Рішення ВКДКА № ІІ-005/2023 від 23.02.2023 року за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/3 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ІІ-005/2023

 23 лютого 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/3 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 21.10.2021 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області надійшла скарга Особа_1 від 25.09.2021 року про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3, скерована з Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 2. 22.10.2021 року Голова дисциплінарної палати КДКА Житомирської області доручив члену дисциплінарної палати Особа_4 провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1.
 3. 24.12.2021 року член дисциплінарної палати КДКА Житомирської області Особа_4 подав на розгляд дисциплінарної палати КДКА Житомирської області скаргу Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3 від 25.09.2021 року, довідку та всі матеріали перевірки.
 4. 24.12.2021 року, за наслідками розгляду скарги Особа_1 про дисциплінарний проступок адвоката Особа_3, КДКА Житомирської області прийняла рішення, яким вирішила відмовити в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №Інформація_1, видане Київською обласною КДКА Інформація_2).
 5. Особа_1 оскаржив рішення КДКА Житомирської області від 24.12.2021 року до ВКДКА.
 6. Рішенням № VIII-002/2022 від 26.08.2022 року ВКДКА скасувала рішення КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 24.12.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, матеріали справи направила на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
 7. 19.09.2022 року матеріали справи повернулися до КДКА Житомирської області.
 8. 20.09.2022 року Голова дисциплінарної палати КДКА Житомирської області доручив члену дисциплінарної палати Особа_5 провести перевірку відомостей, викладених у скарзі Особа_1.
 9. 20.10.2022 року член дисциплінарної палати Особа_5 склав довідку за результатами проведеної перевірки.
 10. 2110.2022 року КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати ухвалила рішення, яким відмовила в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 за відсутністю ознак дисциплінарного проступку.
 11. 15.11.2022 року за вхід. № 18219 до ВКДКА надійшла скарга представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, на рішення КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/3 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 12. У скарзі Скаржник просив скасувати рішення КДКА Житомирської області № 120/3 від 21.10.2022 та порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_3.
 13. Строк на оскарження рішення КДКА, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 14. Листом за вих. № 1611 від 25.11.2022 року ВКДКА витребувала у КДКА Житомирської області матеріали справи відносно адвоката Особа_3.
 15. Вказані матеріали надійшли до ВКДКА 28.12.2022 року за вхід. № 18354 (вих. № 42 від 07.12.2022 року).
 16. Листом за вих. № 07 від 02.01.2023 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_6 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1 на рішення КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/3 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 17. 26.01.2023 року за вхід. № 18454 до ВКДКА надійшли додаткові пояснення від Особа_1.
 18. 06.02.2023 року за вхід. № 18501 до ВКДКА надійшла заява від представника Особа_3, Особа_7, до якої додано копію сертифікату Особа_3 про підвищення кваліфікації за 2021 рік та копію витягу з протоколу № 116 від 28.10.2022 р. засідання Ради адвокатів Київської області.
 19. 23.02.2023 року за вхід. № 18573 до ВКДКА надійшли додаткові пояснення від адвоката Особа_2.
 20. Листом за вих. № 177 від 09.02.2023 року Особа_2, Особа_1 та Особа_3 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 23.02.2023 року, включено розгляд скарги представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/3 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3. Повідомлено, що відповідно до пунктів 3.2.1, 14.2. Регламенту ВКДКА, статті 38-2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, розгляд скарг на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної справи, про відмову в порушенні дисциплінарної справи, скарг на дії чи бездіяльність КДКА регіону, клопотання адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА, відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін.
 21. На засіданні ВКДКА 23.02.2023 року по скарзі представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, доповів член ВКДКА Особа_6.
 22. Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА членом ВКДКА Особа_6 було запропоновано проект рішення, за яким скаргу представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, – задовольнити. Рішення КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/3 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – скасувати. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 23. За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 15 членів комісії, «проти» – 1 член комісії, «утримались» – 5 членів комісії. Інші члени комісії участі у голосуванні не брали. Рішення не прийнято.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно з ч. 9 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 2. Частиною 10 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.
 3. Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого рішенням Звітно-виборного зꞌїзду адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 року (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.
 4. Згідно з п. 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами (далі – Регламент ВКДКА), Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.
 5. Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії. Письмова довідка/проект рішення комісії є документами, які містять інформацію, що відноситься до таємниці «нарадчої кімнати».
 6. Згідно з п. 3.41. Регламенту ВКДКА, розгляд скарги починається доповіддю члена ВКДКА, якому доручено її попереднє вивчення, перевірка та підготовка.
 7. Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України.
 8. Частиною 6 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.
 9. Так, згідно з пунктом 3.45. Регламенту ВКДКА, рішення ВКДКА приймаються за наслідками загального обговорення. Рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 10. Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Оскільки при розгляді скарги представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/3 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 2. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_2, – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати № 120/3 від 21.10.2022 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
Ю.І. Клечановська