Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-002/2018

 20 грудня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 61 від 04 жовтня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

 07.11.2018 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина ОСОБА_

Терміни оскарження рішення, передбачені ч. 3 ст. 39, ч. 8 ст. 50 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, – не порушені.

ОСОБА_ просить скасувати рішення ДП КДКА Черкаської області № 61 від 04 жовтня 2018 року та ухвалити нове рішення, яким притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності, із наступним позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю та виключенням із єдиного реєстру адвокатів.

Він зазначає, що рішення не обґрунтоване, без посилання на відповідні норми законодавства, лише містить опис фактичних обставин, які були заявлені скаржником та висновок до якого прийшла комісія.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, сформованого в 2018 році, ОСОБА_ _____ року отримав у Черкаській обласній КДКА свідоцтво № ___ про право на заняття адвокатською діяльністю, на підставі рішення № ___ від _____ року. Вказана адреса робочого місця адвоката: _______________.

Тобто, дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в ЄРАУ (ч. 3 ст. 33 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”).

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вишаровську В.К., перевіривши матеріали дисциплінарного провадження, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів дисциплінарної провадження вбачається, що 20.08.2018 року, ОСОБА_ (а. 1-3) звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_ та зазначив, що останнім порушено п. 2, 3, 5 ч.2 ст. 34 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. Скаржник вказав, що 23.07.2018 року отримав на свою електронну адресу листа від адвоката ОСОБА_ з вимогою повернення боргу ОСОБА_, його колишній дружині, в сумі ___ доларів США. Також 03.08.2018 року, вимогу аналогічного змісту, він отримав від адвоката на свою поштову адресу. Вважає, що таким чином адвокат займається вимаганням, його дії підпадають під статтю 189 КК України, оскільки коштів від ОСОБА_ не отримував, договору позики з нею не укладав. На його думку, адвокат при пред’явленні вимоги про повернення неіснуючого боргу проявив свою непрофесійність та порушив правила адвокатської етики, що призвело до порушення принципів верховенства права та законності, він не мав права приймати доручення від клієнта (якщо дійсно таке доручення було). Вважає, що такі дії адвоката є грубим порушенням правил адвокатської етики та підставою для позбавлення ОСОБА_ права на заняття адвокатською діяльністю.

До скарги ОСОБА_ додав копію письмової вимоги адвоката ОСОБА_ – представника ОСОБА_ від 21 липня 2018 року; копію ордеру від 21.07.2018 року ; копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_; роздруківку зі сторінки вхідної електронної пошти (а. 4-6, 9).

На підставі доручення № ___ від 20.08.2018 року ( а.11) голова дисциплінарної палати КДКА Черкаської області ОСОБА_ доручив здійснити перевірку відомостей, викладених у скарзі ОСОБА_, члену дисциплінарної палати ОСОБА_.

На пропозицію перевіряючого адвокатом ОСОБА_ 11.09.2018 року надано письмові пояснення (а.14-16).

Адвокат зазначив, що 14 квітня 2018 року між ОСОБА_ та адвокатським бюро ОСОБА_ був укладений договір про надання правничої допомоги № _____ (а.17). За даним договором ОСОБА_ уповноважила його представляти її інтереси, з поміж іншого, у відносинах з ОСОБА_ на предмет вирішення питання щодо повернення боргу в розмірі ___ доларів США.

Він особисто нічого від ОСОБА_ не вимагав і не вимагає, діє в межах наданих повноважень. Адвокат зазначає, що скаржнику було направлено вимогу про повернення боргу з метою встановлення строку та, зі спливом якого, подальшою можливістю звернення до суду за захистом прав та інтересів ОСОБА_.

На глибоке переконання адвоката ОСОБА_ поданням скарг про порушення ним Правил адвокатської етики, звинуваченні у вчиненні злочину, скаржник намагається тиснути на нього з метою припинення надання правничої допомоги ОСОБА_.

Також адвокат ОСОБА_ долучив до своїх письмових пояснень копію договору про надання правничої допомоги від 14.04.2018 р., укладеного між адвокатським бюро ОСОБА_ та ОСОБА_ (а.17); акт приймання передачі виконаних робіт (а.18) ; заяву ОСОБА_ (а.19-20), з якої вбачається що всі дії адвокат вчиняв від її імені та за попереднім погодженням з нею, в межах укладеного договору. Відповідно до довідки члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області ОСОБА_ від 12.09.2018 року (а.21-24) в діях адвоката ОСОБА_ не вбачається ознак дисциплінарного проступку. Перевіряючим зазначено, що встановлені в ході перевірки докази, подані суб’єктом звернення зі скаргою, у своїй сукупності і взаємозв’язку не містять достатніх даних та доказів порушення адвокатом вимог чинного законодавства.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 61 від 04 жовтня 2018 року (а.42-45) відмовлено в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ та зазначено про відсутність достатніх підстав для порушення дисциплінарної справи. Скарга ОСОБА_, надані скаржником та адвокатом копії документів, а також інші матеріали перевірки містять відомості, які не свідчать про наявність в діях адвоката ОСОБА_ ознак дисциплінарного проступку, зокрема порушення адвокатом своїх обов’язків та Правил адвокатської етики, Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, принципів добросовісності, компетентності.

Зі змісту рішення вбачається посилання на норми ч.1 ст.4, ч.1 ст. 21, ч.1 ст. 34, ч.2 ст.36 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, ч.1 ст.7, ст. 12 Правил адвокатської етики, п.7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, з послідуючими змінами та вказується на те, що обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження, звинувачення не можуть ґрунтуватись на припущеннях.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з висновками дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області щодо відсутності в діях адвоката ОСОБА_ ознак дисциплінарного проступку та вважає, що перевірка відомостей про наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката була проведена належним чином, у відповідності до вимог ст. 38 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Додатково ВКДКА зазначає, що у відповідності до ст. 20 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги.

Вимога про повернення боргу була направлена адвокатом ОСОБА_ на адресу скаржника ОСОБА_, в інтересах ОСОБА_, що вбачається зі змісту самого листа (а.4, 9). До вказаної вимоги адвокат долучив копію ордеру та свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. А тому у скаржника немає підстав стверджувати, що йому „ невідомо чи приймає участь в такому вимаганні громадянка ОСОБА_, чи це є ініціативою самого ОСОБА_”.

Окрім того, ОСОБА_ письмово ствердила, що адвокат ОСОБА_ діяв від її імені, всі дії здійснював за попереднім погодженням та в межах повноважень укладеного між ними договору (а.19-20).

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись ст. 52 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 61 від 04 жовтня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали перевірки повернути до КДКА Черкаської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       Л.В. Крупнова

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська