Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-016/2018

30 листопада 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в складі: голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №46/11 від 25.07.2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

 13.08.2018 на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської №46/11 від 25.07.2018р. про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

В своїй скарзі до ВКДКА ОСОБА_ не погоджується з оскаржуваним рішенням. Вважає, що при здачі письмового кваліфікаційного іспиту неправильно було оцінено надані ним відповіді, занижено оцінки. Вважає, що він «сміливо» може стати адвокатом, позаяк має достатню підготовку. Просить скасувати рішення КДКА Львівської області №46/11 як надумане, дискримінаційне, необґрунтоване, шаблонне, некваліфіковане, складене з порушенням норм права, результати його письмового іспиту зарахувати як вичерпні та правильні.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Кравченка П.А., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи КДКА Львівської області (з урахуванням матеріалів, які надійшли після їх додаткового витребування членом ВКДКА – доповідачем), ВКДКА встановила наступне.

ОСОБА_ рішенням КДКА Львівської області №02/04 від 31.03.2017 р. було допущено до складання кваліфікаційного іспиту. Іспит йому було призначено на 21.04.2017 р. Однак через несплату коштів іспит було перенесено на 05.10.2017 р. У зв’язку із самовідводом членів кваліфікаційної палати КДКА Івано – Франківської області справу ОСОБА_ було передано до КДКА Львівської області для проведення іспиту, який було призначено на 17.07.2018 р.

Заявник обрав письмовий білет №2, фабула справи V (8).

За результатами складання вказаного іспиту (письмового іспиту) рішенням КДКА Львівської області результат його письмового іспиту було оцінено у 0 балів, тобто, він неправильно відповів на всі питання іспиту.

Перевіряючи наведені у скарзі до ВКДКА доводи ОСОБА_ у зіставленні з його письмовою роботою (відповідями на питання білету) та з кваліфікацією його відповідей самою КДКА , ВКДКА відзначає наступне.

По питанню №1 мотивувальна частина проекту позовної заяви ОСОБА_ є тотожною самій фабулі даного питання, власної аргументації ОСОБА_ вона не містить як такої, ним було додано лише так звану «прохальну» частину. Вказані в рішенні КДКА процесуальні недоліки проекту в значній частині мають місце (неповні відомості щодо сторін, відсутня ціна позову, розмір судового збору і т.п.).

Аналогічні недоліки містяться і у відповіді на питання №2. Складений скаржником відзив відповідача на позовну заяву про скасування реєстрації СПД є, власне, фабулою питання, яка доповнена лише так званою «прохальною» частиною, містяться також процесуальні недоліки, невідповідність вимогам статті 162 КАС України.

Аналізуючи його відповіді на питання №3 ВКДКА зазначає, що складене ним клопотання про допит свідків на підготовчому судовому засіданні містить ті самі недоліки – воно є фабулою самого питання. Крім того, складене ним клопотання вказує на нерозуміння скаржником змісту такої стадії судового провадження як підготовче провадження, адже згідно його проекту необхідно викликати свідків для допиту саме в підготовчому судовому засіданні.

По питанню №4 ОСОБА_ не надано конкретної відповіді чи підлягає застосуванню позовна давність у спорі між страховими компаніями щодо регресних виплат і з якої конкретно дати слід рахувати позовну давність в спірних правовідносинах. ОСОБА_ наведені міркування самого загального характеру, позовна давність ототожнена з процесуальними строками, назва ймовірної касаційної інстанції в даній справі вказано неправильно як «Вищий господарський суд».

Таким чином, ВКДКА погоджується з оцінкою КДКА Львівської області його відповідей на всі питання письмового іспиту, відповідно, й обґрунтованих та належних підстав для скасування вказаного рішення КДКА Львівської області не наведено.

Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –

ВИРІШИЛА :
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області №46/11 від 25.07.18 р. про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА Львівської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська