Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-002/2019

07 листопада 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №21/9-2019 від 22.07.2019 про продовження строку розгляду дисциплінарного провадження відносно неї, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №21/9-2019 від 22.07.2019 року про продовження строку розгляду дисциплінарного провадження відносно неї.

Скарга адвоката Особа_1 містить вимогу про скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №21/9-2019 від 22.07.2019 року про продовження строку розгляду дисциплінарного провадження щодо неї та закриття дисциплінарної справи.

В поданій скарзі адвокат зазначає, що вона не отримувала копію оскаржуваного рішення і їй про таке рішення не було відомо, вона не була присутня під час прийняття такого рішення дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області 22.07.2019 року.

Також зазначає, що її належним чином не було повідомлено про засідання дисциплінарної палати КДКА Запорізької області та неналежним способом було вручено зазначене рішення.

Заслухавши доповідача – заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Запорізької області, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням КДКА Запорізької області №7/2-2019 від 07.02.2019 року Особа_1 було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку у вигляді порушення присяги адвоката України та порушення правил адвокатської етики, і застосовано до неї дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, Особа_1 оскаржила його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

30 травня 2019 року Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури було прийнято рішення №V-003/2019 про скасування рішення №7/2-2019 про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України та повернення справи на новий розгляд до КДКА Запорізької області.

Підставою повернення справи на новий розгляд зазначено, зокрема, порушення принципу змагальності та не направлення Особа_1 доказів, у вигляді СД-дисків із відеозаписом, які були надані скаржницями разом із скаргами.

24 червня 2019 року дисциплінарна справа відносно Особа_1 повернулася з Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області.

В оскаржуваному рішенні зазначено, що листом КДКА Запорізької області від 11.07.2019 року за № 61 у скаржниць Особа_2 та Особа_3 було витребувано матеріали справи, а саме, СД-диски належної якості, із подіями, які зазначались в їх скаргах. Після надходження наданих матеріалів (СД-дисків) до КДКА Запорізької області їх було передано для ознайомлення адвокату Особа_2.

Одночасно, Особа_2., Особа_3 та адвокатом Особа_1 було надано додаткові матеріали до справи, що потребувало додаткової перевірки та необхідності витребування нових матеріалів (доказів).

У зв’язку із цим, КДКА Запорізької області вирішила продовжити строк розгляду дисциплінарного провадження щодо адвоката Особа_1 за скаргами Особа_2 та Особа_3 та відкласти розгляд цієї дисциплінарної справи.

Проаналізувавши скаргу адвоката Особа_1 на рішення регіональної КДКА про продовження строку розгляду дисциплінарного провадження відносно неї, ВКДКА приходить до висновку, що така скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення.

Відповідно до ст. 39 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката має бути розглянута дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня її порушення. До строку розгляду дисциплінарної справи не включається і перебіг строків зупиняється на термін хвороби чи відпустки адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарне провадження, а також термін, на який розгляд справи було зупинено.

Відповідно до ст. 40 Положення, розгляд питання, справи, віднесених до порядку денного засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, може бути відкладений або зупинений у разі: 1) неявки на засідання учасників; 2) необхідності витребування нових матеріалів (доказів); 3) необхідності проведення додаткової комісійної перевірки; 4) залучення до участі у розгляді питання інших заінтересованих осіб; 5) відсутності кворуму після задоволення відводу (самовідводу) члена (членів) палати; 6) з інших підстав, за рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Тобто, у передбачених Положенням випадках, розгляд дисциплінарної справи може бути відкладений або зупинений.

Відповідно до ст. 41 Положення, у розгляді справи, яка має великий обсяг матеріалів, або за неможливістю її розгляду за один день з інших причин, які за рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури визнано поважними, може бути оголошено перерву, але не більше ніж на три робочих дні.

Відповідно до ст. 42 Положення, у разі, якщо після відкладення, зупинення або оголошення перерви зміниться склад членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, які беруть участь у засіданні, їм надається час для ознайомлення із матеріалами справи, що розглядається.

Аналогічні положення містить і п. 7.7. Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону.

Аналіз вищезазначених положень, а також норм чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, дає можливість дійти висновку, що у регіональної КДКА відсутні повноваження щодо продовження строку розгляду дисциплінарного провадження, відповідно, приймаючи рішення №21/9-2019 від 22.07.2019 року КДКА Запорізької області вийшла за межі своїх повноважень.

Щодо наявності підстав для відкладення розгляду дисциплінарної справи, ВКДКА вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із відмітки на супровідному листі ВКДКА про направлення на адресу КДКА Запорізької області матеріалів дисциплінарної справи відносно Особа_1, 24 червня 2019 року дисциплінарна справа відносно Особа_1 повернулася з Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області.

Так, враховуючи 30-ти денний строк на розгляд дисциплінарної справи, останнім днем цього строку є 24 липня 2019 року.

Проте, КДКА Запорізької області 22.07.2019 року було відкладено розгляд справи у зв’язку із тим, що Особа_2., Особа_3 та адвокатом Особа_1 було надано додаткові матеріали до справи, що потребує додаткової перевірки та необхідності витребування нових матеріалів (доказів) без зазначення строку відкладення.

Зважаючи на розумність строків розгляду дисциплінарної справи, та на те, що відкладення розгляду справи повинно відбуватись в межах 30-ти денного строку з дня порушення дисциплінарної справи, а факт відкладення не зупиняє перебігу строків її розгляду, зважаючи, що аналіз матеріалів дисциплінарної справи свідчить про те, що до 24 липня 2019 року (включно) КДКА Запорізької області не було прийнято рішення у даній справі, ВКДКА приходить висновку про наявність порушень норм чинного законодавства КДКА Запорізької області при прийнятті рішення про продовження строку розгляду дисциплінарного провадження та відкладення дисциплінарної справи, тому таке рішення підлягає скасуванню.

З приводу вимоги скаржниці про закриття дисциплінарної справи відносно неї, ВКДКА зазначає, що рішення про закриття дисциплінарної справи може бути прийняте лише при розгляді питання про наявність чи відсутність у діях особи адвоката дисциплінарного проступку. Предметом оскаржуваного рішення та розгляду є саме правомірність рішення КДКА щодо продовження строку розгляду дисциплінарного провадження та відкладення розгляду дисциплінарної справи, а не дії адвоката Особа_1.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1– задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №21/9-2019 від 22.07.2019 року про продовження строку розгляду дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_1, – скасувати.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська