Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № І-017/2020

 31 січня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 8/ІІ/8–2019 від 30 серпня 2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийнятому рішенню та процедура розгляду скарги

 1. 24 червня 2019 року на адресу КДКА Львівської області, надійшла скаргаОсоба_1 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та стягнення зі вказаного адвоката на користь Скаржника 9600 грн. (подвійної суми штрафу у справі про адміністративне правопорушення).
 2. 26 липня 2019 року, за результатами розгляду скарги Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_2, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Львівської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення №7/ІІ/5-2019, яким порушила дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2, за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме порушення правил адвокатської етики (ст.7 та 11 Правил адвокатської етики).
 3. 30 серпня 2019 року, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Львівської області, за результатами розгляду дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, адреса робочого місця адвоката згідно ЄРАУ: Адреса_1) за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», прийняла рішення № 8/ІІ/8–2019, яким закрила справу на підставі ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за спливом строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 4. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 28 вересня 2019 року Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на вищевказане рішення (вх. №12641 від 04.10.2019).
 5. Адвокат Особа_2 рішення КДКА від 30.08.2019 року не оскаржив.
 6. Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 7. 25 листопада 2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Львівської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.
 8. 20 грудня 2019 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла дисциплінарна справа відносно адвоката Особа_2.
 9. 23 грудня 2019 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Кравченку П.А. провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає, що дисциплінарну справу було закрито неправомірно, оскільки: КДКА невірно встановила дату прийняття первісної скарги; не перевірила всі матеріали, додані до скарги, і, як наслідок, зробила необ’єктивні висновки; в резолютивній частині рішення КДКА не зазначила підстав, з яких закрила справу.
 2. Скаржник вважає, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Львівської області порушила ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 2 ст. 49 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ від 30.08.14 №120.
 3. Просить скасувати рішення КДКА Львівської області від 30.08.2019 р. та ухвалити нове рішення, яким встановити в діях адвоката Особа_2 дисциплінарний проступок та притягнути його до дисциплінарної відповідальності, застосувавши до нього дисциплінарне стягнення – попередження або зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
 4. Адвокат Особа_2 заперечень на скаргуОсоба_1 не надав.

Встановлені фактичні обставини

 1. Справу було розглянуто належною КДКА, відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за робочою адресою адвоката Особа_2 згідно ЄРАУ. Відсутні порушення процедури розгляду справи та прийняття рішення.
 2. Особа_1 був клієнтом адвоката Особа_2, який діяв в його інтересах за дорученнями Другого Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 22.12.2017 р. №6242 та від 02.03.2018 р. №88/2. Предмет вторинної правової допомоги – оскарження постанови Інспекції ДАБК в м. Львові від 08.12.2017 р. про накладення на Особа_1 адміністративного штрафу за частиною 4 статті 96 КУпАП в розмірі 4250,0 грн.
 3. Протягом грудня 2017 року – березня 2018 року адвокатом Особа_2 в якості представника Особа_1 було подано до Личаківського районного суду м. Львова дві позовні заяві про визнання протиправною та скасування постанови Інспекції ДАБК від 08.12.2017 р., які були залишені судом без розгляду.
 4. Перша позовна заява була залишена без розгляду ухвалою вказаного суду від 20.02.2018 р. за заявою позивача та його представника. На думку адвоката Особа_2, необхідність подання такої заяви позивачем витікала зі здобутої ним під час судового розгляду додаткової інформації, яка не була йому відомою при поданні до суду першої позовної заяви. Тобто, фактично, адвокат Особа_2 потребував часу для підготовки повторної (другої) позовної заяви, доповненої новими мотивами.
 5. Друга позовна заява була подана до суду 07.03.2018 р., але також була залишена без розгляду ухвалою вказаного суду від 27.07.2018 р. у зв’язку з пропуском строку звернення до адміністративного суду без поважних причин.
 6. Внаслідок залишення судами позову без розгляду та несплатоюОсоба_1 штрафу, оскаржувана постанова Інспекції ДАБК від 08.12.2017 р. набрала законної сили, а розмір штрафу згідно ч. 2 ст. 308 КУпАП в порядку примусового виконання рішення було подвоєно до 8500 грн.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. Кваліфікуючи дії адвоката Особа_2, КДКА Львівської області зазначила, що всі дії, які вчинив адвокат Особа_2, мали місце в лютому – червні 2018 року, що підтвердив і сам Скаржник.
 2. Зокрема, КДКА зазначає, що при поданні позову вдруге (07.03.2018 р.), заяву про поновлення строку на звернення до суду було подано лише 26.06.2018 р., позиція адвоката з даного питання не була прийнята судом і зазначено, що встановлений законом строк пропущено без поважних причин.
 3. В подальшому постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 06.09.2018 р. та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 19.03.2019 р. ухвалу Личаківського районного суду м. Львова від 27.07.2018 р. про залишення позову (другого) без розгляду було залишено без змін.
 4. Тому на підставі статті 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу було закрито за спливом річного строку притягнення до дисциплінарної відповідальності з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 2. Пунктом 3 ч. 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що дисциплінарним проступком, є, зокрема порушення правил адвокатської етики.
 3. Відповідно до статті 7 Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності адвокат зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.
 4. Відповідно до статті 11 Правил адвокатської етики, зважаючи на суспільну значущість і складність обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, грунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності. Адвокат зобов’язаний надавати професійну правничу допомогу клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, досконалість у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта та можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до виконання доручення.
 5. Статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що адвокат може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Надаючи оцінку аргументам, викладеним у скарзі, на предмет їх врахування чи спростування, об’єктивно оцінюючи висновки КДКА та доводи, аргументи, твердження учасників дисциплінарного провадження, обставини справи, докази, ВКДКА зазначає, що КДКА Львівської області в цілому вірно встановлено склад дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_2 та їх кваліфікацію за пунктом 3 ч. 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 2. Оскільки другу позовну заяву адвокатом було подано до суду 07.03.2018 р. без заяви про поновлення пропущеного строку на звернення до суду, а сама заява про поновлення пропущеного строку була подана лише 26.06.2018 р. та визнана судами трьох інстанцій необгрунтованою, то станом на 30.08.2019 р. сплив передбачений статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
 3. Відтак дисциплінарну справу було закрито обгрунтовано та законно.
 4. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла до висновку, що підстави для задоволення скарги Особа_1 відсутні.
 5. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області № 8/ІІ/8-2019 від 30.08.2019 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська