Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІХ-015/2020

30 вересня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Коблик М.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Акціонерного товариства «ОСОБА_1» в особі директора Запорізької дирекції АТ «ОСОБА_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 6/20-2020 від 18.06.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 28 грудня 2020 року на адресу КДКА Запорізької області надійшла скарга Особа_1 про порушення адвокатом Особа_2 Правил адвокатської етики.
 2. 18 червня 2020 року за результатами розгляду скарги Особа_1 щодо поведінки адвоката Особа_2, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Запорізької області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення №6/20-2020, яким відмовила у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.
 3. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 14 липня 2020 року Особа_1 звернувся до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України із скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області №6/20-2020 від 18 червня 2020 року про відмову у порушенні відносно адвоката Особа_2 дисциплінарної справи.
 4. Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА Запорізької області матеріали відносно адвоката Особа_2.
 6. 17 серпня 2020 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарного провадження відносно адвоката Особа_2.
 7. 19 серпня 2020 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_3 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів учасників дисциплінарного провадження

 1. У своїй скарзі Скаржник зазначає про те, що затягування розгляду скарги товариства було штучним, з метою спливу річного строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 2. Вказує, що адвокатом було порушено законодавство України щодо мовної політики та було здійснено перешкоджання діяльності товариства, що не було враховано КДКА регіону.
 3. Скаржник описує у своїй скарзі події, які на його думку слугують підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Так, він зазначає, що 11.12.2019 р. до його службового кабінету директора Запорізької дирекції акціонерного товариства «ОСОБА_1», без дозволу, увійшов Особа_2 та представився адвокатом оператора поштового зв’язку Особа_4.
 4. Зазначає, що адвокат наполягав на своїй присутності на нараді, підвищував голос, застосував російську мову, відмовився покидати приміщення. На місце приїхала поліція, після чого адвокат Особа_2 покинув приміщення.
 5. Скаржник вважає дії Особа_2 такими, що свідчать про неприйнятну професійну поведінку та низьку правову культуру.
 6. Скаржник, з посиланням на статті 7, 12, 25 Правил адвокатської етики, вважає, що зазначені вище дії стосовно нього зі сторони адвоката є неетичними, чим підривають повагу до адвокатської професії.
 7. Вважає, що адвокат Особа_2 також порушив мовне законодавство, так як не спілкувався українською мовою.
 8. Скаржник вважає, що КДКА Запорізької області не надала належної оцінки описаній в скарзі поведінці адвоката Особа_2 та не навела мотивів, з яких вбачалась би відповідність дій адвоката принципам професійності, чесності, стриманості, законності, верховенства права.
 9. Просить скасувати рішення КДКА Запорізької області №6/20-2020 від 18 червня 2020 року про відмову у порушенні відносно адвоката Особа_2 дисциплінарної справи.
 10. Адвокат Особа_2 в поясненнях до КДКА Запорізької області щодо скарги на його дії зазначає, що скарга директора ЗД АТ «ОСОБА_1» є безпідставною, оскільки доводи, викладені в ній, не відповідають дійсності.
 11. Вказав про те, що надавав правову допомогу Особа_4 перед роботодавцем АТ «ОСОБА_1», з метою унеможливлення порушення трудових прав з боку керівництва підприємства, при цьому надав документи на підтвердження своїх повноважень.
 12. Зазначив, що спілкувався російською мовою за проханням самої Особа_4, так як вона погано розуміє юридичну термінологію саме українською мовою.
 13. Порушень приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики адвокат в своїй діях не вбачає.

Встановлені фактичні обставини

 1. Як вбачається із відомостей із Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_2 має Інформація_1.
 2. Згідно даних ЄРАУ, робоче місце адвоката: Адреса_1.
 3. Відповідно до ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розгляд скарги щодо дій адвоката Особа_2 здійснено належною КДКА.
 4. Дисциплінарною палатою КДКА Запорізької області встановлено, що Особа_1 звернувся із скаргою про те, що адвокат Особа_2, діючи в інтересах Особа_4, порушив Правила адвокатської етики та вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 5. Адвокат Особа_2 у свою чергу надав письмові пояснення про те, що така скарга не відповідає фактичним обставинам справи, та є необґрунтованою.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. На основі відомостей, викладених у скарзі Особа_1 від 14 липня 2020 року, доданих Скаржником та адвокатом Особа_2 копій документів, КДКА регіону зробила висновок про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.
 2. Разом з тим, з досліджених під час проведення перевірки документів, що надані сторонами встановлено, що адвокат Особа_2 діяв в межах повноважень, наданих йому клієнтом.
 3. КДКА не встановила фактів порушення адвокатом ПАЕ, так як поведінка адвоката в кабінеті директора ЗД АТ «ОСОБА_1» була стриманою, тактовною та не провокативною.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
 3. Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.
 4. Згідно із ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, із змінами (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 5. Відповідно до ст. 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 6. Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 7. Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 8. Згідно абз. 2 ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.
 9. Згідно абз. 5 ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 10. Згідно ч. 3 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 11. Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
 12. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, яким є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
 13. Відповідно до ч. 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 14. Частиною 1 статті 36 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 15. Відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
 16. У відповідності до ст. 7 Положення та ст. 70 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 09.06.2017 р., зі змінами від 15.02.2019, Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.
 17. Відповідно до вимог ст. 70 Правил адвокатської етики щодо відносин дисциплінарної відповідальності діє презумпція невинуватості.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. ВКДКА зазначає наступне щодо доводів Скаржника про те, що в діях адвоката вбачається вчинення дисциплінарного проступку та порушення правил адвокатської етики.
 2. Вивчивши матеріали дисциплінарної справи, ВКДКА встановлено, що адвокат в коректній формі представився перед Скаржником, підтвердив свої повноваження, спілкувався спокійно, після чого покинув приміщення із поліцейськими, при цьому не проявляв агресії чи спротиву, надававши лише належну правову допомогу Особа_4.
 3. Скаржник не надав доказів порушень Особа_2 законодавства, яке регулює адвокатську діяльність.
 4. Разом з тим ВКДКА зазначає, що засідання дисциплінарної палати КДКА Запорізької області при розгляді питання про відмову в порушенні дисциплінарної справи також було проведено з дотриманням вимог чинного законодавства.
 5. Таким чином, враховуючи все вищезазначене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури дійшла до висновку, що рішення дисциплінарної палати КДКА Запорізької області №6/20-2020 від 18 червня 2020 року про відмову у порушенні відносно адвоката Особа_2 дисциплінарної справи є вмотивованим та обґрунтованим.
 6. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Акціонерного товариства «ОСОБА_1» в особі директора Запорізької дирекції АТ «ОСОБА_1» Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області № 6/20-2020 від 18.06.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали перевірки повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької області.

Відповідно до ч.7 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури             С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно –
дисциплінарної комісії адвокатури             Т.О. Дроботущенко