РОЗ’ЯСНЕННЯ (втратило чинність на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 26 березня 2010 року № V/18-358) Про надання роз’яснення на запит адвоката Сторожука О.В.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РОЗ’ЯСНЕННЯ 


Про надання роз’яснення на запит адвоката Сторожука О.В.


 


(втратило чинність на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії


адвокатури від 26 березня 2010 року V/18-358) 


05 вересня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 05 вересня 2008 року № V/7-118


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення адвоката Сторожука О.В. відносно надання роз’яснення з питань правомірності вилучення адвокатського досьє керівником адвокатського об’єднання. Як видно з доданих матеріалів адвокат тривалий час працював в адвокатському об’єднанні «Українська іноземна  юридична колегія», з якого його було виключено 24.07.2007 року. В порядку п.17 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури для розгляду та надання обґрунтованих висновків витребуваний статут цієї колегії.


 Всього на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури поставлено 6 питань:


1.      Чи не є порушенням деонтологічного принципу конфіденційності факт вилучення адвокатського досьє керівником адвокатського об’єднання у адвоката?


2.      Чи не є порушенням з боку керівника адвокатського об’єднання засадничих деонтологічних положень взаємин між адвокатами факт його спілкування з клієнтом, справа якого перебуває в провадженні певного адвоката цього об’єднання з приводу виконання ним доручення без згоди адвоката і не за ініціативою клієнта?


3.      Чи не є порушенням головного принципу адвокатської етики – незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав та обов’язків – намагання керівника адвокатського об’єднання давати вказівки адвокату стосовно змісту, форми, методів, послідовності і часу здійснення його професійних прав та обов’язків, якщо вони суперечать власній правовій позиції адвоката щодо оптимального варіанта виконання  доручення клієнта, узгодженого з останнім?


4.      Чи не є факт волюнтаристського припинення проваджень адвоката по веденню справи клієнта без згоди адвоката та клієнта порушенням одного з основних деонтологічних принципів здійснення адвокатської діяльності – свободи клієнта на вибір адвоката?


5.      Чи не є порушенням принципів адвокатської етики спроби керівника адвокатського об’єднання впливати на правову позицію адвоката в конкретній справі та давати обов’язкові до виконання адвокатом вказівки по справам, що знаходяться в провадженні адвоката?


6.      За яких умов етично-можливою є заміна адвокатським об’єднанням адвоката, котрого об’єднання призначило для надання правової допомоги клієнту?


 


Виходячи з того, що адвокат Сторожук О.В. ставить питання, наприклад № 4, з використанням та визначенням термінів, які фактично визначають долю відповідей, а також внаслідок недостатнього обсягу інформації щодо підстав його виключення з адвокатського об’єднання «Українська іноземна юридична колегія» і вилучення в зв’язку з цим адвокатських досьє та інше, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне надати роз’яснення, виходячи з загальних норм законодавства про адвокатуру України, в тому числі вимог Правил адвокатської етики.


При цьому обґрунтованість та законність виключення адвоката, відповідність вимог статуту адвокатського об’єднання положенням діючого законодавства повинні вирішуватись виключно в судовому порядку.


 


Розглянувши ці питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вважає за необхідне роз’яснити наступне.


 


1. Стосовно питання 1, щодо наявності порушення деонтологічного принципу конфіденційності вилученням адвокатського досьє керівником адвокатського об’єднання у адвоката.


Відповідно до ст.10 Закону України «Про адвокатуру», професійні права, честь та гідність адвоката охороняються законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об’єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань вони не можуть бути допитані як свідки. Документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди.


Статтею 9 Закону України «Про адвокатуру» передбачено, що адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю, предметом якої є питання, з яких громадянин або юридична особа звертались до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом  при здійсненні своїх професійних обов’язків.


Окрім того, відповідно до ч.1 ст.9 Правил адвокатської етики дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової допомоги. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, отриманої від клієнта, а також про клієнта (зокрема, щодо його особи), або інших осіб у процесі здійснення адвокатської діяльності, є правом адвоката у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.


Відповідно до ч.6 ст.9 Правил адвокатської етики, розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів дізнання, попереднього слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.


Адвокат зобов’язаний забезпечити такі умови зберігання документів, переданих йому клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що знаходяться в його провадженні і містять конфіденційну інформацію, котрі розумно виключають доступ до них сторонніх осіб.


Додаткові положення етичних взаємовідносин адвоката адвокатського об’єднання  з самими об’єднанням можуть бути передбачені статутом адвокатського об’єднання, проте вони в усякому разі не можуть суперечити вимогам законодавства про адвокатську діяльність, в тому числі Правилам адвокатської етики.


Виходячи з викладеного, вбачається, що вилучення адвокатського досьє у адвоката керівником адвокатського об’єднання суперечить фундаментальному принципу здійснення адвокатської діяльності, а саме принципу конфіденційності, і є порушенням приведених вище положень Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики.


 


2. Стосовно питання 2: «Чи не є порушенням з боку керівника адвокатського об’єднання засадничих деонтологічних положень взаємин між адвокатами факт його  спілкування з клієнтом, справа якого перебуває в провадженні певного адвоката цього об’єднання з приводу виконання ним доручення без згоди адвоката і не за ініціативою клієнта?»


Відносини між адвокатами, у відповідності зі ст.64 Правил адвокатської етики повинні будуватись на засадах колегіальності, взаємної поваги представників адвокатської професії, дотриманні професійних прав адвокатів, слідування всім основним принципам  адвокатської етики.


Відповідно до ст.65 Правил адвокатської етики адвокат не повинен допускати по відношенню до іншого адвоката спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди останнього з приводу виконуваного ним доручення.


Вказана норма Правил адвокатської етики сприяє засадничому принципу незалежності  здійснення адвокатської діяльності та максимальній незалежності адвоката у виконанні ним своїх професійних прав та обов’язків, що передбачає свободу від будь-якого впливу або втручання в його діяльність, в тому числі з боку керівника адвокатського об’єднання.


При цьому, у відповідності з п.76 Правил адвокатської етики, для адвоката, який є членом адвокатського об’єднання, професійні обов’язки перед клієнтами, що випливають із чинного законодавства, повинні мати домінуюче значення по відношенню до обов’язків адвоката щодо виконання вказівок керівних органів адвокатського об’єднання.


Детальніше регулювання відносин між керівником адвокатського об’єднання та адвокатом – членом адвокатського об’єднання відбувається у відповідності до статуту адвокатського об’єднання, положення якого не повинні суперечити вимогам Правил адвокатської етики, так як ці Правила є обов’язковими для дотримання об’єднаннями адвокатів тією самою мірою, що й окремими адвокатами (п.73 Правил адвокатської етики).  


 


3. Стосовно питання 3: «Чи не є порушенням головного принципу адвокатської етики – незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав та обов’язків – намагання керівника адвокатського об’єднання давати вказівки адвокату стосовно змісту, форми, методів послідовності і часу здійснення його професійних  прав та обов’язків, якщо  вони суперечать власній правовій позиції адвоката щодо оптимального варіанта виконання  доручення клієнта, узгодженого з останнім?»


Відповідно до частин 1, 6 ст.5 Правил адвокатської етики, специфіка цілей та завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності, максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав та обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зокрема, з боку державних органів, а також від впливу своїх особистих інтересів.


Адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керуватись вказівками інших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності і часу здійснення його професійних обов’язків, якщо вони суперечать його власній уяві про оптимальний варіант виконання доручення клієнта.


Таким чином, втручання керівника адвокатського об’єднання в процес надання адвокатом правової допомоги клієнту є істотним порушенням головного принципу адвокатської етики – незалежності адвоката у використанні своїх професійних прав та обов’язків.


Більш того, відповідно до частини 2 ст.5 Правил адвокатської етики з метою дотримання цього принципу в своїй професійній діяльності адвокат зобов’язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність.


Адвокат зобов’язаний не допускати в своїй професійній діяльності компромісів, що применшували б його незалежність, з метою догодити суду, державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта і перешкоджають належному наданню йому правової допомоги.


Адже,  відповідно до ст.7 Правил адвокатської етики, адвокат зобов’язаний у своїй  професійній діяльності виходити з переваг інтересів клієнта перед своїми власними інтересами, а також перед будь-якими іншими міркуваннями.


 


4. Стосовно питання 4: «Чи не є факт волюнтаристського припинення проваджень адвоката по веденню справи клієнта без згоди адвоката та клієнта порушенням одного з основних деонтологічних принципів здійснення адвокатської діяльності – свободи клієнта на вибір адвоката?»


Це питання сформульовано некоректно, визначення «волюнтаристського» не приймається.


Припинення відносин між конкретним адвокатом адвокатського об’єднання і клієнтом обумовлено у Правилах адвокатської етики низкою умов, передбачених ст.45 Правил адвокатської етики.


Зокрема, при виникненні обставин, які є підставами для розірвання угоди, пов’язаних з конкретним адвокатом, котрого об’єднання призначило для надання правової допомоги клієнту, адвокатське об’єднання повинне вжити заходів для заміни адвоката за згодою клієнта, якщо при цьому можуть бути дотримані вимоги Правил адвокатської етики.


Крім того, додаткові  підстави для припинення проваджень адвоката по веденню справи клієнта, в тому числі при виключенні адвоката зі складу адвокатського об’єднання, можуть бути передбачені Статутом адвокатського об’єднання.


В зв’язку з чим надати єдине роз’яснення з питання про наявність або відсутність факту припинення проваджень адвоката по веденню справи клієнта можливо лише детально ознайомившись з усіма обставинами справи про виключення  адвоката зі складу адвокатського об’єднання та положеннями установчих документів  відповідного адвокатського об’єднання.


 


5. Стосовно питання 5: «Чи не є порушенням  принципів адвокатської етики спроби керівника адвокатського об’єднання  впливати на правову позицію адвоката в конкретній справі та давати обов’язкові до виконання адвокатом вказівки по справам, що знаходяться в провадженні адвоката?»


Відповідно до частини 6 ст.5 Правил адвокатської етики адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керуватись вказівками інших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності і часу здійснення його професійних обов’язків, якщо вони суперечать його власній уяві про оптимальний варіант виконання доручення клієнта.


Питання співвідношення професійних обов’язків адвокатів – членів адвокатського об’єднання з обов’язками, пов’язаними з членством в такому об’єднанні регулюються також ст.76  Правил адвокатської етики та статутом відповідного об’єднання.


Відповідно до ст.76 Правил адвокатської етики, для адвоката, який є членом адвокатського об’єднання, професійні обов’язки перед клієнтами, що випливають із  чинного законодавства, правил  адвокатської етики, угод про надання правової допомоги, повинні мати домінуюче значення по відношенню до обов’язків адвоката щодо виконання вказівок керівних органів адвокатського об’єднання.


Таким чином, спроби керівника адвокатського об’єднання впливати на правову позицію адвоката в конкретній справі та давати обов’язкові до виконання адвокатом  вказівки по справам, що знаходяться  в провадженні адвоката є порушенням принципів адвокатської етики.


У випадку наявності у адвоката достатніх підстав вважати, що на нього чиниться незаконний вплив іншого адвоката, в тому числі і керівника адвокатського об’єднання, адвокат, на якого цей вплив здійснюється, може скористатись допустимими формами реагування в формі звернень (заяв, скарг) в органи адвокатури, які наділені дисциплінарними повноваженнями по відношенню до адвокатів, а також використати інші форми захисту прав та законних інтересів, передбачених чинним законодавством України.


 


6. Стосовно питання 6: «За яких умов етично-можливою є заміна адвокатським об’єднанням адвоката, котрого об’єднання призначило для надання правової допомоги клієнту?»


Етично-можлива заміна адвокатським об’єднанням адвоката, котрого об’єднання призначило для надання правової допомоги клієнту повинна відбуватись з дотриманням положень ст.45 Правил адвокатської етики, схвалених Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 року, протокол від 1-2 жовтня 1999 року, № 6/VІ та з урахуванням інших положень законодавства України про адвокатуру.


Вказані вимоги передбачають, що в разі, якщо стороною в угоді з клієнтом про надання правової допомоги є адвокатське об’єднання, то при виникненні  певних обставин, які є підставами для розірвання угоди та пов’язаних із заміною адвоката, адвокатське об’єднання повинне вжити заходів для такої заміни за згодою клієнта та при чіткому дотриманні Правил адвокатської етики.


При цьому, підстави для розірвання угоди про надання правової допомоги між адвокатом та клієнтом чи адвокатом та адвокатським об’єднанням передбачені ст.ст.40, 41, 42, 43 Правил адвокатської етики.