Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № І – 005/2019

31 січня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на дії КДКА Дніпропетровської області при поверненні його скарги відносно ОСОБА__, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на дії голови КДКА Дніпропетровської області, в особі ОСОБА_ щодо повернення його скарги без розгляду.

До цього, на адресу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області 12.09.2018 року надійшла скарга ОСОБА_ стосовно адвоката ОСОБА_, проте скарга була повернутою скаржнику без розгляду.

Скаржник обґрунтовує свою скаргу тим, що адвоката ОСОБА_ протягом 2017-2018 років декілька раз, вимагаючи звільнити з-під варти обвинуваченого ОСОБА_ здійснював незаконні дії, а саме неодноразово здійснював до скаржника публічні погрози, незаконно захоплював будівлю суду, а саме кабінет судді, приїжджав до приватного будинку скаржника, продовжуючи здійснення тиску на суддю.

Також в якості підтвердження своїх слів скаржником було долучено рішення Вищої ради правосуддя від 24.05.2018 р., яким було встановлено наявність втручання в діяльність судді ОСОБА_., а поведінку адвоката ОСОБА_ було визнано неприпустимою та такою, що порушує гарантії незалежності судової влади та авторитету правосуддя.

В скарзі він просить визнати дії КДКА Дніпропетровської області, в особі ОСОБА_ неправомірними, прийняти рішення про перерозділ та направлення його скарги на поведінку адвоката ОСОБА_ для розгляду до КДКА іншого регіону.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарної комісія адвокатури розглянула матеріали скарги, повідомлення, котре надійшло від КДКА Дніпропетровської області, заслухала доповідача – Кострюкова В.І, інших учасників засідання, та встановила наступне.

Здійснивши перевірку матеріалів, отриманих з КДКА регіону вбачається порушення здійснені КДКА Дніпропетровської області при розгляді скарги ОСОБА_

Скарга відповідала вимогам п. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року за № 120 з подальшими змінами та доповненнями (далі – Положення).

Відповідно до ч. 3 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», до п. 4.2 ст. 4 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, КДКА регіону діють в складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат.

Згідно з ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Всупереч діючого законодавства, Голова КДКА Дніпропетровської області ОСОБА_ одноособово розглянув матеріали скарги по суті і повідомленням від 20.09.2018 року за вихідним № __ відмовив скаржнику в розгляді його скарги та повернув йому всі матеріали скарги.

При таких обставинах, ВКДКА вважає, що повідомлення КДКА від 20.09.2018 року за вихідним № __ про відмову скаржнику – ОСОБА_ в розгляді його скарги та повернення йому всіх матеріалів скарги є неправомірним.

Відповідно до частини 2 статті 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Частиною 1 статті 36 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Згідно ч.1 ст. 34 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Щодо вимоги скаржника про перерозподіл скарги до КДКА іншого регіону, ВКДКА звертає увагу на те, що на даній стадії розгляду справи у ВКДКА відсутні повноваження щодо здійснення таких дій.

Таким чином, враховуючи наведене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ на дії КДКА Дніпропетровської області, – задовольнити частково.
  2. Секретарю ВКДКА про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
   О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
   К.В. Котелевська