Рішення ВКДКА № VI-014/2023 від 29.06.2023 року за скаргою адвоката на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 24 від 08.04.2023 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VI-014/2023
 29 червня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Приходька О.І., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Соботника В.Й., Подольної Т.А., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, скаргу адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 24 від 08.04.2023 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 27.01.2023 року до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва надійшла скарга Особа_2 на дії адвоката Особа_1 з додатками.
 2. На виконання рішення Ради адвокатів України від 15 грудня 2021 року № 130 «Про передачу справ Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшого розподілу», листом від 30.01.2023 року скарга передана до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для подальшого скерування та розгляду КДКА іншого регіону (вхід. № 18469 від 30.01.2023 року).
 3. Листом за вих. № 160 від 02.02.2023 року Голова ВКДКА скерував скаргу Особа_2 для розгляду до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.
 4. 07.02.2023 року скарга Особа_2 відносно адвоката Особа_1 надійшла до КДКА Донецької області.
 5. Проведення перевірки відомостей, викладених у скарзі Особа_2 відносно адвоката Особа_1 доручено члену дисциплінарної палати КДКА Донецької області Особа_3.
 6. Рішенням №16 від 18.03.2023 року порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1 за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме ознаками порушення вимог ст.ст. 12, 12-1, 42, 45 Правил адвокатської етики.
 7. 08.04.2023 року дисциплінарна палата КДКА Донецької області розглянула дисциплінарну справу та прийняла рішення № 24 про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.
 8. Не погодившись з прийнятим КДКА рішенням, 07.05.2023 року адвокат Особа_1 звернувся зі скаргою на рішення до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 9. Листом за вих. № 767 від 15.05.2023 року скаргу було повернуто Скаржнику, у зв’язку з невідповідністю вимогам Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвнрдженого рішенням РАУ №120 від 30.08.2014 року з змінами.
 10. 18.05.2023 року адвокат Особа_1 повторно звернувся зі скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 24 від 08.04.2023 року, заявивши клопотання про поновлення строку на оскарження рішення КДКА.
 11. Листом за вих. № 828 від 31.05.2023 року ВКДКА витребувала у КДКА Донецької області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 12. Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 надійшли до ВКДКА 12.06.2023 року за вхід. № 19224.
 13. Листом за вих. № 885 від 14.06.2023 року Голова ВКДКА доручив члену ВКДКА Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 24 від 08.04.2023 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.
 14. Строк на оскарження рішення КДКА, визначений ч. 1 ст. 42 Закону Укораїни «Про адвокатуру та адвокатську діяльтність», Скаржником пропущено.
 15. Розглянувши доводи Скаржника, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. В скарзі Особа_2 зазначено, що він звернувся до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області з позовом про оспорювання батьківства молодшої доньки (справа № Інформація_1, провадження: Інформація_2). Відповідачем у справі є його колишня дружина Особа_5, представником якої є адвокат Особа_1.
 2. 26.10.2022 року адвокат Особа_1 подав до суду пояснення та навів аргументи, які, на думку скаржника, не відповідають дійсності.
 3. В поясненнях адвокат Особа_1 зазначає, що Особа_2 істотно та систематично порушує вимоги Сімейного кодексу України, які зобов’язують батьків: піклуватись про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя; поважати дитину; утримувати дитину.
 4. Так, нібито, Особа_2:
  • всіляко ухиляється від сплати аліментів на утримання своїх дітей;
  • не проявляє жодного інтересу до життя, стану здоров ‘я та виховання власних дітей;
  • протягом більш ніж двох років проживає окремо від своїх дітей та не приймає участі у їх житті;
  • не шукає спілкування із дітьми, не відвідує їх, не поздоровляє із днем народження.
 1. Крім того, в поясненнях зазначено, що під час спільного проживання Особа_2 систематично вчиняв психологічне та фізичне насильство над матір’ю та дітьми.
 2. При цьому, адвокат посилається на поліцейський рапорт від 16 листопада 2019 року № 19-15406, відповідно до якого Особа_2 28.09.1987 р.н. був арештований поліцією Сполучених Штатів Америки за побиття власної дружини.
 3. Також в поясненнях зазначено: «Внаслідок систематичної загрози фізичному та психологічному здоров’ю дітей з боку їх батька, 20 квітня 2022 року Верховним судом Каліфорнії було видано охоронний ордер у судовій справі № Інформація_3, яким суд заборонив Особа_2 1987 р.н. наближатися ближче чим на 100 ярдів (273 м) до дочки Особа_6, 21 вересня 2016 року народження, та дочки Особа_7, 24 липня 2019 року народження. Всі вищеозначені факти вказують на те, що позивач є систематичним аб’юзером, який схильний до насильства по відношенню до своїх дітей, їх матері, не здійснює протягом останніх двох років та не збирається у майбутньому проявляти адекватне піклування про власних дітей.».
 4. Стосовно арешту та ордеру в США Особа_2 в первинній скарзі надає пояснення.
 5. З його слів, 16.11.2019 р. Особа_5, провокуючи сварку, вигадавши для цього ситуацію, що здоров’я та життя молодшої доньки в небезпеці, подряпавши йому груди і при підтримці двох її знайомих чоловіків, надала хибні свідчення поліції, в результаті чого він був арештований. Прокуратура, розглянувши справу, відхилила її, і поліція надала документ в якому підтвердила, що арешту не було. В подальшому, Особа_5 в декларації підтвердила, що надала хибні свідчення поліції.
 6. Стосовно ордеру про затримання: 15.05.2020 року Особа_2 звернувся до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області про розірвання шлюбу (справа №Інформація_4). Через 4 дні, 19.05.2020 року Особа_5 звернулась до Верховного суду Каліфорнії про отримання Тимчасового ордеру від домашнього насильства. Зауважує, що Тимчасовий ордер видається в день запиту без перевірки аргументів позивача і без вислуховування сторони відповідача і суд призначає відповідне слухання з викликом обох сторін для встановлення істини: відміни Тимчасового ордеру та затвердження/не затвердження Постійного ордеру терміном до 5 років.
 7. 12.07.2020 року Особа_2 повернувся в Україну, а Особа_5 залишилась нелегально в США. 20.04.2022року Особа_5 відмовилась від слухання, звернувшись до нього з пропозицією. Як наслідок, Верховний суд не виявив випадків домашнього насилля.
 8. Особа_2 наполягає, що юридично арешту не було і Постійного ордеру, який видається судом після проведення слухання, як і самого домашнього насильства не існує, вважає це маніпуляціями колишньої дружини, яка зверталась за аліментами одразу у двох країнах: США та Україні.
 9. Крім цього, скаржник за первинною скаргою повідомляє, що Особа_5 в апеляційному порядку оскаржувала рішення суду про розірвання шлюбу (провадження № Інформація_5).
 10. В даний час діти знаходяться в США, а скаржник в Україні. Верховний суд Каліфорнії округу Оранж постановою №Інформація_3 від 20.04.2022 року зобов’язав Особа_5 кожної суботи організовувати відеодзвінок дітей з ним, а також надавати інформацію про дітей. На цих дзвінках він, спілкуючись з дітьми, дізнається про їх справи, стан здоров’я, грає з ними в ігри, показує придбані для них іграшки, та не пропускав жодного дзвінка.
 11. Особа_2 вважає, що Особа_5, надавши хибні свідчення поліції, намагалась створити йому проблеми із законом в США, але в нього не було і немає проблем із законом в жодній країні. Про себе повідомляє, що в нього 4 вищі освіти, з яких два ступеня магістра (один з яких отримав в українському університеті, а інший – в європейському). Має відмінну репутацію серед родичів, друзів та колег. Зазначає, що навіть у тому разі, якщо адвокат Особа_1 надав інформацію в Поясненні зі слів Особа_5, то це все одно не дає йому права порочити його честь і гідність, робити негативні стверджувальні висновки та оцінки про нього і його ставлення до дітей, дозволяти собі відкриті образи в його адресу. До того ж, твердження адвоката Особа_1 взагалі не відносяться до справи про оспорювання батьківства, а носять характер «облити брудом».
 12. На думку скаржника за первісною скаргою, адвокат Особа_1 грубо порушив правила адвокатської етики неналежним чином виконуючи свої професійні обов’язки, що виразилося в образливому вислові на адресу Особа_2, а саме в обзиванні його систематичним аб’юзером.
 13. В своїх письмових поясненнях до КДКА регіону, адвокат Особа_1 зазначає, що він дотримувався принципу пріоритету інтересів клієнта перед всіма іншими інтересами та міркуваннями.
 14. Від клієнтки Особа_5 надійшло прохання щодо подання до суду пояснень відповідного змісту, що ним, як її представником, і було зроблено. На переконання клієнтки, подання таких пояснень є належними та ефективним способом захисту її законних прав та інтересів. Скарг від клієнтки щодо неналежного захисту її прав та законних інтересів адвокатом не надходило. Коростенським міськрайонним судом Житомирської області подання пояснень зловживанням процесуальними правами не визнавалось.
 15. Надання пояснень суду є одним із легальних процесуальних способів надання правової допомоги клієнту. Скаржник не уповноважений на оцінку дій адвоката свого процесуального опонента. Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється втручання у правову позицію адвоката.
 16. Щодо арешту Особа_2, адвокат зазначив наступне.
 17. Адвокат Особа_1 керувався затвердженим Звітом відділу поліції Ірвайна СА 0302600, номер справи 19-15406, яким підтверджено факт вчинення Особа_2 домашнього насильства (побиття), його наступного арешту, поміщення до в’язниці, притягнення до кримінальної відповідальності.
 18. Адвокат Особа_1 вважає, що Особа_2 в скарзі надає завідомо недостовірні відомості про відсутність факту арешту за вчинення домашнього насильства. Також, замовчує факт притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину.
 19. Сам факт видачі судом обмежувального припису стосовно кривдника є достатнім доказом наявності домашнього насильства, оскільки його видача є заходом реагування на такі дії.
 20. З матеріалів справи вбачається, що 20 квітня 2022 року Вищим судом штату Каліфорнія прийнято рішення у справі № Інформація_3 у формі тимчасового охоронного ордеру, згідно якого особами під захистом є: Особа_5; Особа_6, донька 5 років; Особа_7, донька 2 роки. Особа під забороною: Особа_2.
 21. Адвокат Особа_1 зауважує, що обставини, на які він посилається, підтверджуються письмовими поясненнями матері дітей, а перевірка їх на відповідність критерію дійсності виходить за межі повноважень дисциплінарного органу та має здійснюватися у судовому порядку.
 22. Слово «аб’юзер», яке скаржник вважає образливим, у перекладі з англійської означає «кривдник», та не може розцінюватися як образливий чи нецензурний вираз. Скаржником жодних доказів про те, що твердження адвоката Особа_1, висловлені у письмових поясненнях, носять образливий характер щодо будь-кого з учасників судового процесу, зокрема, скаржника, до КДКА не надано.
 23. Щодо образливого висловлювання, адвокат зазначив наступне.
 24. Відповідно до протоколу опитування від 16.11.2022 року факти домашнього насильства скаржника по відношенню до його дружини мали повторюваний характер, вчинялися неодноразово, зокрема, у жовтні та листопаді 2019 року. Ознака повторюваності домашнього насильства свідчить про виправдане використання терміну «систематичний» для його опису.
 25. Щодо використання терміну «аб’юзер», аб’юзер – той, хто схильний до аб’юзу; людина, яка усвідомлено чи не усвідомлено використовує прийоми насильства (психологічного, фізичного, фінансового та ін.) над особистістю іншої людини.
 26. Адвокат Особа_1 вважає, що доводи скарги про те, що вислів «аб’юзер» є образливим, не відповідають дійсності.
 27. Вважає, що основною метою подання скарги на його дії є спроба Особа_2 вплинути на його правову позицію по цивільній справі № Інформація_1, що заборонено Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 28. Просить справу про дисциплінарне провадження за скаргою Особа_2 на його дії закрити.
 29. У скарзі до ВКДКА адвокат посилається на те, що інформація, викладена в поясненнях у судовій справі, була отримана від клієнтки Особа_5 і вказана на прохання клієнтки.
 30. Адвокат також не погодився з критичним сприйняттям КДКА регіону наданого адвокатом протоколу опитування клієнтки на тій підставі, що його складено пізніше, ніж подані до суду пояснення, що відображають зміст протоколу опитування. Зазначив, що отримана від клієнта інформація не обмежується таким протоколом опитування і може отримуватись за допомогою інших засобів комунікацій.
 31. Стосовно використання терміну «аб’юзер», адвокат зазначив, що цей термін є тотожним терміну «кривдник» і не є образливим, оскільки кривдником відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» вважається особа, яка вчинила домашнє насильство. Адвокат керувався Звітом відділу поліції Ірвайна СА 0302600, номер справи 19-15406, яким вважав факт вчинення домашнього насильства доведеним. На підставі рішення у справі № Інформація_3 вважає, що ним зроблено підставний висновок про вчинення Особа_2 злочину в формі домашнього насильства.
 32. В поясненнях до ВКДКА, Особа_2 зазначив, що постійного охоронного ордеру видано не було, а Звітом відділу поліції Ірвайна СА 0302600 (номер справи 19-15406) та рішенням у справі № Інформація_3 підкреслено, що затримання не вважається арештом й суд не виявив вчинення домашнього насилля. Відтак, жодного акту домашнього насилля він не вчиняв та до відповідальності не притягувався.

Встановлені фактичні обставини

 1. Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_6, видане Радою адвокатів м. Києва на підставі рішення № Інформація_7, здійснює адвокатську діяльність за адресою: Адреса_1.
 2. В провадженні Коростенського міськрайонного суду Житомирської області перебуває цивільна справа № Інформація_1 за позовом Особа_2 до Особа_5 про оспорювання батьківства.
 3. Як вбачається з матеріалів перевірки, адвокат Особа_1 є представником Особа_5, – відповідача в цивільній справі № Інформація_1 про оспорювання батьківства.
 4. 26.10.2022 року за вхідним № 22/10/26-1-П адвокатом Особа_1 до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області було подано Пояснення «щодо неналежного способу захисту прав». Пояснення складені від імені адвоката Особа_1, як представника відповідача, та ним же підписані.
 5. В зазначених Поясненнях адвокат Особа_1 ставить у провину Особа_2 невиконання вимог Сімейного Кодексу по відношенню до своїх дітей, що полягають у систематичному вчиненні психологічного та фізичного насильства над матір’ю та дітьми, називає його систематичним аб’юзером, який схильний до насильства по відношенню до своїх дітей, їх матері. Крім того, виказує особисту думку, що Особа_2 «не здійснює протягом останніх двох років та не збирається у майбутньому проявляти адекватне піклування про власних дітей».
 6. Адвокат Особа_1 надав пояснення аналогічні своїм письмовим поясненням (Запереченням) №23/03/27-1П від 27.03.2023 року та наполягав на тому, що Пояснення від 26.10.2022 року до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області він готував на вимогу своєї клієнтки Особа_5, інформацію щодо невиконання Особа_2 своїх обов’язків відносно дітей отримував саме від неї, шляхом її опитування, що зафіксоване Протоколом опитування позивачки. Інформацію про насильство в сім’ї він отримав з Поліцейського звіту від 16 листопада 2019 року № 19-15406, та на підтвердження цього факту наявний Охоронний ордер Верховного суду Каліфорнії від 20 квітня 2022 року у судовій справі № Інформація_3. В слові «аб’юзер» не вбачає образи, щодо «системності» – це також зі слів його клієнтки. Просить дисциплінарну справу закрити.
 7. Особа_2 під час розгляду дисциплінарної справи підтримав доводи своєї скарги та надав пояснення, які є аналогічними тим, що викладені в скарзі.

Обгрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Аналізуючи матеріали перевірки, дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність в діях адвоката Особа_1 порушень вимог Правил адвокатської етики.
 2. Викладені в Поясненнях від 26.10.2022 року за вхідним №22/10/26-1-П міркування адвоката Особа_1 щодо особистості сторони у цивільному процесі – позивача Особа_2 викладені некоректно.
 3. Палата не погоджується з доводами адвоката Особа_1 про те, що факти щодо невиконання Особа_2 своїх батьківських обов’язків викладені безпосередньо зі слів його клієнтки – Особа_5, оскільки Пояснення від 26.10.2022 року підписані адвокатом Особа_1 та відсутні будь-які посилання на джерело інформації.
 4. Щодо Протоколу опитування Особа_5, в порядку п. 7 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», то він складений лише 16.11.2022 року, тобто після подання до Коростенського міськрайсуду Житомирської області Пояснень від 26.10.2022 року за вхідним №22/10/26-1-П. Крім того, Протокол опитування Особа_5 від 16.11.2022 року не містить висловлювань, що Особа_2 «не збирається у майбутньому проявляти адекватне піклування про власних дітей», тобто це висновок саме автора Пояснень від 26.10.2022 року – адвоката Особа_1.
 5. Щодо висловлювання адвоката Особа_1, що Особа_2 «є систематичним аб’юзером», Палатою також не приймається до уваги твердження, що таке висловлювання не може бути образливим, оскільки це суб’єктивне сприйняття та Особа_2 сприймається як образа. При цьому, Палата зауважує, що в силу ст. 45 Правил адвокатської етики у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен бути стриманим, коректним, тактовним. В даному випадку не має значення чи є відносно особи судові рішення про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності.
 6. Відповідно до Правил адвокатської етики, адвокат під час здійснення професійної діяльності, повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії, у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен: бути стриманим і коректним; реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.
 7. Складання та подання до суду Пояснень, які викладені з використанням образливої лексики, в яких некоректно викладена інформація стосовно учасника судового провадження, а саме позивача по справі, свідчить про наявність в діях адвоката Особа_1 порушення вимог ст. 45 Правил адвокатської етики.
 8. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, дисциплінарна палата КДКА Донецької області дійшла висновку, що адвокат Особа_1 вчинив дисциплінарний проступок, передбачений п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення вимог ст. 45 Правил адвокатської етики.
 9. Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
 10. Відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
 11. Дисциплінарний проступок вчинений адвокатом Особа_1 26 жовтня 2022 року, тобто строк для притягнення до дисциплінарної відповідальності на час прийняття рішення не минув.
 12. Враховуючи обставини вчинення дисциплінарного проступку, його наслідки, особу адвоката Особа_1, який раніше не притягувався до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарна палата КДКА Донецької області вважає за можливе накласти на адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 2. Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 3. Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 4. Згідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 5. Частиною 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 6. Відповідно до ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 7. Згідно ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.
 8. Відповідно до абз. 2 ст. 11 Правил адвокатської етики адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу (правову) допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.
 9. Згідно абз. 1 ст. 44 Правил адвокатської етики під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії.
 10. Стаття 45 Правил адвокатської етики визначає, що у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен:
  • бути стриманим і коректним;
  • реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо;
  • бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб.
 1. Частиною 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний, зокрема, дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики, виконувати обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. ВКДКА погоджується з тим, що висловлювання адвоката Особа_1 на адресу Особа_2, викладені в поясненнях від 26.10.2022 року до Коростенського міськрайонного суду Житомирської області щодо визначення його «аб’юзером» та зазначення про те, що мав місце факт систематичного домашнього насильства, – є образливими, за умови відсутності доказів наявності фактів домашнього насильства.
 3. Разом з тим, встановивши в діях адвоката дисциплінарний проступок дисциплінарна палата КДКА Донецької області в оскаржуваному рішенні № 24 від 08.04.2023 року не надала оцінку матеріалам дисциплінарної справи на предмет наявності чи відсутності факту домашнього насильства, наявності чи відсутності підстав для застовування до особи такої характеризуючої як аб’юзер.
 4. Таким чином, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що КДКА регіону не здійснила оцінку всіх матеріалів справи, не перевірила всіх фактів, а тому висновки КДКА регіону є передчасними.
 5. Відповідно, КДКА Донецької області необхідно надати оцінку щодо наявності чи відсутності доказів, на підставі яких можна зробити висновок про наявність чи відсутність злочину у формі домашнього насильства тощо, і які б давали підстави адвокату для вищевказаних негативних висловлювань щодо Скаржника.
 6. На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити частково.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати № 24 від 08 квітня 2023 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, – скасувати.
 3. Матеріали дисциплінарної справи направити на новий розгляд до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                 С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                 Ю.І. Клечановська