Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІ – 003/2019

01 лютого 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прокопчука О.М., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 13 вересня 2018 р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 13 вересня 2018 р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Листом ВКДКА від 19.10.2018 р. № __ скаржнику було запропоновано усунути недоліки скарги, зокрема, уточнити вимоги щодо перегляду або скасування оскаржуваного рішення та додати докази надіслання копії скарги та доданих до неї письмових матеріалів іншій стороні, КДКА регіону, рішення якої оскаржується .

23.11.2018 р. за вх. №___, після усунення недоліків, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 13 вересня 2018 р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ з клопотанням про поновлення строку на оскарження рішення КДКА регіону в зв’язку з усуненням недоліків первинної скарги.

Скаржник з рішенням дисциплінарної палати не погодився, вважає його незаконним, необґрунтованим, просить рішення скасувати та направити матеріали для повторного розгляду до КДКА регіону на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката та притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.

Свою скаргу мотивує тим, що адвокат ОСОБА_, який був його захисником в кримінальному провадженні з 2015 р. до квітня 2018 р., без попередження його та суду не прибув 27.07.2017 р. в чергове судове засідання, про час та місце якого був завчасно попереджений. Не виключає що це, можливо, був умисел адвоката затягнути розгляд справи з метою в подальшому отримати додаткову винагороду. Оскільки неприбуття ОСОБА_. в чергове судове засідання підтверджується журналом судового засідання вважає, що дисциплінарна палата не врахувала цю обставину при прийнятті оскаржуваного рішення.

Оскільки вищевказані дії адвоката свідчать про неналежне виконання ним умов договору про надання правової допомоги, тому прийняте дисциплінарною палатою рішення ґрунтується на неповно перевірених доводах його скарги.

Розглянувши доводи скарги, матеріали дисциплінарної справи, що надійшли з регіону, заслухавши доповідача, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Скарга розглянута належною КДКА.

За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №__, видане ____ р. КДКА Дніпропетровської області, його робоча адреса: _____________.

З листа КДКА Дніпропетровської області від 15.01.2019 р. № ___ видно, що за період з вересня 2017 р. адвокат ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності не притягався, інформації про оскарження цього рішення дисциплінарної палати до суду немає.

Як вбачається з наданих до ВКДКА матеріалів справи, що надійшли з регіону, за результатами проведеної перевірки відомостей, викладених у скарзі, складено довідку. Довідка члена ДП КДКА Дніпропетровської області ОСОБА_ від 11.11.2018 р. містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновок та пропозицію про необхідність відмови в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката в зв’язку з тим, що в матеріалах перевірки відсутні відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

В своєму письмовому поясненні адвокат ОСОБА_ зазначив, що надавав правову допомогу ОСОБА_ на підставі договору про надання правової допомоги від 25.09.2015 р. як захисник в кримінальному провадженні відносно останнього під час досудового розслідування та в суді першої інстанції з 25.09.2015 р. по 10.04.2018 р., коли ОСОБА_ відмовився від його послуг в судовому засіданні.

Жодного випадку неприбуття його в судові засідання без поважних причин не було. Так, 16.11.2016 р. був відсутній в судовому засіданні Кіровського районного суду м. Дніпропетровськ через захворювання своєї дитини, 23.12.2016 р. – в зв’язку з зайнятістю в інших судових засіданнях, 27.07.2017 р. – в зв’язку з перебуванням в черговій відпустці. Адвокат надав копії заяв про відкладення судових засідань від 16.11.2016 р. , від 22.12.2016 р. разом з копією наказу адвокатського об’єднання про надання йому відпустки з 24.07.2017 р. по 23.08.2017 р.

Вказав, що про причини неможливості прибуття в судові засідання у вказані вище дати попередньо повідомляв ОСОБА_ при зустрічах та в телефонному режимі.

За результатами розгляду скарги, довідки та матеріалів перевірки рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 13.08.2018 р. вирішено відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_, оскільки в матеріалах перевірки відсутні відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Дисциплінарна палата прийшла до такого висновку, враховуючи, що надані адвокатом копії документів про поважність причин його неявок в судові засідання та оцінюючи поведінку адвоката під час захисту інтересів ОСОБА_ її слід оцінювати як надання ефективної правової допомоги, що й передбачено Правилами адвокатської етики. При цьому дисциплінарна палата звернула увагу на відсутність відповідного реагування з боку суду щодо неявок адвоката в судові засідання, відсутність в ході перевірки інших випадків невиконання або неналежного виконання адвокатом своїх професійних обов’язків.

Тому, зважаючи, що обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку відповідно до ст.70 Правил адвокатської етики покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, що адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку, слід погодитися з позицією дисциплінарної палати про відсутність достатніх підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Як вказано в ч.1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Згідно ч.2 ст.36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 13 вересня 2018 р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
          А.П.Місяць

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В.Котелевська