РІШЕННЯ № І-032/2018 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 03.10.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № І-032/2018

 31 січня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі: заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу колегії суддів Печерського районного суду м. Києва у складі суддів: головуючого судді ОСОБА_, суддів ОСОБА_ та ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 03.10.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга колегії суддів Печерського районного суду м. Києва у складі суддів: головуючого судді ОСОБА_, суддів ОСОБА_ та ОСОБА_ (далі – колегії суддів) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 03.10.2017, яким відмовлено в задоволенні скарги щодо порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Основні доводи, викладені у скарзі колегії суддів, є наступними: дисциплінарна палата не в повній мірі дослідила обґрунтування скарги, не вжила заходів щодо встановлення важливих для вирішення спірних питань обставин, позаяк із звукозапису судових засідань, на думку колегії суддів, вбачається надмірно емоційний характер промов адвоката та наявність у них образ та безпідставних звинувачень на адресу суду та учасників справи. У зв’язку з цим колегія просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Черкаської області від 03.10.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи та ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_ та притягнення його до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики.

Строки оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА регіону, визначені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не пропущено.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_, розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Черкаської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне:

Згідно з витягом з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № ___ від _______ року, виданого Київською міською КДКА. Адреса робочого місця: _______________________.

Таким чином, розгляд скарги відносно адвоката ОСОБА_ віднесено до компетенції КДКА м. Києва згідно з ч. 3 ст. 33 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Разом із тим, листом від 20.04.2017 КДКА м. Києва повідомила Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури про те, що засідання дисциплінарної палати КДКА м. Києва протягом тривалого часу не мають належного кворуму, що унеможливлює прийняття відповідних рішень.

У зв’язку з цим та відповідно до п. 2.3.18 Регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 78 від 04 – 05.07.2014, головою ВКДКА скеровано скаргу колегії суддів та додані матеріали до КДКА Черкаської області для розгляду по суті.

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 07.07.2017 до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва надійшла скарга колегії суддів щодо неправомірної, на їх думку, поведінки адвоката ОСОБА_ під час судових засідань у кримінальному провадженні. КДКА Черкаської області отримала дану скаргу 08.08.2017.

Рішенням від 03.10.2017 Дисциплінарна палата КДКА Черкаської області дійшла висновку про відсутність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, водночас порекомендувавши адвокату ОСОБА_ в роботі проявляти емоційну стриманість, та відмовила в порушенні дисциплінарної справи відносно останнього.

В рішенні зазначено про те, що адвокат допускав дії, що стали предметом скарги, в травні-вересні 2016 року, а скарга надійшла до КДКА Черкаської області 08.08.2017, тому відповідність дій та висловлювань адвоката Правилам адвокатської етики з урахуванням річного строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, слід оцінювати починаючи лише з 09.08.2016.

Інформація про оскарження до суду рішення дисциплінарної палати про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ відсутня.

Встановлено, що адвокат ОСОБА_ здійснює захист гр. ОСОБА_ у кримінальному провадженні № 42013110060000370 від 20.05.2013 за ч. 4 ст. 190 КК України з ознаками шахрайського заволодіння майном ОСОБА_.

Скаржники вважають, що адвокат ОСОБА_ під час судового провадження неодноразово допускав безпідставні звинувачення та образливі висловлювання на адресу колегії суддів, прокурора, потерпілого називаючи їх «учасниками організованої злочинної групи, які виконують замовлення на незаконне притягнення ОСОБА_ до кримінальної відповідальності», неодноразово переривав промову суддів своїми коментарями, вступав із суддями у суперечки. На думку скаржників, вказане свідчить про порушення адвокатом Правил адвокатської етики та Конституції України. На підтвердження доводів скарги додається аудіодиск зі звукозаписом судових засідань від 16.03.2016, 11.05.2016, 25.07.2016, 05.09.2016, 31.01.2017, 08.06.2017.

Адвокат ОСОБА_ надав пояснення, у яких зазначив, що наведені доводи скарги не відповідають дійсності, про що, на його думку, свідчить долучене ним розшифрування технічного звукозапису судових засідань. Разом із тим, у матеріалах справи міститься розшифрування лише одного судового засідання від 11.05.2016 (36 сторінок із 46), а в тексті вказаних пояснень адвоката містяться вислови про те, що потерпілий «представив двох лжесвсівдків», «сторона захисту фіксує протиправну взаємодію Плохих, прокуратури і суду…, які сприяють беззаконню».

Додатково адвокат надав рішення Вищої ради правосуддя № 2377/0/15-17 від 08.08.2017 «Про відмову у вжитті заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за повідомленням суддів Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_, ОСОБА_, ОСОБА_», згідно з якою встановлено, що дії адвоката ОСОБА_ не свідчать про вчинення тиску на суд, оскільки заявлення необґрунтованих клопотань може свідчити про зловживання адвокатом процесуальними правами; а при встановленні судом прояву особою неповаги до суду, сам суд повинен вирішувати питання про притягнення даної особи до відповідальності. У зв’язку з цим Вищою радою правосуддя відмовлено у вжитті заходів щодо забезпечення незалежності суддів.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Правил адвокатської етики (в редакції 17.11.2012, зі змінами), а також відповідно до ст. 42 Правил адвокатської етики ( в редакції від 09.06.2017), представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватись вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог цих Правил, не виявляти неповаги до суду (суддів), поводитись гідно і коректно.

Відповідно до п. 2.5. ч.2 ст. 43 Правил ( в редакції 17.11.2012, зі змінами), в ході судового розгляду справи адвокат не повинен порушувати порядок у судовому засіданні, припускатись сперечань з судом та висловлювань, що принижують честь і гідність суду або інших учасників процесу. Згідно зі ст. 46 Правил ( в редакції від 17.11.2012, зі змінами) та ст. 45 Правил ( в редакції від 09.06.2017) у відносинах з іншими учасниками судового провадження адвокат повинен: бути стриманим та коректним; реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг тощо; при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб бути тактовним.

Згідно з ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, п. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120 (зі змінами) дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком відповідно до п.3 ч. 2 ст. 34 Закону є порушення правил адвокатської етики. Наведені документи та докази, зокрема аудіозапис судових засідань свідчать про те, що адвокат ОСОБА_ неодноразово зокрема переривав промову суддів, пояснення потерпілого своїми коментарями, порушував встановлений порядок виступів учасників процесу та дослідження доказів, звідки вбачається, що в діях адвоката ОСОБА_ наявні ознаки дисциплінарного проступку.

Таким чином, висновок КДКА Черкаської області щодо відсутності в діях адвоката ОСОБА_ ознак дисциплінарного проступку є передчасним, оскільки на думку ВКДКА матеріалами справи підтверджено наявність в діях адвоката, про які зазначаються в скарзі, ознак дисциплінарного проступку.

Також ВКДКА зазначає, що відповідно до вимог діючого законодавства застосування строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності здійснюється на стадії розгляду дисциплінарної справи, оскільки саме на цій стадії вирішується питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або закриття дисциплінарної справи.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу колегії суддів Печерського районного суду м. Києва у складі суддів: головуючого судді ОСОБА_, суддів ОСОБА_ та ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 03.10.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – скасувати.
  3. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали дисциплінарної справи направити до КДКА Черкаської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           А.П. Місяць

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська