Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № Х-014/2019

 04 жовтня 2019 року
м. Чернівці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови правління Колективного сільськогосподарського підприємства «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарного справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Голови правління Колективного сільськогосподарського підприємства «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарного справи відносно адвоката Особа_2.

Скарга подана у строки, передбачені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У своїй скарзі Скаржник просить провести перевірку по викладеним доводам, скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року та ухвалити нове рішення яким притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності із наступним позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю та виключенням із єдиного реєстру адвокатів.

На думку Скаржника, рішення КДКА регіону є необґрунтованим, таким, що прийняте помилково, без з’ясування всіх обставин справи та об’єктивної оцінки доводів Скаржника.

Розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, які надійшли з КДКА Київської області, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Пшеничного О.Л., інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Адвокат Особа_2 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ____ від 19.11.2015 року, виданого Радою адвокатів Київської області на підставі рішення №29 від 19.11.2015 року. Відповідно до профайлу адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України, формою адвокатської діяльності є Адвокатське об’єднання «Інформація_2», розташоване за адресою: Адреса_1, з чого вбачається, що скарга відносно адвоката розглянута належною КДКА регіону, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Зі скаргою відносно адвоката до КДКА регіону звернулось Колективне сільськогосподарське підприємство «Інформація_1» в особі Голови правління (арк.3-5), зазначивши в скарзі, що з офіційної інтернет сторінки Вищої ради правосуддя Голові правління КСП «Інформація_1» стало відомо про подання 04.04.2018 року адвокатом Особа_2 від імені та в інтересах КСП «Інформація_1» скарги щодо дисциплінарного проступку судді Черкаського окружного адміністративного суду Особа_3 при винесені постанови від 30.05.2017 року у справі №____.

В подальшому, вказаний факт знайшов своє підтвердження під час ознайомлення Скаржником з матеріалами дисциплінарної справи № ______ на прийомі у голови Вищої ради правосуддя. Проте, колективне сільськогосподарське підприємство «Інформація_1» ніколи не надавало адвокату Особа_2 жодних повноважень щодо представництва підприємства. Навпаки, зазначений адвокат неодноразово у судах представляв інтереси осіб, які мали претензії до підприємства, у тому числі й у справі №_____.

Скаржником зазначено, що дії адвоката Особа_2 порушують норми Закону країни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме ст. 34 Закону стосовно порушень правил адвокатської етики і вважає недопустимою поведінку адвоката, який, діючи умисно та повністю розуміючи вчинення та наслідки своїх дій, видає себе за представника юридичної особи, ніколи таким не будучи, не маючи повноважень на таке представництво.

Скаржник зазначив, що своїми діями, адвокат Особа_2 діючи умисно, застосовуючи шахрайські методи, намагався притягти до відповідальності суддю від імені юридичної особи в інтересах свого справжнього довірителя. Скаржник зазначає, що при розгляді провадження в першій інстанції ані адвокат Особа_2, ані його довіритель Особа_4, не брали участі, оскільки не були сторонами даної справи.

В подальшому, адвокатом було подано апеляційну та касаційну скарги, які була відхилені судом, що, на думку Скаржника призвело до подачі адвокатом Особа_2 безпідставних скарг на суддів апеляційної та касаційної інстанції. Всі вище вказані скарги були розглянуті Вищою радою правосудця та були відхиленні, оскільки підстав для притягнення до відповідальності суддів не виявлено.

Також, адвокат Особа_2 будучи засновником та представником Громадської організації «Інформація_2» звертався, нібито, в інтересах громадян села Інформація_3 до Черкаського окружного адміністративного суду, справа № ______, не надаючи жодних підтверджуючих своїх повноважень, представляючись тим, ким ніколи був, що і стало підставою для залишення позовної заяви без розгляду та намагався зупинити приватизації державного підприємства «Інформація_1».

Адвокатом з приводу поданої скарги були наданні письмові пояснення з додатками (арк. 66-77), в яких він зазначив, що в п.1.4. скарги до ВРП ним було допущено описку, а саме зазначено статус скаржника – адвокат (представник позивача), тобто як представника КСП «Інформація_1», яким ніколи не був, а адвокатські послуги надає Особа_5, Особа_4, Особа_6 (до моменту смерті останнього), а зі змісту скарги до ВРП вбачається, що він надає послуги саме цим особам. Зокрема, в тесті скарги до ВРП прямо зазначено, що ним надаються послуги Особа_5 (а.с.56). Адвокат також зазначив, що за його заявою щодо втручання КСП «Інформація_1» в його діяльність відкрите кримінальне провадження (а.с. 72).

На виконання доручення Голови дисциплінарної палати КДКА Київської області Особа_ 7 (арк.77) членом палати Особа_8 було складено довідку (арк.53-55).

Скарга була розглянута на засіданні дисциплінарної палати в її правомочному складі за участі Голови КДКА регіону, що вбачається з витягу з протоколу від 25.07.2019 року (арк.49-52), і за результатами розгляду скарги було прийняте рішення (арк. 45-48), яким було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката за відсутності в його діях ознак дисциплінарного проступку.

В оскаржуваному рішенні КДКА регіону прийшла до висновку, що адвокат, зазначивши в п.1.4 скарги до ВРП статус як представник позивача, здійснив описку, оскільки в подальшому в тексті скарги до ВРП адвокатом зазначається, що він є представником Особа_5., і зазначені обставини спростовують твердження Скаржника, що адвокат навмисно видавав себе за представника КСП «Інформація_1».

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Згідно ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Відповідно до ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, із змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Згідно вимог ст. 6 Положення, ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Згідно ст. 12 Положення, дисциплінарну справу щодо адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Відповідно до ст. 2 Положення, дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку.

Статтею 7 Положення визначено, визначено, що дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Стаття 70 Правил адвокатської етики також закріплює, що звинувачення адвоката не може грунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Відповідно до наведених вище норм чинного законодавства, дисциплінарну справу відносно адвоката може бути порушено за умов наведення у скарзі відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається з матеріалів скарги, самого оскаржуваного рішення, КДКА регіону у відповідності до чинного законодавства України була проведена перевірка, за наслідками якої було прийняте законне і обґрунтоване рішення.

Доводи, викладені скарзі до ВКДКА, були предметом дослідження КДКА регіону і не спростовують оскаржуваного рішення палати.

Як вбачається із матеріалів перевірки, змісту скарги – доведених відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката вони не містять.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року є обгрунтованим, дисциплінарна палата дійшла правильного висновку про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Голови правління Колективного сільськогосподарського підприємства «Інформація_1» Особа_1- залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 25.07.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарного справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська