Новини

Print This Post

vkdka-zvit

У 2020 році кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів продемонстрували достатньо високу якість роботи, адже більшу частину прийнятих ними рішень ВКДКА залишила без змін.

Про це свідчать статистичні дані діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, нещодавно оприлюднені у щорічному звіті Національної асоціації адвокатів України.

Так, за 12 засідань, що відбулися протягом 2020 року, комісією за результатами розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність регіональних КДКА було прийнято 154 рішення.

Із них відповідно до положень частини 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» було ухвалено 125 рішень:

77 рішень (61,6%) – залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

3 рішення (2,4%) – змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

22 рішення (17,6%) – скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

23 рішення (18,4%) – направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Також 13 рішень були ухвалені за скаргами на дії та бездіяльність КДКА, винесено 4 протокольних рішення, 4 рішення КДКА було скасовано та повернуто матеріали до КДКА регіону та 8 рішень прийнято за клопотаннями щодо зупинення дії рішення КДКА.

Доступ до проваджень осіб, які є учасниками засідань, не обмежувався. Учасники за 120 скаргами (які є сторонами та представниками сторін у дисциплінарних справах) скористалися своїм правом на особисту участь та надання пояснень.

«Через пандемію та карантинні обмеження 2020 рік змусив комісію корегувати формати проведення засідань, – прокоментував підсумки року голова ВКДКА Сергій Вилков. – Через дію заборон Кабінету Міністрів на проведення масових заходів на території України ми навіть були змушені переносити два чергових засідання. Адвокатська таємниця та таємниця нарадчої кімнати – це ті аспекти, що сьогодні унеможливлюють проведення засідань та ухвалення відповідних рішень онлайн. З іншого боку, офлайн-зустрічі об’єктивно ускладнені проблемою забезпечення участі як членів ВКДКА, так і зацікавлених сторін проваджень з регіонів. Тим не менше, нам вдалося організувати процес у такий спосіб, аби дотримати прав і законних інтересів усіх учасників».

Що стосується регіонального зрізу, то найбільша кількість скарг, що надійшли до ВКДКА, стосувались рішень КДКА Київської області. Друге місце за кількістю оскаржених рішень та дій/бездіяльності займають м. Київ та Одеська область. З іншого боку, жодної скарги не надходило на рішення або дії КДКА Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Щодо предметності скарг, то більше половини стосувалася рішень, які виносилися у зв’язку із неналежним, на думку скаржників, виконанням адвокатом своїх обов’язків під час здійснення адвокатської діяльності.

Умовно скарги можна класифікувати за такими критеріями:

— незадоволення рішеннями, винесеними КДКА, щодо неетичної поведінки адвоката (наявність ознак конфлікту інтересів під час здійснення адвокатської діяльності, розголошення адвокатської таємниці, неетична поведінка адвоката в мережі інтернет, схиляння клієнта адвокатом, що надає безоплатну вторинну правову допомогу, до укладення оплатного договору про надання професійної правничої допомоги);

— невдоволення діями адвокатів у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному провадженні опонентами у справі;

— з приводу повернення гонорару, сплаченого адвокатові;

—призначення стягнення за несплату адвокатом щорічного внеску;

— поведінка у судовому процесі.

Так, вагома кількість скарг є скаргами на рішення регіональних КДКА стосовно дій адвокатів у зв’язку з наданням останніми професійної правничої допомоги в судових органах та під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Скаржниками у даному випадку виступають як самі особи, яким надавалася правнича допомога адвокатом, так і судді, працівники прокуратури, НАБУ, поліції, протилежної сторони провадження.  Також велика кількість скарг стосується випадків неявки адвоката без поважних причин в судове засідання. У зв’язку зі стрімким розвитком вимог до поведінки адвокатів, в тому числі у Інтернеті, збільшилася кількість скарг щодо поведінки адвокатів у соціальних мережах – поширення інформації, яка не відповідає дійсності або порочить честь та гідність інших осіб, надання консультацій правового характеру через мережу Інтернет, рекламування адвокатської діяльності з порушенням такого порядку та ін.

У 2020 році ВКДКА також розглядалися скарги на рішення за результатами складання кваліфікаційного іспиту. Під час розгляду таких скарг у звітному періоді були випадки скасування рішень КДКА регіону та зобов’язання кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів. Комісією було переглянуто 13 скарг на рішення регіональних КДКА щодо складання кваліфікаційних іспитів, з яких 4 рішення було скасовано та зобов’язано КДКА регіону провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів; у 5 випадках скарги були залишені без задоволення та у 4 випадках рішення регіональних КДКА були скасовані.

Крім розгляду скарг, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури було підготовлено узагальнення дисциплінарної практики КДКА з трьох напрямів:

— про поновлення строків на оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (Рішення ВКДКА № VII-009/2020 від 25.07.2020);

— щодо адвокатської таємниці (Рішення ВКДКА № VII010/2020 від 25.07.2020);

— щодо етичних аспектів відносин адвоката з правоохоронними органами (Рішення ВКДКА № VII-011/2020 від 25.07.2020).

У листопаді 2020 року було підготовлено та випущено друком збірник узагальнень практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з 2016 по 2020 рік.