ним надається правова допомога особам на підставі договорів про надання правової допомоги.
 6. Також Адвокат зазначає, що ВКДКА, при розгляді питання забезпечення скарги на оскарження рішення, повинна враховувати співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення скарги з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів.
 7. До клопотання адвокат долучає копії наступних документів: Договір про надання правничої допомоги від 01 березня 2021 року із Особа_2, Ордер на надання правничої допомоги Особа_2, відомості із системи Судова влада про перебування у Херсонському міському суді Херсонської області судової справи; Договір про надання правничої допомоги від 25 грудня 2019 року, укладений із Особа_3, Ордер на надання правничої допомоги Особа_3, відомості із системи Судова влада про перебування у П’ятому апеляційному адміністративному суді судової справи; Договір про надання правничої допомоги від 01 квітня 2021 року, укладений із Особа_4, Ордер на надання правничої допомоги Антощуку Миколі Павловичу, відомості із системи Судова влада про перебування у П’ятому апеляційному адміністративному суді судової справи; Договір про надання правничої допомоги від 01 лютого 2020 року, укладений із Особа_4, Ордер на надання правничої допомоги Особа_4, відомості із системи Судова влада про перебування у Південо-Західному апеляційному господарському суді судової справи; Договір про надання правничої допомоги від 06 січня 2020 року, укладений із Особа_5, Ордер на надання правничої допомоги Особа_5, відомості із системи Судова влада про перебування у Херсонському окружному адміністративному суді судової справи.
 8. Разом з цим, адвокат стверджує, що для довірителів не зупинення оскаржуваного рішення КДКА Закарпатська області означатиме необхідність залучення іншого адвоката до справи, що потребуватиме не лише додаткових фінансових витрат та часу, але частково і зміни позиції захисту, яка була вибудувана на всіх попередніх стадіях розгляду справи та її зміна може негативно вплинути на вирішення справи по суті.
 9. Вказаним клопотанням адвокат просить Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вжити заходів забезпечення розгляду скарги адвоката Особа_1 шляхом зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 14.05.2021 б/н про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на шість місяців до моменту розгляду вказаної скарги Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури по суті.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Розглянувши доводи клопотання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Проаналізувавши матеріали клопотання, ВКДКА приходить до висновку, що клопотання адвоката Особа_1 не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. ВКДКА критично оцінює доводи клопотання у зв’язку з тим, що на його обгрунтування не подано достатніх доказів.
 4. ВКДКА зазначає, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, і йому таке право гарантується ст. 59 Конституції України. Тому, варто зазначити, що в такому випадку право клієнта на професійну правничу допомогу не порушується, адже останній може залучити до участі у справі за власним вибором іншого адвоката, оскільки адвокат, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк позбавлений права на здійснення такої діяльності на вказаний строк.
 5. Також ВКДКА вважає за необхідне зауважити, що надання правової (правничої) допомоги – те, що притаманно адвокатській діяльності в цілому та кожному адвокату. Тому наявність в провадженні адвоката справ та укладених діючих договорів про надання правової (правничої) допомоги не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення регіональної КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк.
 6. Відповідно, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності таких підстав.
 7. ВКДКА також наголошує, що вжиття заходів забезпечення розгляду скарги на рішення регіональної КДКА можливе лише за виключних підстав, а саме у випадку, коли невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 8. Такі обставини повинні підтверджуватись істотними доказами або їх сукупністю, що свідчать про ймовірність істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 9. З аналізу клопотання адвоката та доказів, доданих до нього, не вбачається існування підстав для істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 10. Забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 11. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 12. Дослідивши доводи, викладені в клопотанні та докази, надані на їх обґрунтування, ВКДКА, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 14.05.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська