Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-007/2019

07 листопада 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Коблик М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 25 від 16 травня 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 25 від 16 травня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Скарга подана з порушення строку, визначеним ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скаржник просить поновити строк на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 25 від 16 травня 2019 року.

Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу Скаржника.

Скаржник вважає, що рішення місцевої КДКА є необгрунтованим, а відтак просить рішення комісії від 16.05.2019 року скасувати та притягнути адвоката Особа_2 до відповідальності за порушення Правил адвокатської етики, застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на адвокатську діяльності.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ульчака Б.І., розглянувши доводи скарги та додатки до неї, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Миколаївської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, що міститься в матеріалах, наданих КДКА Миколаївської області, адвокат отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ від 15.05.2010 року, адреса робочого місця адвоката знаходиться у Миколаївській області, Адреса_1.

Таким чином, скарга стосовно адвоката Особа_2 розглянута належною КДКА регіону відповідно до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

11.04.2019 року до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області надійшла скарга від Особа_1 відносно адвоката Особа_2.

У скарзі Скаржник зазначає, що адвокат Особа_2 представляв її інтереси в суді, як адвокат, коли вона була у шлюбі. Вона звернулась до адвоката з вимогою про надання звіту за виконану роботу, проте отримала відмову в грубій формі. Зазначає, що адвокат вів себе дуже грубо, виражався нецензурною лексикою в присутності дітей та близьких адвоката.

Адвокат Особа_2 зазначає, що приймав участь у судовому процесі по визнанню протиправним та скасуванню податкового повідомлення-рішення, винесеного відносно Особа_1., справа № ______, в першій та апеляційній інстанції у 2011-2012 роках. Також, як представник Особа_1., він приймав участь при розгляді справи №_______ у 2012 році у справі про стягнення податкового боргу. Зазначає, що в той час будь-які документи безпосередньо від Особа_1 не отримував, всі документи він отримував від її колишнього чоловіка Особа_3. Послуг Особа_1 як адвокат не надавав, жодного договору з нею не укладав. Враховуючи дійсні обставини справи, вважає, що скарга є необгрунтованою, надуманою.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області №25ПС від 19 квітня 2019 року було порушено дисциплінарну справу про вчинення дисциплінарного проступку стосовно адвоката Особа_2 за скаргою Особа_1 в зв’язку з наявністю в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області №25 від 16 травня 2019 року було вирішено закрити дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2 , порушену за скаргою Особа_1, у зв’язку з відсутністю в діях адвоката Особа_2 складу дисциплінарного проступку.

У рішенні зазначено, що дисциплінарна палата КДКА Миколаївської області не знайшла підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, тобто дисциплінарна палата вважає, що в діях адвоката немає складу дисциплінарного проступку та порушення будь-яких норм діючого законодавства.

У скарзі на рішення дисциплінарної палати КДКА Миколаївської області від 16.05.2019 року до ВКДКА, Особа_1 фактично повторює викладені нею доводи у скарзі та у додаткових поясненнях, що надавались нею письмово при розгляді справи про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

З доводів скарги вбачається те, що Скаржниця вважає, що адвокат неналежним чином інформував її як клієнта про хід виконання доручення та взагалі відмовився дати звіт про виконану роботу та повернути документи по справі, а також, що адвокат допустив порушення конфлікту інтересів, який полягав в тому, що в період надання їй юридичних послуг – протягом 2011-2012 років та дії довіреності, 16.01.2012 року Особа_1 було укладено договір позики з Особа_4., тому вважає, що без її письмового погодження адвокат не мав права надавати правову допомогу Особа_4 беручи участь в судовому засіданні в суді апеляційної інстанції, інтереси якого прямо суперечать її інтересам.

З матеріалів справи вбачається, що адвокат у поясненнях вказав, що жодного договору з клієнтом не укладав і діяв лише на підставі довіреності, будучи згідно даних реєстру адвокатом. Вказані істотні обставини місцева КДКА до уваги не взяла та не надала їм відповідної правової оцінки. Аналогічно не надано жодної правової оцінки та належним чином не досліджено як обставин надання доручення від клієнта адвокатові, так і виконання вказаного доручення адвокатом, не зꞌясовано коли і кому повернуто документи у справі, чи надавався звіт адвокатом клієнту про виконану роботу після закінчення представництва її інтересів.

Водночас ВКДКА звертає увагу, що і Скаржниця зобовꞌязана добросовісно користуватися своїми правами. Відтак вимога до адвоката в 2019 році про надання звіту про виконану роботу в 2011-2012 роках не відповідає принципам розумності та добросовісності, а отже не може лягати в основу підстав для притягнення адвоката до відповідальності.

В контексті конфлікту інтересів, на який посилається Скаржник, з наявних матеріалів справи вбачається, що на аркушах дисциплінарної справи 5-6 міститься довіреність, видана Особа_1 на Особа_2 Вказана довіреність поганої якості, належним чином не засвідчена та не дає змоги ідентифікувати час, на який її було видано, а відтак і зꞌясувати чи є вона чинною на момент розгляду даної справи. Місцевою КДКА не повно зꞌясовано і не досліджено, які процесуальні дії вчиняв адвокат на підставі вказаної довіреності, яка була участь адвоката в контексті укладення договору позики між Особа_1 та Особа_4 від 16.01.2012 року, з якого часу адвокат Особа_2 почав представляти інтереси Особа_4 у спорі з Особа_1.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.

З огляду на викладене вище, рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 25 від 16 травня 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, не може вважатися вмотивованим, а відтак є підстави для його скасування.

У відповідності до п. 4 ч. 5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 3.43 Регламенту ВКДКА, за наслідками розгляду скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ВКДКА має право направити справу для нового розгляду до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобовꞌязати вчинити певні дії.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області № 25 від 16 травня 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 , – скасувати.
  3. Матеріали дисциплінарної справи направити на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська