Рішення № ХІI-021/2021 за скаргою адвоката на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 587 від 16.09.2021 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

 РІШЕННЯ № ХІІ-021/2021

 01 грудня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 587 від 16.09.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 25.06.2021 р. до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва надійшла скарга арбітражного керуючого Особа_3 щодо вчинення дисциплінарного проступку адвокатом Особа_1, яка була передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА м. Києва.
 2. Рішенням дисциплінарної палати КДКА м. Києва № 555 від 05.08.2021 р. порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1.
 3. Рішення про порушення дисциплінарної справи оскаржено адвокатом Особа_1 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 4. Рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 587 від 16.09.2021 року адвоката Особа_1 притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.
 5. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 15.10.2021 року адвокат Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 587 від 16.09.2021 року.
 6. Строк на оскарження рішення КДКА, визначений ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 7. 21 жовтня 2021 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА міста Києва матеріали дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.
 8. 04 листопада 2021 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарної справи щодо адвоката Особа_1.
 9. 05 листопада 2021 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_2 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Адвокат не згоден з рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 587 від 16.09.2021 року, з огляду на наступне.
 2. Адвокат вважає, що була порушена процедура розгляду скарги; оскаржуване рішення винесено у незаконному складі КДКА.
 3. В оскаржуваному рішенні підстави для притягнення до відповідальності не співпадають з підставами, зазначеними у скарзі Особа_3.
 4. Оскаржуване рішення винесене на підставі довідки, яку складено у відверто звинувальному контексті.
 5. В оскаржуваному рішенні не зазначено, в чому проявляється «систематичність» допущених Особа_1 порушень.
 6. Вважає, що до нього застосовано надмірно важке покарання.
 7. Адвокат Особа_1 просить скасувати оскаржуване рішення дисциплінарної палати, ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи відносно нього.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Дисциплінарна палата КДКА м. Києва дійшла висновку про вчинення адвокатом Особа_1 дисциплінарного проступку, передбаченого положеннями статті 25 Правил адвокатської етики.
 2. В рішенні встановлено, що скарги Особа_1 на дії арбітражного керуючого Особа_3 у справах № 20/476 (скарга до Мін’юсту від 29.10.2020 року), у справі № Інформація_1 (скарга до Мін’юсту від 21.01.2021 року), у справі (скарга до Мін’юсту від 05.10.2020 року), до яких ні адвокат Особа_1, ні його довірителі відношення не мають, носять однотипний за своїм змістом характер, і по своїй суті містять ознаки тиску на особу, з діями якої Особа_1 не згоден, в даному випадку – арбітражного керуючого (ліквідатора) Особа_3 у справі № Інформація_1.

Встановлені фактичні обставини

 1. Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № ХІІ-020/2021 від 01 грудня 2021 року скасовано рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 555 від 05.08.2021 року про порушення відносно адвоката Особа_1 дисциплінарної справи. Ухвалено нове рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначені стадії дисциплінарного провадження, а саме: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 3. Згідно ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Розглянувши скаргу, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено стадії дисциплінарного провадження.
 3. З даної статті Закону вбачається, що стадії прийняття рішення у дисциплінарній справі передує стадія порушення дисциплінарної справи.
 4. Рішенню КДКА м. Києва у складі дисциплінарної палати № 587 від 16.09.2021 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, передувало рішення КДКА м. Києва у складі дисциплінарної палати № 555 від 05.08.2021 року про порушення відносно адвоката дисциплінарної справи.
 5. Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № ХІІ-020/2021 від 01 грудня 2021 року скасовано рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 555 від 05.08.2021 року про порушення відносно адвоката Особа_1 дисциплінарної справи. Ухвалено нове рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 6. Таким чином, беручи до уваги все вищевикладене, та враховуючи те, що рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката скасовано, скасуванню підлягає також і рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, оскільки воно є похідними та пов’язаним з рішенням про порушення дисциплінарної справи.
 7. Враховуючи викладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 587 від 16.09.2021 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська