РОЗ’ЯСНЕННЯ про можливість відновлення статусу адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої


кваліфікаційної комісії адвокатури № V/23-506


від 22 жовтня 2010 року


 


 


РОЗ’ЯСНЕННЯ


про  можливість відновлення статусу адвоката


 


22 жовтня 2010 року                                                                                               м. Київ


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в якому він просить надати роз’яснення щодо можливості відновлення статусу адвоката особою, яка отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в період  з 1994 року по 1996 роки, але  Присягу адвоката не прийняла з урахуванням того, що на даний момент ця особа є суддею, адвокатська діяльність якої на даний момент  призупинена.


Розглянувши це питання,  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п. 10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,  роз’яснює наступне.


 У відповідності зі ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» (в діючій редакції)  передбачено, що адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України.


            Згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління.


            У відповідності з діючим законодавством України про адвокатуру, інституту «призупинення адвокатської діяльності»  воно не містить, зупинення дії  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року передбачене лише в якості дисциплінарного стягнення за порушення вимог  Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики та ін.


            Разом з тим, вимоги щодо відсутності перешкод для заняття адвокатською діяльності визначені ч. 2 ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» узгоджуються  з положеннями  ст. 53  Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 року, згідно з якою  передбачено, що перебування на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом.


 Суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.


Виходячи з того, що діюче на момент видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю в 1994-1996 роках законодавство передбачало одночасне   прийняття Присяги адвоката України, тільки у випадку  відсутності перешкод, пов’язаних з несумісністю та припиненням обов’язків судді в установленому порядку, в місячний строк з моменту усунення перешкод щодо сумісності регіональною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури може бути розглянута відповідна заява колишнього судді про  відновлення статусу адвоката,  та внесення цієї особи до Єдиного реєстру адвокатів України.


У відповідності з п. 32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року, № 155/93 передбачено, що особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі рішення атестаційної палати у строк до одного місяця з моменту прийняття рішення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, що додається, якщо для цього немає перешкод, пов’язаних з несумісністю.


Під час одержання свідоцтва особа, якій його вручено, складає Присягу адвоката України.


Якщо особа протягом вказаного строку не одержить зазначене свідоцтво і не складе Присягу адвоката України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в установленому порядку анулюється.


Виходячи з вищевикладеного, якщо на протязі місяця з моменту подання колишнім суддею заяви про відновлення статусу адвоката, ця особа  не складе Присягу адвоката України, рішення про видачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в установленому порядку анулюється з відповідним погашенням (анулюванням) Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Вказані висновки підтверджуються також Роз’ясненням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 17.03.2005 року, № IV/10-1-7 «Про можливість видачі свідоцтва  про право на заняття адвокатською діяльністю особі, яка складала іспит в 1997 році».


 Постанова № 1 Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 10.03.2000 року «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр адвокатів України» передбачає, що у випадках, коли після 30 вересня 1999 року громадянам України було видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю або прийнято рішення про його видачу і не усунуто перешкод щодо сумісності адвокатської діяльності з іншою діяльністю, офіційно запропонувати таким особам визначитись щодо адвокатської діяльності протягом одного місяця, і в разі усунення перешкод, передбачених ст.  2 Закону України «Про адвокатуру», включити їх у Єдиний реєстру адвокатів України. У випадку, коли в місячний строк  з дня такого попередження обмеження щодо сумісності не будуть усунуті, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю такої особи анулюється рішенням КДКА на підставі  п. 32 Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року, № 155/93.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький