Коли неприбуття адвоката у судове засідання не тягне відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Відсутність договору про надання правової допомоги на момент проведення судового засідання, в тому числі, через розірвання такого договору в односторонньому порядку адвокатом, унеможливлює притягнення останнього до відповідальності.

Такий висновок зробила Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в Узагальненні дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо заяв (скарг) суддів відносно неналежної поведінки адвокатів (рішення № V-005/2021 від 27.05.2021).

Адвокат брав участь у кримінальному провадженні як захисник обвинуваченого. У день одного із судових засідань адвокат надіслала до суду лист, в якому повідомила суд про свою відмову виконувати доручення, у зв’язку з невиконанням замовником умов договору на захист обвинуваченого, а також повідомила, що договір є розірваним, у зв’язку з неоплатою послуг адвоката.

За скаргою судді КДКА притягнула адвоката до дисциплінарної відповідальності за неприбуття в судові засідання та застосувала дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

У ВКДКА, яка переглядала це рішення, зауважили, що відповідно до ч. 4 ст. 47 КПК, захисник після його залучення має право відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у випадках: 1) якщо обставини, які згідно з цим Кодексом виключають його участь у кримінальному провадженні; 2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибору ним способу захисту, за винятком випадків обов’язкової участі захисника; 3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу, тощо; 4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним.

Відповідно до наявних в матеріалах дисциплінарної справи процесуальних документів, завірених та направлених судом, пояснень адвоката, саме відмова від участі в кримінальному провадженні, пов’язана з одностороннім розірванням договору про надання правової допомоги, була причиною неприбуття адвоката в судове засідання.

Таким чином, у ВКДКА зазначили, що ДП невірно дійшла висновку про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку. Рішення КДКА було скасоване та ухвалене нове, яким дисциплінарну справу стосовно адвоката закрито (рішення № ХІІ-004/2019).