Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № Х-018/2018

26 жовтня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови Ради адвокатів Миколаївської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області від 20.07.2018 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Голови Ради адвокатів Миколаївської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Миколаївської області від 20.07.2018 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_

Скаржник не погоджується з рішенням КДКА Миколаївської області від 20.07.2018, вважає його належним чином не вмотивованим, незаконним та необгрунтованим. Скаржник просить поновити йому термін на подачу скарги на рішення КДКА Миколаївської області за № 37 від 20.07.2018, оскільки повний текст рішення отримано лише 16.08.2018, а також скасувати рішення № _ дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області від 20.07.2018 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ у зв’язку з відсутністю складу дисциплінарного проступку та прийняти нове рішення, яким притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_.

За таких обставин пропуск строку на оскарження рішення є поважною обставиною. Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури ОСОБА_ як скаржнику поновлено строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області від 20.07.2018 про закриття дисциплінарної справи відносно адвокатури ОСОБА_.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дуліч Т.В., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ____, видане ____ Радою адвокатів Миколаївської області. Адреса робочого місця адвоката є наступною: ____________

Голова Ради адвокатів Миколаївської області ОСОБА_ 14.05.2018 звернувся з поданням до КДКА Миколаївської області, яким ініціював питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ за невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Так, адвокат ОСОБА_ 01.12.2017 склала Присягу адвоката та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого на підставі рішення Ради адвокатів Миколаївської області № 15 від 03.11.2017. В день отримання свідоцтва і до часу внесення подання адвокат не подала до Ради адвокатів Миколаївської області заяви про внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України. Крім того, станом на 01.03.2018 адвокат ОСОБА_ не сплатила щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік – _грн. та за 2018 рік – __грн.

Адвокат ОСОБА_ письмово запрошувалась на засідання Ради адвокатів Миколаївської області на 30.03.2018 для дачі пояснень з приводу несплати щорічних внесків та ненадання відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України, проте однак, адвокат не прийшла на засідання, хоча поштове повідомлення отримала особисто.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 37 від 22.06.2018 було порушено дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_. Проте надалі рішенням дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області від 20.07.2018 дисциплінарну справу було закрито у зв’язку з відсутністю в діях адвоката ОСОБА_ складу дисциплінарного проступку.

Порушуючи вимоги пп. 3.2, 3.5 Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №26 від 17.12.2012 (далі – Порядок), ОСОБА_ не подала до Ради адвокатів регіону документи, необхідні для внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України. Відповідну заяву адвокат скерувала до Ради адвокатів Миколаївської області лише 21.06.2018.

Пункт 7.7. Порядку визначає, що прострочення адвокатом надання відомостей і змін до них, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Порядком є невиконання ним рішень органів адвокатського самоврядування і тягне за собою накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого законом.

Крім того, станом на 01.03.2018 адвокат ОСОБА_ не провела оплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік – _ грн. та за 2018 рік – _ грн., сума заборгованості складає __ грн., що підтверджується довідкою бухгалтера Ради адвокатів Миколаївської області.

Фактично щорічні внески за 2017 та 2018 роки були сплачені адвокатом ОСОБА_ лише 21.06.2018.

Згідно зі ст. 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з’їзд адвокатів може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Це і було зроблено рішенням Установчого з’їзду від 17.12.2012. В подальшому рішенням Ради адвокатів України 16.02.2013 було затверджено Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за № 72 (зі змінами) (далі – Положення).

Ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає обов’язковість виконання рішень органів адвокатського самоврядування всіма адвокатами. До таких рішень, згідно ст.55 Закону , відносяться і рішення про встановлення розміру та порядку сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Згідно ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, одним з яких є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дисциплінарні стягнення: 1) попередження, 2) зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на строк від 1 місяця до 1 року, 3) для адвокатів України – позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

В діях адвоката ОСОБА_ прослідковується систематичність порушення Правил адвокатської етики, а саме ст. 12, яка зобов’язує адвоката виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції: адвокат не подала вчасно до Ради адвокатів Миколаївської області заяву про внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України, не сплатила вчасно щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 рік, не сплатила вчасно щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2018 рік.

Відповідно до пп. 2.16, 2.17 Положення порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або Ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу голови Ради адвокатів Миколаївської області ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області № 37 від 20.07.2018 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення, яким притягнути адвоката ОСОБА_ дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на два місяці.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  5. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська