Рішення № І-014/2022 за клопотанням адвоката щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 240/2021 від 18.11.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № І-014/2022

31 січня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 240/2021 від 18.11.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців,–

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржника та доводів клопотання

 1. 22.12.2021 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання Особа_1, яке додано до скарги на рішення КДКА, щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №240/2021 від 18.11.2021 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.
 2. В обґрунтування клопотання про зупинення дії рішення регіональної КДКА Скаржниця зазначає, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Так, в клопотанні Скаржниця зазначає, що не може надавати правову допомогу та захищати права та інтереси свої клієнтів, що, фактично, призведе до негативних наслідків саме для простих громадян, що звернулися до Скаржниці для захисту їх прав та інтересів, та в майбутньому, унеможливить їх поновлення.
 4. Крім того, Скаржниця зазначає, що розпочала свою адвокатську діяльність ще 25.12.2008 і станом на сьогоднішній день, дохід від адвокатської діяльності є основним його доходом.
 5. Разом з тим, Скаржник зазначає, що з нею проживають її батьки, які є людьми похилого віку та потребують її допомоги, в тому числі і фінансової.
 6. Скаржниця просить забезпечити розгляд скарги на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №240/2021 від 18.11.2021 до прийняття рішення ВКДКА за результатами розгляду скарги на загаде вище рішення.
 7. Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_2, доручено заступнику голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у клопотанні Особа_1, яке додано до скарги, щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №240/2021 від 18.11.2021 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю строком на шість місяці.
 8. У звꞌязку із відсутністю 31.01.2022 року на засіданні члена ВКДКА Особа_3, якому було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у клопотанні Особа_1, – перевірку, вивчення та доповідь матеріалів справи передоручено члену ВКДКА Особа_4, на підставі п. 2.3.11. Регламенту ВКДКА.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Проаналізувавши клопотання Скаржниці, ВКДКА приходить до висновку, що воно є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 2. Так, Скаржниця на обґрунтування клопотання зазначає, що надає правову (правничу) допомогу клієнтам, на підставі договорів про надання правової допомоги. Разом з цим, Скаржницею не надано належних доказів на підтвердження вказаних обставин.
 3. Відтак, ВКДКА не може дійти висновків, що зупинення права Скаржниці на заняття адвокатською діяльністю порушує її права або права її клієнтів.
 4. Аналогічно позиції ВКДКА дотримується і щодо твердження Скаржниці про її батьків, адже не надано належних доказів на підтвердження вказаних обставин.
 5. Разом з тим, ВКДКА зазначає, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, і йому таке право гарантується ст. 59 Конституції України. Тому, варто зазначити, що в такому випадку право клієнта на професійну правничу допомогу не порушується, адже останній може залучити до участі у справі за власним вибором іншого адвоката, оскільки адвокат, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк позбавлений права на здійснення такої діяльності на вказаний строк.
 6. Також ВКДКА вважає за необхідне зауважити, що надання правової (правничої) допомоги – те, що притаманно адвокатській діяльності в цілому та кожному адвокату. Тому наявність в провадженні адвоката справ та укладених діючих договорів про надання правової (правничої) допомоги не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення регіональної КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк. Відповідно, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності таких обставин.
 7. ВКДКА також наголошує, що вжиття заходів забезпечення розгляду скарги на рішення регіональної КДКА можливе лише за виключних підстав, а саме у випадку, коли невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 8. Такі обставини повинні підтверджуватись істотними доказами або їх сукупністю, що свідчать про ймовірність істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 9. З аналізу клопотання Скаржниці не вбачається існування підстав для істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 10. Так, забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 11. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 12. Той факт, що особа на даний час не може здійснювати адвокатську діяльність через наявне обмеження такої діяльності, не позбавляє особу права здійснювати юридичну чи іншу, не заборонену законом діяльність, у передбачених законом формах та допустимих законами способах, оскільки гарантоване ст. 43 Конституцією України право на працю у особи існує.
 13. Відтак, дослідивши доводи, викладені в клопотанні, ВКДКА приходить до висновку, що відсутні підстави для його задоволення.
 14. На підставі викладеного вище та керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, –
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 240/2021 від 18.11.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
К.В. Котелевська