Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № І-013/2020

31 січня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 11.07.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 11.07.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

У своїй скарзі Скаржниця просить рішення від 11.07.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 скасувати та притягнути адвоката до відповідальності, із наступним позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю та виключенням із єдиного реєстру.

Зазначає, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 11.07.2019 року винесене внаслідок необ’єктивного вивчення фактів численних порушень, вчинених адвокатом Особа_2 під час виконання своїх зобов’язань перед Особа_1.

Скаржниця вважає, що адвокат своїми діями та вчиненням цілеспрямованої бездіяльності сприяла відповідачу Особа_3 у справах № 234/16964/16-ц, № 234/4719/17-ц, № 234/2846/17-ц, щоб остання могла уникнути відповідальності. Зазначає про неналежне виконання своїх обов’язків, котрі адвокат Особа_2 допустила під час ведення справ Особа_1, що знайшло своє відображення у пропусках судових засідань, відкладеннях судових засідань без згоди Особа_1, ненаданні документів на вимогу Скаржниці після розірвання договору, неподання відповідних та необхідних клопотань під час судових проваджень та в іншому.

Скаржниця вважає, що рішення КДКА Донецької області прийняте з порушенням вимог ст.ст. 39, 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та таким, що підлягає скасуванню.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ульчака Б.І., розглянувши доводи скарги та додатки до неї, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Донецької області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів, що міститься в матеріалах, наданих КДКА Донецької області, адреса робочого місця адвоката знаходиться за Адреса_1.

Таким чином, скарга стосовно адвоката Особа_2 розглянута належною КДКА регіону, відповідно до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скарга на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 11.07.2019 року подана з порушенням строку, визначеного ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Розглянувши доводи Скаржниці, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила поновити строк на оскарження рішення як пропущений з поважних причин, та вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області надійшла скарга від 29.03.2019 року від Особа_1.

У скарзі Скаржниця зазначає, що адвокат Особа_2. неналежним чином виконувала свої службові обов’язки по веденню справ, а саме пропускала судові засідання, затягувала судовий процес, не готувала належним чином та вчасно судові документи, умисно не заявляла необхідні клопотання. Вказує про те, що усі судові справи, а саме № 234/16964/16-ц, № 234/4314/18-ц, № 234/2846/17-ц, № 234/4314/18, були програні, кримінальне провадження про підробку протоколу та підписів було закрито неправомірно, що доказується відновленням кримінальної справи іншим адвокатом. Особа_1, звернулась з листом до адвоката про закінчення відносин у судових справах та надання адвокатом звітів по судовим справам, однак адвокат Особа_2 залишила її без відповіді. На думку Скаржниці, адвокат вступила в зговір з протилежною стороною, та допомагала саме їй, оскільки раніше мала стосунки з сином директора ОСББ, тому мала заявити самовідвід, оскільки має місце конфлікт інтересів.

Адвокат Особа_2 у наданих письмових поясненнях зазначає, що вона дійсно представляла інтереси Особа_1. У вересні 2017 року завагітніла, але весь термін вагітності належним чином виконувала свої обов’язки. 06.09.2018 року за її участі було постановлено рішення, яким частково задоволені позовні вимоги Особа_1. Оскільки клієнтку не задовольнило таке рішення, то Особа_2 в межах строку подала апеляційну скаргу, яка їй була повернута, з тих підстав, що іншим предстаником Особа_1 – адвокатом Особа_4 вже була подана апеляційна скарга, таким чином вона дізналась про наявність іншого представника.

Зазначає, що бажання розірвати договір про надання правової допомоги було взаємне, відповідно до п.4.9. Договору було передбачено, що при розірванні договору, сума гонорару не повертається. Ніяких додаткових угод між ними не укладалось, листів від Особа_1 вона не отримувала.

Щодо стосунків адвоката з сином відповідачки, зазначає, що вона повідомила Особа_1 про те, що у 2015 році спілкувалася з Особа_5. Ніяких стосунків без реєстрації шлюбу не було. Дізнавшись про це, клієнтка не відмовилась від її послуг та укладання договору, хоча мала таку можливість.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 11 липня 2019 року було вирішено у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 відмовити за відсутністю достатніх підстав для порушення дисциплінарної справи.

Скаржниця звернулася до ВКДКА із скаргою на рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 11.07.2019 року.

В обґрунтування поданої скарги, Особа_1 фактично повторює викладені нею доводи у скарзі та у додаткових поясненнях, що надавались нею письмово при розгляді справи про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Відповідно до ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, із змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Згідно ст. 12 Положення, дисциплінарну справу щодо адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Стаття 70 Правил адвокатської етики також закріплює, що звинувачення адвоката не може грунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

В наявних матеріалах справи відсутні будь-які конкретні докази, які б вказували на наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_2.

КДКА Донецькій області в своєму рішенні від 11 липня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 надала правильну оцінку зібраним доказам та об’єктивно встановила відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

У поданій скарзі до ВКДКА Скаржниця не спростувала висновків зазначених у рішенні, що оскаржується, та не навела інших достатніх та допустимих доказів, що свідчать про наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Усі формулювання є узагальнюючими, не конкретизованими та не підкріпленими відповідними доказами.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 11.07.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                  С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська