РІШЕННЯ № ХІІ-016/2019 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/7-1 від 25.07.2019 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІІ-016/2019

06 грудня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/7-1 від 25.07.2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, після усунення недоліків поданої скарги, надійшла скарга прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/7-1 від 25.07.2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

Згідно відомостей з ЄРАУ адвокат Особа_2 має свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № ___ від 18.12.2009 р., видане Рівненською обласною КДКА, здійснює індивідуальну адвокатську діяльність за робочою адресою: Адреса_1.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням Скаржник просить його змінити в частині накладення на адвоката Особа_2 дисциплінарного стягнення у вигляді попередження на зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

Разом зі скаргою Скаржником подано клопотання про поновлення строку на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/7-1 від 25.07.2019 року. Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА визнає причини пропуску строку на оскарження рішення поважними та вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кравченка П.А., перевіривши матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

До КДКА Рівненської області надійшла скарга прокурора на дії адвоката Особа_2, в якій вказувалося, що адвокат Особа_2 здійснював захист обвинуваченого Особа_3 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.14, п.п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України в кримінальному провадженні №12019180000000028 від 12.02.2019 року, у якому прокурор Особа_1, серед інших, була процесуальним керівником. На стадії досудового розслідування, на думку Скаржниці, адвокатом Особа_2 було допущено невиправдане затягування судового процесу, залишення ним зали судових засідань 15.04.2019 р. без поважних причин та неповагу до суду. За вказані дисциплінарні порушення прокурор просила притягнути адвоката до відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

24.06.2019 року рішенням КДКА Рівненської області за результатами проведеної перевірки доводів первісної скарги прокурора було порушено дисциплінарну справу.

Вказане рішення КДКА адвокатом Особа_2 не оскаржувалося.

Під час розгляду дисциплінарної справи адвокат Особа_2 брав участь, Скаржниця не з’явилася. Адвокат Особа_2 надавав усні та письмові пояснення з наданням відповідних документів на підтвердження своїх доводів.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/7-1 від 25.07.2019 року його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосувано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Дії адвоката Особа_2 було кваліфіковано як порушення ст.ст. 42, 44, 45 Правил адвокатської етики, які полягали у наступному.

В судовому засіданні 15.04.2019 р. Рівненського апеляційного суду адвокат Особа_2 залишив залу судового засідання зі словами: «Я просив вийти з нарадчої кімнати і прийняти рішення з приводу трьох моїх заяв, які я подав. Що за беззаконня таке, до побачення, шановні». Вказані обставини підтверджені звуко- та відеозаписом судового засідання.

Відповідно до статті 42 Правил адвокатської етики, представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил.

Статтею 44 Правил адвокатської етики визначено, серед іншого, що під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії, а стаття 45 Правил адвокатської етики встановлює, що у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен: бути стриманим і коректним; реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; бути тактовним при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб. Допущені адвокатом Особа_2 висловлювання в судовому засіданні 15.04.2019 р. не відповідають вищенаведеним положенням Правил адвокатської етики. В частині доводів скарги про інше неналежне виконання обов’язків адвокатом Особа_2 дисциплінарна палата вказала, що вони не підтверджені належними доказами. Також дисциплінарною палатою враховано, що скарг від обвинуваченого Особа_3 на дії адвоката Особа_2 як його захисника не надходило.

При обранні виду дисциплінарного стягнення враховано обставини вчинення проступку та його наслідки, вчинення адвокатом дисциплінарного проступку вперше, характеристику адвоката, стан здоров’я, відсутність скарг з боку клієнта.

Первинна скарга була розглянута належною та правомочною КДКА Рівненської області.

Рішення складено мотивовано. Висновки дисциплінарної палати вказаної КДКА, викладені у ньому, є правильними. Відсутніми також є порушення порядку розгляду скарги.

ВКДКА також враховує, що скарг на дії адвоката також не надходило від Рівненського апеляційного суду.

Сам адвокат Особа_2 зазначене рішення КДКА Рівненської області не оскаржував.

Наведені прокурором доводи про необхідність посилення дисциплінарного стягнення до зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік підлягають відхиленню, оскільки для цього відсутні підстави, передбачені частиною 2 статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а вид стягнення, застосований до адвоката Особа_2 відповідає характеру вчиненого ним дисциплінарного проступку та іншим обставинам, які враховані КДКА Рівненської області у оскаржуваному рішенні.

Таким чином, КДКА Рівненської області дійшла правильного висновку про наявність в діях адвоката Особа_2 складу дисциплінарного проступку та притягнула його до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження законно та обґрунтовано. Тому в задоволенні скарги прокурора на вказане рішення ДП КДКА Рівненської області слід відмовити.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА :
  1. Скаргу прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Особа_1, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №Д/7-1 від 25.07.2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська