Новини

Print This Post

Оскільки питання практики прийняття Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури рішень з питань притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів за несплату ними щорічних внесків викликало інтерес в адвокатському середовищі, звертаємо увагу на наступне.

За період діяльності ВКДКА було винесено два рішення, якими були задоволені скарги адвокатів на рішення дисциплінарних палат регіональних КДКА про їх притягнення до дисциплінарної відповідальності  у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

В обох випадках підставою для винесення рішення стало недотримання процедури проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

1. Рішення ВКДКА від 29.05.2014 №III-008/2014

У серпні 2013 року до дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області надійшло подання Ради адвокатів Кіровоградської області про застосування дисциплінарних стягнень до адвокатів, які прострочили термін сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування понад три місяці, серед яких значилася і адвокат Б.

У кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури цю інформацію було перевірено, складено відповідну довідку та порушено дисциплінарну справу. У листопаді 2013 року дисциплінарна палата ухвалила рішення  про притягнення Б. до дисциплінарної відповідальності.

Б. оскаржила це рішення до ВКДКА. У Комісії звернули увагу на те, що регіональною КДКА не повною мірою було дотримано вимоги статей 38, 40, 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії регіону, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 16.02.2013 №77.

Зокрема, матеріали дисциплінарної справи не містили доказів звернення до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань, доказів того, що Рада адвокатів регіону забезпечила доведення до відома адвоката інформації щодо розміру та порядку сплати щорічних внесків, як це передбачено пунктом 2.12 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням РАУ від 16.02.2013 №72.

Крім цього, у ВКДКА встановили, що не були з’ясовані причини прострочення Б. строку сплати внесків, не перевірено, чи були сплачені ці внески на час вирішення справи по суті (а вони були вже сплачені, що Б. підтвердила, надавши ВКДКА копію відповідної квитанції), чи була отримана Б. телеграма про дату засідання дисциплінарної палати, чи намагалися зв’язатися з адвокатом з зазначених питань саме за тим номером телефону, що зазначений в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Оскільки без перевірки цих питань провести аналіз правомірності винесеного рішення дисциплінарною палатою КДКА Кіровоградської області не є можливим, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла висновку, що скарга адвоката Б. підлягає частковому задоволенню, а оскаржене рішення – скасуванню. Дисциплінарну справу було направлено для нового розгляду до КДКА Кіровоградської області.

З повним текстом цього рішення можна ознайомитися тут.

2. Рішення ВКДКА від 20.06.2014 №IV-022/2014

До КДКА Запорізької області надійшло клопотання голови Ради адвокатів Запорізької області з проханням про притягнення до дисциплінарної відповідальності за несплату станом на грудень 2013 року щорічного внеску та неподання заяви про підтвердження даних, зокрема адвокатом Р.

У січні 2014 року рішенням регіональної КДКА адвоката було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з невиконанням пунктів 2.15 та 2.17 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

ВКДКА, розглядаючи скаргу Р., звернула увагу, що в матеріалах дисциплінарної справи відсутнє подання Ради адвокатів Запорізької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічного внеску, що передбачено п. 2.17 Положення. Замість нього справа містила клопотання голови Ради адвокатів, яке не могло бути підставою для проведення перевірки адвоката.

Також в ході перевірки ВКДКА встановила такі процедурні порушення:

– не були відібрані письмові пояснення адвоката Р. по суті порушених питань;

– у довідці не були відображені всі підстави, які свідчать про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката;

– у  рішенні дисциплінарної палати регіональної КДКА не зазначено, яку статтю Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» було порушено адвокатом;

– матеріали дисциплінарної справи не містили протоколу засідання регіональної КДКА, на якому було прийняте рішення стосовно адвоката.

На підставі цього ВКДКА вирішила задовольнити скаргу Р. Оскаржуване рішення було скасоване, а матеріали справи направлено на новий розгляд до КДКА Запорізької області з метою повного з’ясування обставин справи, відібрання пояснень та дослідження доказів у сукупності.

З повним текстом цього рішення можна ознайомитися тут.