Рішення

Print This Post

РІШЕННЯХІІ-001/2020

23 грудня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Клечановської Ю.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 8/3-2020 від 27.08.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. На адресу КДКА Запорізької області надійшла скарга Особа_1 про порушення адвокатом Особа_2 Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. 27 серпня 2020 року, за результатами розгляду скарги Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_2, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення №8/3-2020, яким відмовлено у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 10 вересня 2020 року Особа_1 звернулась до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №8/3-2020 від 27 серпня 2020 року про відмову у порушенні відносно адвоката Особа_2 дисциплінарної справи.
 4. Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею не пропущено.
 5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Запорізької області матеріали відносно адвоката Особа_2.
 6. 29 вересня 2020 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_2.
 7. 07 жовтня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_5 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. У своїй скарзі Скаржниця зазначає про те, що дисциплінарна палата КДКА Запорізької області протиправно та безпідставно відмовила у порушенні дисциплінарної справи щодо адвоката Особа_2.
 2. Також вказує, що було порушено вимоги Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність; стадійність дисциплінарного провадження, а також зазначені обставини, які не мають відношення до скарги.
 3. Скаржниця описує у своїй скарзі те, що адвокатом Особа_2, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, було укладено з нею договір про надання правової допомоги.
 4. В подальшому адвокат надав третій особі (ТОВ, з яким він перебуває у трудових відносинах) оригінал даного договору та оригінал листування між скаржником та адвокатом для проведення почеркознавчої експертизи, чим на думку Скаржниці розкрив адвокатську таємницю та порушив принцип неприпустимості конфлікту інтересів.
 5. Скаржниця, з посиланням на статті 9, 10, 35 Правил адвокатської етики, вважає, що зазначені вище дії стосовно неї зі сторони адвоката є такими, що порушують принципи законності і верховенства права, грубо порушують Правила адвокатської етики, підривають авторитет адвокатури та знищують повагу до статусу адвоката в цілому.
 6. Скаржниця вважає, що КДКА Запорізької області не надала належної оцінки описаній в скарзі поведінці адвоката Особа_2 та безпідставно відмовила в порушенні дисциплінарної справи.
 7. Просить скасувати рішення КДКА Запорізької області №8/3-2020 від 27 серпня 2020 року про відмову у порушенні відносно адвоката Особа_2 дисциплінарної справи.
 8. Адвокат Особа_2 в поясненнях до КДКА Запорізької області щодо скарги на його дії зазначає, що Скаржник безпідставно приписує йому дії, до яких він не має відношення, вказує про те, що надав Особа_1 повний комплекс юридичних послуг, в результаті чого було досягнуто кінцевої мети, а саме позитивного судового рішення на користь клієнтки.
 9. Зазначає, що після цього Особа_1 не виконала зі своєї сторони умов договору про надання правової допомоги та розірвала його.

Встановлені фактичні обставини

 1. Як вбачається із відомостей із Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1.
 2. Згідно даних ЄРАУ, робоче місце адвоката: Адреса_1.
 3. Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розгляд скарги щодо дій адвоката Особа_2 було здійснено належною КДКА.
 4. Дисциплінарною палатою КДКА Запорізької області встановлено, що Особа_1 звернулась із скаргою про те, що адвокат Особа_2 під час правових відносин із нею порушив Правила адвокатської етики та вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. Адвокат Особа_2 у свою чергу надав письмові пояснення про те, що така скарга не відповідає фактичним обставинам справи, та є необґрунтованою.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. На основі відомостей, викладених у скарзі Особа_1, доданих Скаржником та адвокатом Особа_2 копій документів, КДКА регіону зробила висновок про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.
 2. Разом з тим, з досліджених під час проведення перевірки документів, що надані сторонами встановлено, що адвокат Особа_2 діяв в межах повноваженнях, наданих йому клієнтом, виконав свої зобов’язання та не порушував ПАЕ чи ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 2. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги.
 3. Як вбачається із частин 1 та 2 статті 34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката, зокрема, є порушення правил адвокатської етики.
 4. У відповідності до абз. 3 ст.7 Правил адвокатської етики, адвокат не має права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 5. Відповідно до абз. 1 ст. 9 Правил адвокатської етики, що під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.
 6. У разі отримання адвокатом конфіденційної інформації від клієнта, якому він надавав професійну правничу (правову) допомогу, пов’язаної з інтересами нового клієнта при наданні правничої допомоги, адвокат зобов’язаний отримати письмове погодження клієнтів, між якими виник конфлікт інтересів (абз. 3 ст. 9 Правил адвокатської етики).
 7. Згідно абзацу 3 статті 10 Правил адвокатської етики, адвокатською таємницею є, зокрема: факт звернення особи за правовою допомогою; будь-яка інформація, що стала відома адвокату, адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню, помічнику адвоката, стажисту або іншій особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою.
 8. Розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин (абзац 4 статті 10 Правил адвокатської етики).
 9. Відповідно до абзацу 1 ст.10 Правил адвокатської етики, дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та представництва. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет адвокатської таємниці Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», або становить персональні дані про фізичну особу, які охороняються законодавством з питань захисту персональних даних, є правом адвоката у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.
 10. Згідно ч. 1 ст. 22 Закону України «Про адвокатську діяльність», адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.
 11. Згідно абз. 1 ст. 14 Правил адвокатської етики адвокат надає правову допомогу відповідно до законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність на підставі договору про надання правової допомоги.
 12. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 13. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 14. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 15. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 16. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, яким є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 17. Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 18. Частиною 1 статті 36 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Вивчивши матеріали дисциплінарної справи, ВКДКА зазначає, що в діях адвоката вбачаються ознаки вчинення дисциплінарного проступку – порушення правил адвокатської етики.
 2. В скарзі вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, Скаржниця навела доводи та докази порушень Особа_2 законодавства, яке регулює адвокатську діяльність.
 3. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження права особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.
 4. У даному випадку адвокат Особа_2 надав адвокату Особа_3, із якою він спільної діє в інтересах ТОВ «ЮФ «ОСОБА_4», оригінал укладеного ним із Скаржницею договору про надання правової допомоги із метою використання цього договору для здійснення почеркознавчої експертизи належності Скаржниці підписів на певних документах, тобто протизаконно розкрив Особа_3 адвокатську таємницю та порушив принцип уникнення конфлікту інтересів, що може свідчити про порушення норми Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.
 5. ТОВ «ЮФ «ОСОБА_4» не є адвокатським об’єднанням, тому адвокат навіть, знаходячись із товариством в трудових відносинах, не мав права надавати їм оригінал договору про надання правової допомоги, укладений ним із Скаржником під час здійснення індивідуальної адвокатської діяльності.
 6. Факт вищевказаного надання оригіналу договору адвокатом Особа_2 підтверджується висновком експерта №14877, який міститься в матеріалах дисциплінарної справи.
 7. Допущення адвокатом Особа_2 у своїй професійній діяльності засобів та методів, які суперечать чинному законодавству та Правилам адвокатської етики, порушення принципу законності та верховенства права, відступлення від слідування інтересам окремого клієнта та інтересам суспільства в цілому, може свідчити про порушення Правил адвокатської етики.
 8. У даному випадку вбачаються ознаки таких дій адвоката та можливого скоєння ним дисциплінарного проступку – порушення статей 9, 10 Правил адвокатської етики.
 9. На підставі викладеного вище, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 8/3-2020 від 27.08.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області.

Відповідно до ч.7 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                     К.В. Котелевська