Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № І-012/2020

 31 січня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області № 208/1-К від 25.09.2019 року про затвердження результатів складення письмового кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийнятому рішенню та процедура розгляду скарги

 1. 11 липня 2019 року на адресу КДКА Донецької області надійшла заява Особа_1 про допуск до складення кваліфікаційного іспиту з доданими документами, яка сформована в особову справу.
 2. 17 вересня 2019 року рішенням кваліфікаційної палати КДКА Донецької області Особа_1 допущено до складення кваліфікаційного іспиту.
 3. 25 вересня 2019 року Особа_1 не складено письмовий іспит, середній бал за результатами складення якого становив 68,5.
 4. Отже, за результатами оцінювання письмового іспиту Особа_1 отримала 68,5 балів та вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.
 5. 25 вересня 2019 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області за результатами розгляду результатів кваліфікаційного іспиту, складеного Особа_1, прийняла рішення № 208/1-К, яким вирішила затвердити результати складення письмового кваліфікаційного іспиту Особа_1, вважати її такою, що не склала успішно письмовий кваліфікаційний іспит та відмовити у допуску до складення усного кваліфікаційного іспиту.
 6. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Особа_1 подала до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області №208/1-К від 25 вересня 2019 р. про затвердження результатів складення письмового кваліфікаційного іспиту.
 7. Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею не пропущено.
 8. 29 жовтня 2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Донецької області матеріали кваліфікаційної справи Особа_1.
 9. 18 листопада 2019 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла кваліфікаційна справа Особа_1.
 10. 21 листопада 2019 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Коблик М.В. провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі. 17 січня 2019 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури передоручив члену ВКДКА Крупновій Л.В. провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що рішення КДКА регіону є невмотивованим та необґрунтованим, прийнятим з порушенням пункту 15 Розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, з неправильним застосуванням критеріїв, за якими оцінюється завдання письмового іспиту.
 2. Скаржник вважає, що оскаржуване рішення не містить належних і достатніх мотивів та підстав для його прийняття, оскільки в ньому не зазначено чому кожне із завдань оцінено відповідним чином, які було допущено помилки у кожному з процесуальних документів, які норми законодавства не було зазначено чи було зазначено помилково, які критерії оцінювання було застосовано у кожному з завдань окремо.
 3. Особа_1 у поданій скарзі зазначає, що погоджується з тим, що зміст її письмової роботи за завданням №3 свідчить про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання та наявні помилки під час виконання, однак робота підготовлена у формі скарги, що повністю відповідає визначеній законом процесуальній формі, містить правову аргументацію із посиланням на загальні джерела правового регулювання, а тому не може бути оцінена в 0 балів. Вважає, що письмова робота за завданням №3 мала бути оцінена в 20 балів.
 4. Вважає, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Донецької області прийняла оскаржуване рішення з порушенням практики Європейського суду з прав людини. При цьому скаржник посилається на рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» №49684/99, п.30 від 27 вересня 2001 р., «Кузнєцов та інші проти Російської Федерації», «Хаджинастасиу проти Греції», «Суомінен проти Фінляндії» №37801/97, п.36 від 1 липня 2003 р., «Руїс Торіха проти Іспанії» від 9 грудня 1994 р.
 5. Також Особа_1 посилається на позицію Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, викладену при розгляді аналогічних скарг, а саме: рішення №VI-008/2019 від 25 червня 2019 р., рішення №VI-006/2019 від 25.06.2019 р., №ІІ-002/2019 від 01.02.2019 р., №ХІІ-004/2018 від 20.12.2018 р., №ХІ-018/2018 від 30.11.2018 р. та ін.
 6. Просить рішення КДКА регіону від 25 вересня 2019 р. скасувати та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Донецької області провести повторний іспит в найближчий час проведення таких іспитів.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Особа_1 по результатам письмового іспиту виконала три завдання із чотирьох.
 2. Третє завдання підготовлено неправильно, містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів даного питання. Документ адресовано неналежному адресату, не застосовані норми матеріального та процесуального права, які потрібно застосувати. Невірно викладені вимоги стосовно умов завдання. Завдання оцінено в 0 балів, що відповідає незадовільному рівню знань.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.
 2. Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.
 3. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (абз. 2 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 4. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України (абз. 3 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 5. Порядок оцінювання письмового іспиту здійснюється відповідно до положень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, зі змінами (далі – Порядок).
 6. Особа, яка за результатами складання письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п.13.12. Розділу 4 Порядку).
 7. Згідно п.13.5 Розділу 4 Порядку, для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА. Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування.
 8. Згідно п.13.7 Розділу 4 Порядку, при складенні письмового іспиту особа, яка складає іспит, має право користуватися офіційними текстами нормативно-правових актів на друкованих носіях. Використання інших джерел інформації не дозволяється.
 9. Згідно п.13.9 Розділу 4 Порядку, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Для складання письмового іспиту Скаржниці було надано фабули справ.
 2. Завдання №3 виконано Скаржницею невірно.
 3. За наданою фабулою слід було скласти скаргу на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Порядок оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР регламентується ст.ст. 303, 304, 306 КПК України. Скарга розглядається слідчим суддею. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 КПК, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги. Але Особа_1 за наданою фабулою, всупереч вказаним нормам, адресувала скаргу не слідчому судді, а начальнику Краматорського відділу поліції і посилається при цьому на ст. 211 КПК України, просить вчинити передбачені Законом заходи щодо реєстрації заяви про вчинення кримінального правопорушення у ЄРДР.
 4. Таким чином, доводи Скаржниці не знайшли свого в матеріалах кваліфікаційної справи.
 1. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області № 208/1-К від 25 вересня 2019 р. про затвердження результатів складення письмового кваліфікаційного іспиту є вмотивованим та обгрунтованим.
 2. З огляду на викладене вище, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла до висновку, що відсутні підстави для задоволення скарги Особа_1.
 3. Керуючись ст. 9, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області № 208/1-К від 25.09.2019 року про затвердження результатів складення письмового кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська