Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № Х-012/2021

 01 жовтня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати від 10.06.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 05 травня 2021 року до КДКА Донецької області надійшла скарга Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_2, а саме щодо порушення Присяги адвоката України та ст. 7 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України. Вимоги викладені у скарзі – притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності за чинення дисциплінарного проступку, застосувавши до нього дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. 10 червня 2021 року за результатами розгляду скарги Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_2, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, у зв’язку з відсутністю ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката.
 3. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 29 липня 2021 року Особа_1 звернувся зі скаргою на рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 р. до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (вхід. № 16176 від 11.08.2021 р.), в якій просить скасувати рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 р. та притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.
 4. Згідно ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 5. Копія рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 р. була направлена на адресу Скаржника 14.06.2021, що підтверджується супровідним листом вих. № 446 та списком згрупованих відправлень рекомендованих листів.
 6. Згідно інформації щодо трекінгу відправлень, розміщеному на офіційному сайті УДППЗ «Укрпошта» https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html, лист щодо вручення копії рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 р. був вручений скаржнику 29.06.2021.
 7. Згідно інформації щодо трекінгу відправлень, розміщеному на офіційному сайті УДППЗ «Укрпошта» https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html, лист (скаргу) було направлено Скаржником 29.07.2021 до ВКДКА та вручений 11.08.2021.
 8. Таким чином, строк на оскарження рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 Скаржником пропущено.
 9. Скаржник вважає причини пропуску строку поважними у зв’язку з тим, що рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 він отримав 29.06.2021. Просить поновити строк на оскарження рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021.
 10. 17 серпня 2021 р. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом вих. № 1789 витребувала у КДКА Донецької області матеріали справи відносно адвоката Особа_2
 11. 06 вересня 2021 р. за вхід. № 16352 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали справи відносно адвоката Особа_2.
 12. 08 вересня 2021 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_3, провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати від 10.06.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 13. Листом за вих. № 2024 від 17.09.2021 року, Особа_1 та адвоката Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 01.10.2021 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення КДКА Донецької області у складі дисциплінарної палати від 10.06.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 2. Згідно ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 3. Згідно п. 3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із змінами (далі – Регламент ВКДКА), строк на оскарження рішення КДКА, встановлений статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути поновлено за рішенням ВКДКА згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску.
 4. Згідно ст. 34 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, із змінами, рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Строк на оскарження до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути поновлено за рішенням цієї Комісії згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску.
 5. Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Заслухавши доповідача, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 дисциплінарна палата КДКА Донецької області прийняла 10.06.2021.
 3. Скаржником пропущено строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 10.06.2021 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, визначений ч. 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 4. Скаржник просить поновити пропущений строк через те, що він отримав рішення КДКА Донецької області 29.06.2021, яке було направлено на його адресу 14.06.2021.
 5. Враховуючи норми чинного законодавства, останнім днем 30-денного строку для оскарження рішення КДКА було 10.07.2021. Скарга була відправлена поштою до ВКДКА 29.07.2021, тобто з пропуском строку на дев’ятнадцять днів.
 6. Поважні причини пропуску строку оскарження рішень КДКА повинні бути підтверджені скаржником належними доказами.
 7. Такими доказами можуть бути документи, що засвідчують фактичне існування перешкод чи труднощів для своєчасного звернення зі скаргою, якими заявник обґрунтовує поважні причини пропуску строків.
 8. Відсутність доказів поважності пропуску строку оскарження, як і відсутність доказів своєчасного подання скарги (за наявності об’єктивної інформації про пропуск таких строків), має наслідком відмову ВКДКА у поновленні строку на оскарження рішення КДКА.
 9. Відповідно до пункту 3.16. Регламенту ВКДКА розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у відповідності з правовими основами діяльності адвокатури України та рішеннями органів адвокатського самоврядування, а також згідно з вимогами положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.
 10. ВКДКА звертає увагу, що у своїй практиці Європейський суд з прав людини вказує на те, що право на справедливий розгляд судом, яке гарантовано п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, має розумітися у світлі преамбули Конвенції, у відповідній частині якої зазначено, що верховенство права є спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає повагу до принципу res judicata – принципу остаточності рішень суду (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Рябих проти Росії» (Ryabykh v. Russia), заява № 52854/99, п. 52, ECHR 2003-X)
 11. У п. 41 рішення від 03.04.2008 року «Пономарьов проти України» ЄСПЛ вказав, що: «правова система багатьох країн-членів передбачає можливість продовження строків, якщо для цього є обґрунтовані підстави. Разом з тим, якщо строк на ординарне апеляційне оскарження поновлений зі спливом значного періоду часу та за підстав, які не видаються переконливими, таке рішення може порушити принцип юридичної визначеності, так як і перегляд в порядку нагляду. Суд визнає, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. У кожній справі національні суди мають перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження виправдовують втручання у принцип res judicata (принцип юридичної визначеності), особливо як у цій справі, коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів ні у часі, ні в підставах для поновлення строків».
 12. У рішенні ЄСПЛ від 19.02.2009 «Христов проти України», заява №24465/04 Європейський суд зазначив, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п.1 ст. 6 Конвенції, слід тлумачити в контексті преамбули Конвенції, яка зокрема проголошує верховенство права як складову частину спільної спадщини Договірних держав. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів.
 13. Аналіз практики ЄСПЛ свідчить про те, що у процесі прийняття рішень стосовно поновлення строків звернення до суду або оскарження судового рішення, ЄСПЛ виходить із наступного: поновлення пропущеного строку звернення до суду або оскарження судового рішення є порушенням принципу правової визначеності, відтак, у кожному випадку таке поновлення має бути достатньо виправданим та обґрунтованим; поновленню підлягає лише той строк, який пропущений з поважних, об’єктивних, непереборних, не залежних від волі та поведінки особи обставин; оцінка поважності причин пропуск строк має здійснюватися індивідуально у кожній справі будь-які поважні причини пропуску строку не можуть розцінюватися як абсолютна підстава для поновлення строку; необхідно враховувати тривалість пропуску строку, а також можливі наслідки його відновлення для інших осіб.
 14. У свою чергу, відповідно до частини 2 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.
 15. З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що КДКА регіону виконано належним чином вимоги частини 2 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 16. Копія рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 10.06.2021 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, була направлені Скаржнику на вказану ним в скарзі адресу 14.06.2021.
 17. Згідно інформації щодо трекінгу відправлень, розміщеному на офіційному сайті УДППЗ «Укрпошта» https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html, лист (щодо вручення копії рішення КДКА Донецької області від 10.06.2021 р.) у точці видачі знаходився 16.06.2021 та був вручений Скаржнику 29.06.2021.
 18. У своїй скарзі Особа_1 підтверджує те, що 29.06.2021 ним було отримане оскаржуване рішення, тобто з цієї дати він знав про наявність рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.
 19. У Скаржника був строк до 10.07.2021 р., що становило одинадцять днів з моменту отримання рішення, – тобто достатньо часу для звернення зі скаргою до ВКДКА.
 20. Проте, скарга до ВКДКА була направлена лише 29.07.2021 р., а строк на оскарження рішення КДКА регіону було пропущено на дев’ятнадцять днів.
 21. Враховуючи це, Скаржник пропустив строк на оскарження рішення КДКА регіону, і не навів достатніх аргументів щодо необхідності поновлення строку на таке оскарження.
 22. Матеріали справи не містять, а стороною не надано, доказів щодо поважності причин пропуску строку на оскарження рішення КДКА Донецької області, а відтак ВКДКА не вбачає підстав для його поновлення.
 23. Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 24. З урахуванням викладеного, керуючись пунктом 3.29 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області у складі дисциплінарної палати від 10.06.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська