Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-007/2018

 21 грудня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Мельченка В.І., Василевської О.А., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 13 вересня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 13.09.2018 р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

ОСОБА_ з рішенням дисциплінарної палати не згодна, так як вважає його необґрунтованим та прийнятим з порушенням норм чинного законодавства.

Скаржник вказує, що її права були порушені, були порушені засади змагальності, їй не надано було можливості надати свої пояснення та те, КДКА Рівненської області прийняло оскаржуване рішення, не розглянувши документи, подані ОСОБА_.

Просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 13.09.2018р. №Д/13-2 про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

Розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з регіону, заслухавши доповідача, члена ВКДКА – Кострюкова В.І., інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Скаржником пропущені терміни оскарження рішення, визначені ч. 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», внаслідок чого скаржниця просить поновити пропущений строк через те, що після подання скарги у відповідні строки їй надійшов лист від ВКДКА від 18.10.2018р. про необхідність усунути недоліки поданої скарги.

Після отримання вищевказаного листа скаржник усунув недоліки та повторно подав скаргу з проханням поновити пропущений строк на оскарження.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила визнати строк на оскарження пропущеним з поважних причин та розглянути скаргу по суті.

Матеріалами перевірки встановлено, що 23.07.2018 р. на адресу КДКА Рівненської області із ВКДКА надійшла скарга ОСОБА_ на дії адвоката ОСОБА_.

Відповідно до ч.3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України адреса робочого місця адвоката ОСОБА_: _______________.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Волинської області від 27.04.2017 р. відмовлено в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ за скаргою ОСОБА_.

Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.11.2017 р. рішення ДП КДКА Волинської області скасоване та матеріали справи направлено на стадію перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Листом за підписом голови ВКДКА Дроздова О.М. матеріали справи за скаргою ОСОБА_ на дії адвоката ОСОБА_ направлені для розгляду до КДКА Рівненської області відповідно до п.2.3.17 Регламенту ВКДКА у зв’язку із тим, що 26.06.2018 р. голова та члени дисциплінарної палати КДКА Волинської області заявили самовідвід.

Дисциплінарна палата КДКА Рівненської області була уповноваженою здійснювати розгляд скарги ОСОБА_ на дії адвоката ОСОБА_.

Скаржник зазначає, що адвокат ОСОБА_ на підставі укладеного 19.09.2013 р. договору здійснював її захист у кримінальному провадженні. Через посередника заявниця передала адвокату ___ дол. США, а в подальшому сплатила ще ___ дол. США, а також позичила адвокату свій ноутбук, який той привласнив. Вказує, що адвокат неналежно виконував свої обов’язки, зокрема, коли їй було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, то працівники територіального управління МВС здійснювали провокаційні дії, через які заявниця мала порушити умови запобіжного заходу, при цьому, адвокат приходив разом із ними, чим демонстрував свою співпрацю не з клієнтом, а з правоохоронними органами. Також адвокат неналежно підготував її до попереднього судового засідання, тому вона мала намір розірвати договір із ним, однак 28.05.2015 р. адвокат незаконно в односторонньому порядку розірвав договір із нею та відмовся від її захисту. Просила притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Адвокат ОСОБА_ надав письмові пояснення на вищевказану скаргу, в яких зазначив, що він дійсно здійснював захист ОСОБА_ у кримінальному провадженні і належно виконував свої обов’язки, зокрема, він тривалий час знайомився разом із заявницею із матеріалами кримінального провадження у 14-ти томах, узгоджував позицію захисту і роз’яснював їй суть документів. 05.06.2014 р. секретар судді повідомив його телефоном про необхідність прибути до суду для та отримати повістки, однак судом було незаконно розпочато підготовче засідання, проте він домігся відкладення цього підготовчого засідання. Зазначив, що до початку розгляду справи у Ковельському міськрайонному суді ніяких претензій зі сторони заявниці до нього ніколи не було. Вказує, що згідно із умовами договору передбачена погодинна оплата його роботи, однак заявниця не оплачувала його послуги, а також його проїзд до суду в м. Ковель, пояснюючи це тяжким матеріальним становищем. Внаслідок цього у неї виникла перед ним заборгованість, на підтвердження чого адвокат надав розрахунок. Адвокат підтверджує отримання від заявниці суми ___ грн., в той час як вартість його послуг згідно із умовами договору та затраченим часом становить ___ грн. Адвокат заперечує співпрацю із працівниками правоохоронних органів покликаючись на документи наявні в матеріалах дисциплінарної справи. Щодо розірвання договору із заявницею з його ініціативи, то адвокат не заперечує цього факту, зазначаючи, що він мав для цього усі, визначені нормативними актами підстави, а саме: несплати гонорару, неможливість узгодження із заявницею позиції захисту, наявність вимог з її сторони, що суперечать чинному законодавству та ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката. Вважає, що жодної шкоди інтересам заявниці не заподіяв, так як у сукупності здійснюючи її захист він відпрацював більше як 300 годин. Вказує, що про розірвання договору він повідомив на судовому засіданні, заявниця проти цього не заперечувала, у зв’язку із чим судове засідання було відкладене для обрання нового захисника. Заперечує щодо привласнення ноутбука заявниці. Просив відмовити у порушенні дисциплінарної справи стосовно нього.

За результатом розгляду скарги ОСОБА_, довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА Рівненської області дійшла до висновку в необхідності у відмові в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ за скаргою ОСОБА_.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає такі висновки КДКА Рівненської області обґрунтованими та законними, оскільки в діях адвоката ОСОБА_ немає доведених ознак дисциплінарного проступку.

Твердження того, що КДКА регіону не врахувала її додаткові пояснення та докази спростовують в оскарженому рішенні та наявними матеріалами справи.

Так, на засіданнях дисциплінарної палати заявниця ОСОБА_ додатково надала заперечення на пояснення адвоката та додаткові скарги на адвоката і матеріали. Зазначила, що дійсно вона не заперечила на засіданні суду про розірвання договору з адвокатом,і вважає, що заслуги адвоката у винесенні їй виправдувального вироку немає. Просила порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката, перевірити усі долучені нею документи, врахувати пояснення інших осіб щодо фактів її відносин із адвокатом ОСОБА_ та притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Під час засідань дисциплінарної палати обидві сторони надали відповідні пояснення, від скаржника, тобто ОСОБА_ були отримані та враховані усі надані нею матеріали та пояснення.

Враховуючи це, твердження скаржника в її скарзі до ВКДКА про порушення засад змагальності, ненадання їй можливості надати додаткові пояснення та про відмову в розгляді її додаткових документів є необґрунтованими.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, яким є:

1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до ч.3 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Згідно із ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Згідно із рішенням ВКДКА від 30.11.2017 р. дисциплінарна палат КДКА Волинської області не дослідила в повному обсязі матеріали дисциплінарного провадження і не з’ясувала правомірність відмови від виконання договору про надання правової допомоги зі сторони адвоката ОСОБА_, а тому дійшла передчасного висновку про відмову в порушенні дисциплінарної справи.

В ході проведення перевірки за скаргою ОСОБА_ на дії адвоката ОСОБА_ розгляд справи дисциплінарною палатою КДКА Рівненської області двічі відкладався за проханням заявниці з метою надання їй можливості ознайомитися із додатковими поясненнями адвоката та наданими ним документами, упродовж розгляду справи заявницею подавалася додаткові скарги на адвоката з вимогою надати офіційні рішення за ними. Всі ці скарги були враховані кдка регіону.

Дисциплінарна палата вирішила, що скарги ОСОБА_ на дії адвоката ОСОБА_, подані упродовж розгляду дисциплінарної справи, мають вирішуватися і оцінюватися в сукупності із її первинною скаргою шляхом прийняття одного рішення.

ВКДКА було встановлено, що незважаючи на відсутність у Договорі від 19.06.2013 р. підстав для одностороннього розірвання договору адвокатом, такі підстави визначені Правила адвокатської етики та положеннями Кримінального процесуального кодексу, якими адвокат керується у своїй діяльності.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 47 КПК України захисник може відмовитися від виконання своїх обов’язків у випадках: 1) якщо є обставини, які згідно з цим Кодексом виключають його участь у кримінальному провадженні; 2) незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, за винятком випадків обов’язкової участі захисника; 3) умисного невиконання підозрюваним, обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог цього Кодексу тощо; 4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним.

Статтею 33 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України від 17.11.2012 р. встановлено, що:

«1. Адвокат може достроково (до завершення виконання доручення) розірвати договір з клієнтом з таких підстав:

1.1. клієнт вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, незважаючи на роз’яснення адвоката;

1.2. клієнт використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення вчинення злочину;

1.3. клієнт, незважаючи на роз’яснення адвоката, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені обставини, є об’єктивно недосяжним;

1.4. клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з договором про надання правової допомоги;

1.5. належне виконання доручення стає неможливим через дії клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам адвоката;

1.6. клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката;

1.7. клієнт не погоджується погашати фактичні видатки, якщо вони є необхідними для подальшого виконання доручення;

1.8. фізичний або психологічний стан адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання доручення; в цьому випадку адвокат зобов’язаний вжити всіх доступних йому заходів для запобігання порушення законних інтересів клієнта і забезпеченню подальшого представництва клієнта іншим адвокатом.

1.9. в інших випадках, передбачених цими Правилами, законодавством України або договором про надання правової допомоги.»

Адвокат ОСОБА_ вказує на наявність у нього наступних підстав для дострокового розірвання договору: несплата гонорару, неможливість узгодження із заявницею позиції захисту, наявність вимог з її сторони, що суперечать чинному законодавству та ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката. Такі підстави повністю узгоджуються із положеннями наведених вище нормативних актів.

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст. 27, ст. 29 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги укладається у письмовій форм. До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. Дія Договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням. Договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат зобов’язаний повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

Згідно із положеннями ст.ст. 651, 654 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Згідно із Ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 28.05.2015 р. по справі № _____ встановлено, що захисник ОСОБА_ у судовому засіданні подав заяву про відмову від участі у кримінальному провадженні та захисту ОСОБА_ мотивуючи це тим, що підзахисною не виконуються умови укладеного договору, і суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження та відповідно до п.3 ч.4 ст. 47 КПК України вважав за можливе задовольнити заяву захисника.

Скаржник ОСОБА_ не заперечувала проти того, щоб розірвати договір з адвокатом з мотивів невиконання його умов. При цьому вона підтвердила, що вона в судовому засідання не заперечила проти розірвання договору з адвокатом, а також не оскаржила ухвалу суду. До того ж, заперечуючи проти доводів адвоката про наявність заборгованості за надані послуги на спростування такого доказів сплати коштів за витрачений час роботи адвокатом дисциплінарній палаті заявниця не надала.

Тому незважаючи на відсутність у тексті договору вказівки на підстави його дострокового розірвання, процедура розірвання договору відбулася за ухвалою суду з ініціативи адвоката та з підстав, визначених кримінальним процесуальним законом, що також узгоджується із вимогами Цивільного кодексу України та Правилами адвокатської етики. Доводи скаржниці спростовуються тим, що згідно із Ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 28.05.2015 р. по справі № _____ встановлено, що захисник ОСОБА_ у судовому засіданні подав заяву про відмову від участі у кримінальному провадженні та захисту ОСОБА_ мотивуючи це тим, що підзахисною не виконуються умови укладеного договору, і суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження та відповідно до п.3 ч.4 ст. 47 КПК України вважав за можливе задовольнити заяву захисника.

Також, розірвання договору з адвокатом ОСОБА_ не призвело до негативних наслідків для заявниці, так як згідно із вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 15.06.2016 р. по справі № _____ заявниця мала іншого захисника, а також була визнана невинуватою у пред’явленому їй обвинуваченні.

Щодо інших вимог заявниці: з приводу привласнення ноутбука та повернення сплаченого гонорару, то дане питання не належить до компетенції дисциплінарної палати і має вирішуватися в судовому порядку.

Щодо тверджень заявниці про розголошення адвокатом адвокатської таємниці, надання неправдивої інформації, то ці доводи не підтверджені належними доказами.

Так, згідно ст. 70 Правил адвокатської етики, щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Як вбачається із частин 1 та 2 статті 34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката, зокрема, є порушення правил адвокатської етики.

Частиною 1 статті 36 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Проте, скаржник жодним чином не навів доказів наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Згідно з ч. 2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Враховуючи наведене, керуючись 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 13 вересня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали перевірки повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                  О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                  К.В. Котелевська