Рішення № ХІI-002/2021 за скаргою на рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 14/1/1 від 22 10.2019 року про прийняття рішення про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІІ-002/2021

 01 грудня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови Ради адвокатів Житомирської області Особа_2 на рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 14/1/1 від 22 10.2019 року про прийняття рішення про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, в частині, що стосується Особа_1, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 30.06.2021 р. Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури було прийнято рішення № VІ-013/2021, яким задоволено скаргу Голови Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Особа_3, рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 03.10.2019 року про успішне складення письмового кваліфікаційного іспиту Особа_1 скасовано.
 2. 16.11.2021 р. за вх. № 16823 на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Ради адвокатів Житомирської області (далі – Скаржник) від 08.11.2021 р. на рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 14/1/1 від 22 10.2019 року «Про прийняття рішення про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту» в частині Особа_1.
 3. 15.11.2021 р. листом за вих. №2364 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала у КДКА Житомирської області матеріали кваліфікаційної справи відносно Особа_1.
 4. 19.11.2021 р. на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вхід. № 16854 надійшли матеріали кваліфікаційної справи відносно Особа_1.
 5. 19.11.2021 р. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.
 6. Строк на оскарження рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 14/1/1 від 22 10.2019 року про прийняття рішення про видачу Особа_1 свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, передбачений ч. 8 ст. 50 Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником пропущено.
 7. Скаржником заявлено клопотання про поновлення строку на оскарження рішення кваліфікаційної палати КДКА Житомирської області № 14/1/1 від 22.10.2019 року про прийняття рішення про видачу Особа_1 свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту (далі також – оскаржуване рішення).
 8. Розглянувши доводи скаржника, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника до ВКДКА

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що оскаржуване рішення підлягає скасуванню, оскільки пов’язане з рішенням кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області від 03.10.2019 року про успішне складення письмового кваліфікаційного іспиту Особа_1, яке було скасоване рішенням ВКДКА № VІ-013/2021 від 30.06.20021.
 2. Скаржник просить скасувати оскаржуване рішення.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. 29.12.2017р. КДКА Житомирської області на підставі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Особа_1 та інших осіб за період з 17.10.2017 по 29.12.2017 (51 заява про допуск до складення кваліфікаційного іспиту із доданими документами), прийняла рішення №4/1 «Про розгляд заяв з доданими документами про допуск/відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту», за яким Особа_1 допущено до складення кваліфікаційного іспиту.
 2. 03.10.2019 р., згідно протоколу №26 (копія) засідання кваліфікаційної палати КДКА Житомирської області, вирішено вважати Особа_1 та інших осіб такими, що успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.
 3. 15. 11.10.2019 р. відповідно до протоколу №27 (копія) засідання кваліфікаційної палати КДКА Житомирської області, вирішено вважати Особа_1 та інших осіб такими, що успішно склали кваліфікаційні іспити для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.
 4. 22.10.2019 р. рішенням №14/1/1 «Про прийняття рішення про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту», прийнятим відносно шести осіб, КДКА Житомирської області вирішено затвердити результати кваліфікаційних іспитів, оформлених протоколами №24 від 20.09.2019 р., №26 від 03.10.2019 р. та №27 від 11.10.2019 р., та за результатами протоколів кваліфікаційної палати №24 від 20.09.2019 р., №26 від 03.10.2019 р. та №27 від 11.10.2019 р. – видати свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту зазначеному списку осіб, в тому числі Особа_1.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Розділом ІІ Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року № 5076-VI (далі – Закон № 5076-VI), визначено порядок набуття права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Відповідно до статті 9 Закону № 5076-VI, кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом та полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.
 3. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 4. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів України може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення.
 5. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затверджений Рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 270, зі змінами, чинний на час складання іспиту (далі – Порядок № 270).
 6. Відповідно до пункту 1 Розділу 4 Порядку №270, організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У засіданні палати з правом голосу може приймати участь голова КДКА.
 7. Згідно пункту 9 Розділу 4 Порядку №270, кваліфікаційний іспит складається з двох частин: письмового іспиту та усного іспиту, які складаються окремо.
 8. Письмовий іспит складається першим (пункт 13.1 Розділу 4 Порядку №270).
 9. Особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (пункт 13.12 Розділу 4 Порядку №270).
 10. Відповідно до пункту 14.1. Розділу 4 Порядку №270, до складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит.
 11. Відповідно до п. 14.11. Розділу 4 Порядку №270 особа, яка за результатами оцінювання письмового та усного іспитів отримала у сумі 125 балів і більше, з урахуванням положень пунктів 13.9 і 14.9. цього Розділу, вважається такою, що успішно склала кваліфікаційний іспит.
 12. Згідно пункту 4 Розділу 5 Порядку № 270 передбачено, що рішення викладається українською мовою в письмовій формі і повинно містити: дані про дату його прийняття, персональний склад членів кваліфікаційної палати, прізвище імꞌя, по-батькові особи, відносно якої приймається рішення, інформацію про кількість балів за результатами оцінювання іспиту, дані про прийняте рішення щодо видачі/відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. Відповідно до пункту 14.1. Розділу 4 Порядку №270, до складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит.
 3. Однак, рішення про складення Особа_1 письмового іспиту було скасоване рішенням ВКДКА від 30.06.20021 № VІ-013/2021.
 4. З системного аналізу статей 8, 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та положень Розділу 3, 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, вбачається, що рішення про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відповідно про видачу особі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, приймається лише за наявності та після прийняття рішення про успішне складення письмового кваліфікаційного іспиту.
 5. Таким чином, беручи до уваги все вищевикладене, та враховуючи те, що рішення про успішне складення письмового кваліфікаційного іспиту скасовано, скасуванню підлягає також і рішення про видачу особі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, оскільки воно є похідними та пов’язаним з рішенням про складення письмового кваліфікаційного іспиту.
 6. Додатково ВКДКА зазначає, що пунктом 4 Розділу 5 Порядку № 270 передбачено, що рішення викладається українською мовою в письмовій формі і повинно містити: дані про дату його прийняття, персональний склад членів кваліфікаційної палати, прізвище імꞌя, по-батькові особи, відносно якої приймається рішення, інформацію про кількість балів за результатами оцінювання іспиту, дані про прийняте рішення щодо видачі/відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
 7. З тексту оскаржуваного рішення вбачається, що під час засідання комісії розглядалися протоколи №24 від 20.09.2019 р., № 26 від 03.10.2019 р. та № 27 від 11.10.2019 р. за результатами прийняття кваліфікаційних іспитів, згідно яких успішно склали письмовий та усний іспити шість осіб, включаючи Особа_1.
 8. Отже, оскаржуване рішення прийнято з порушенням пункту 4 Розділу 5 Порядку №270, оскільки прийнято відносно шести осіб одночасно, а не індивідуально щодо кожної особи, що є окремою підставою для його скасування.
 9. Керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Голови Ради адвокатів Житомирської області Особа_2 – задовольнити.
 2. Рішення кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області № 14/1/1 від 22 10.2019 року про прийняття рішення про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, в частині, що стосується Особа_1, – скасувати.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська