Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-005/2019

05 грудня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №168 від 11 жовтня 2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №168 від 11 жовтня 2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник не погоджується із результатами оцінювання складеного ним кваліфікаційного іспиту. Вважає, що, враховуючи фабули справ, підготовлені завдання №1 та №2 не відповідають рівню оцінювання «незадовільний». Зазначає, що заява про встановлення факту родинних зв’язків та касаційна скарга підготовлені вірно, а щодо завдань №3 та №4 зазначає, що в рішенні відсутня аргументація, які саме недоліки містять відповіді, що їх оцінено в сукупності на 53 бали. Просить оскаржуване рішення скасувати та зобов’язати КДКА Хмельницької області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Строк на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановлений частиною 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не порушений.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Усманова М.А., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням КДКА Хмельницької області №157 від 06.09.2019 року Особа_1 допущено до складення кваліфікаційного іспиту (а.с.11).

За результатами складання кваліфікаційного іспиту рішенням КДКА Хмельницької області результат його письмового іспиту було оцінено в 53 бали (а.с.14).

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №168 від 11 жовтня 2019 року затверджено результати складання кваліфікаційного іспиту та відмовлено у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту (а.с.38-39).

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону (абз. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (абз. 2 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України (абз. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Порядок оцінювання письмового іспиту здійснюється відповідно до положень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, Порядку складення кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року №270, зі змінами (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 15 Розділу 4 Порядку, оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26-30 балів; добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів; незадовільний рівень – 0 балів.

Критеріями незадовільного рівня, що оцінюється в 0 балів є наступні: письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Під час складення письмового іспиту Скаржником обрано екзаменаційний білет №17 (а.с.15).

Згідно відомостей з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту, оцінювання письмового іспиту проводилось трьома членами кваліфікаційної палати – адвокатами Особа_2, Особа_3 та Особа_4 (а.с.14).

У відповідності до Порядку завдання письмового іспиту Особа_1 оцінено: питання №1 та №2 – по 0 балів трьома членами палати; питання №3 – по 26 балів трьома членами палати; письмовий висновок по фабулі справи – по 27 балів трьома членами палати. Середній бал за результатами письмового іспиту склав 53 бали.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішуючи скаргу по суті, дослідивши матеріали справи та перевіривши письмовий іспит Скаржника, прийшла до висновку, що рішення КДКА Хмельницької області не мотивоване, не обґрунтоване та не відповідає Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Так, зокрема, в рішенні КДКА Хмельницької області зазначено, що Особа_1 виконуючи перше завдання склав заяву про встановлення факту родинних відносин, проте відповідно до фабули справи повинен був скласти заяву про встановлення фату проживання однією сім’єю зі спадкодавцем не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини (для набуття права на спадкування у четверту чергу згідно ст.1264 ЦК України) та відповідно оцінено за критеріями як незадовільний рівень знань.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не погоджується з позицією кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області, що відповіді Особа_1 на завдання №1 виконано неправильно і за критеріями оцінки відповідає рівню знань: «незадовільний рівень», з огляду на наступне.

Завданням фабули справи питання №1 білету №17 було скласти заяву у справі окремого провадження, необхідну для реалізації прав Особа_5 щодо прийняття спадщини. За умовами фабули Особа_5 є внучатою племінницею двоюрідної бабці Особа_6, яка померла 16.09.2013 року. Особа_5 перебуває у шлюбі з Особа_7 з 1987 року. Подружжя проживає в Адреса_1 з 1996 року. Починаючи з листопада 2006 року Особа_5 з чоловіком забрали Особа_6 до себе, доглядали за нею, з того часу проживали однією сім’єю до її смерті. 02.02.2007 року Особа_6 продала належний їй будинок в селі Міцівці Дунаєвецького району Хмельницької області. З 17.11.2008 року і до її смерті зареєстроване місце проживання Особа_6 було в Адреса_1. Особа_5 здійснювала поховання Особа_6 після її смерті.

Скаржником підготовлене 1 письмове завдання – заява про встановлення факту, що має юридичне значення (родинних відносин між фізичними особами).

У фабулі справи не ставилось завдання встановити факт спільного проживання, а вказується лише про підготовку заяви в рамках окремого провадження на захист інтересів онучки. З огляду на аргументацію нотаріуса при відмові у видачі свідоцтва саме у зв’язку із відсутністю підтвердження родинних зв’язків заявниці і спадкодавця, а також на те, що у спадкодавця зареєстроване місце проживання в Адреса_1 на момент смерті було менше 5 років, враховуючи, що при спадкуванні по родинним зв’язкам Особа_5 успадкує весь обсяг майна, а при встановленні фату проживання однією сім’єю зі спадкодавцем не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини майно спадкодавця успадкує подружжя в спільну сумісну власність, ВКДКА прийшла до висновку, що підготовлене Особа_1 завдання націлене на захист інтересів Особа_5. Тобто, фактично дане завдання можна виконати двома варіантами, а саме шляхом складення заяви в рамках окремого провадження про встановлення факту родинних зв’язків або складення заяви в рамках окремого провадження про встановлення факту спільного проживання.

По другому завданню КДКА Хмельницької області в рішення зазначено, що Особа_1 склав касаційну скаргу на постанову апеляційного господарського суду, яка не відповідає вимогам п. 5 ч. 2 ст. 290 ГПК України, також не було враховано вимоги ст. 286 ГПК України.

Аналізуючи надану Скаржником відповідь на питання №2 ВКДКА вважає, що відповідь підготовлено правильно. Скаржник підготував касаційну скаргу до касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на постанову суду апеляційної інстанції та рішення суду першої інстанції та вказав, що у відповідності до статті 290 ГПК України, рішення апеляційної інстанції є незаконним, з огляду на те, що судом не вірно досліджено і оцінено докази, що містяться в матеріалах справи, і не взято до уваги аргументи, на підставі яких подавалась апеляційна скарга. В цілому підготовлене письмове завдання не містить грубих змістовних помилок щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація наявна, скарга відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства, а тому ВКДКА вважає, що підготовлене завдання не обґрунтовано оцінено як «незадовільний рівень».

За таких обставин Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури прийшла до висновку, що кваліфікаційною палатою КДКА Хмельницької області не вірно оцінено відповідь Особа_1 на 1 та 2 завдання білету №17 по 0 (нуль) балів, у звꞌязку з чим рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області підлягає скасуванню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №168 від 11 жовтня 2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Хмельницької області провести для Особа_1 повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                    С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                    К.В. Котелевська