Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІ – 005/2019

 01 лютого 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прокопчука О.М., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови Ради адвокатів Київської області ОСОБА_ на рішення КП КДКА Київської області від 26 квітня 2018 року в частині допуску до складання кваліфікаційного іспиту, на рішення КП КДКА Київської області від 05 червня 2018 року в частині допуску ОСОБА_ до складання усної частини кваліфікаційного іспиту та на рішення КП КДКА Київської області від 07 червня 2018 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та видачу свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту ОСОБА_,

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга (вих. № ____ від 10.12.2018 р.) Голови ради адвокатів Київської області ОСОБА_ на рішення КДКА Київської області від 26 квітня 2018 року в частині допуску ОСОБА_ до складання кваліфікаційного іспиту; на рішення КДКА Київської області від 05 червня 2018 року в частині допуску ОСОБА_ до складання усної частини іспиту; на рішення КДКА Київської області від 07 червня 2018 року про затвердження результату кваліфікаційного іспиту та видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_.

Терміни оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, передбачені ч.8 ст. 50 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, порушені.

Скаржник просить поновити строк для подання скарги, оскільки вважає причину пропуску строку поважною та зазначає, що відомості про оскаржувані рішення і невідповідність особи ОСОБА_ вимогам ч.1 ст. 6 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” стали відомі лише з листа КДКА Київської області вих. № ___, який надійшов до Ради адвокатів Київської області 22.11.2018 року.

Голова Ради адвокатів Київської області ОСОБА_ вказує, що у ОСОБА_. відсутній дворічний стаж роботи в галузі права, який за законодавством України є мінімально необхідним для отримання особою права на заняття адвокатською діяльністю, а отже, він не відповідає вимогам ч.1 ст.6 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” № 5076-УІ від 05.07.2012 року, п.2.2 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17.12.2013 року ( із наступними змінами і доповненнями), п.1.2 статті 1 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 6 від 03.02.2017 р. зі змінами та доповненнями.

Скаржник посилається на те, що з записів у трудовій книжці ОСОБА_. має стаж роботи в галузі права після здобуття ним повної вищої юридичної освіти – 2 місяці та 24 дні, в період з 07.10.2016 року по 30.12.2016 року – на посаді юрисконсульта в юридичному відділі у ТДВ „__________”.

ОСОБА_ просить скасувати три вищевказані рішення КДКА Київської області, прийняті стосовно ОСОБА_.

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вишаровську В.К., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що 12.07.2017 ОСОБА_ звернувся до кваліфікаційної палати КДКА Київської області з заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту ( а.с.32) та надав відповідні додатки: заяву(згоду на збір та обробку персональних даних) (а.33) ; копію паспорту ОСОБА_ (а.34); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (а.35); нотаріально посвідчену копію диплома спеціаліста, виданого 12 березня 2010 року (а.36); нотаріально посвідчену копію виписки з трудової книжки (а.37-40); довідку департаменту інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України (а.41); медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (а.42), а також довідку-підтвердження що останні 2 роки не складав кваліфікаційного іспиту в жодній КДКА регіону (а.с.43.).

Рішенням КДКА Київської області від 26 квітня 2018 року ОСОБА_ допущено до складання кваліфікаційного іспиту, пункт 10 (а.с.44).

Рішенням КДКА Київської області від 05 червня 2018 року (пункт 10), за результатами складання письмового іспиту, ОСОБА_ визнано таким, що успішно склав письмовий іспит та допущено до складання усної частини іспиту. (а.с.55-56).

Рішенням КДКА Київської області від 07 червня 2018 року затверджено результати кваліфікаційного іспиту для ОСОБА_, який набрав за результатами складання кваліфікаційного іспиту 125 балів (письмового іспиту 80 балів і за результатами усного іспиту 45 балів) та визнано таким, що успішно склав кваліфікаційний іспит. Видано ОСОБА_ свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. (а.с.59).

На а.с. 63 наявний оригінал свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту на ім’я ОСОБА_ серії КС № _____ від ________ року, підписаний головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області ОСОБА_.

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури визнано поважною причину пропуску строку на оскарження рішень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області та у відповідності до вимог п.3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (який затверджений звітно-виборним заїздом адвокатів України 09.06.2017 р.) поновлено строк голові Ради адвокатів Київської області ОСОБА_ для подання скарги, про що зазначено протокольно у протоколі засідання ВКДКА від 01.02.2019 року.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, дослідивши матеріали кваліфікаційної справи, скаргу голови Ради адвокатів Київської області ОСОБА_ та додатки до неї, дійшла наступного висновку.

Як вбачається зі змісту статті 8 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про допуск особи до кваліфікаційного іспиту або про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до 2 розділу, п. 2, підпункту 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю ( нова редакція) , затвердженого рішенням ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, з послідуючими змінами, одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає документ (документи), що підтверджує наявність у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію).

ОСОБА_ надав нотаріально завірену виписку зі своєї трудової книжки серії АА№_____, дата заповнення _____ р. (а.с.37-40). Відповідно до відомостей про роботу, пункти 12-13, зазначено, що він працював з 07.10.2016 року по 30.12.2016 року в ТДВ „ _________” на посаді юрисконсульта в юридичному відділі, на протязі 2 місяців 24 днів.

Диплом спеціаліста серії КВ № _______ ОСОБА_ отримав 12 березня 2010 року за спеціальністю „ правознавство”, закінчивши у 2010 році Вищий навчальний заклад „__________________” (а.с.36).

Тобто, станом на день подання заяви (12.07.2017 року) та після отримання повної вищої юридичної освіти (12.03.2010 року), у ОСОБА_ наявний стаж роботи в галузі права лише 2 місяці 24 дні, замість передбаченого Законом 2-річного стажу роботи.

В матеріалах кваліфікаційної справи наявні копії судових рішень, наданих ОСОБА_ (а.с.90,96,111,147, 173,184, 186, 188, 195, 209), з яких вбачається, що ОСОБА_ приймав участь у розгляді справ в якості представника сторін в 2011, 2015, 2016, 2017 роках. Однак ОСОБА_ не надав відповідного підтвердження, що він належним чином здійснював діяльність в галузі права, а саме: відповідного підтвердження з податкових органів, пенсійного управління.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області, допускаючи ОСОБА_ до складання кваліфікаційного іспиту та ухвалюючи відповідне рішення від 26 квітня 2018 року, пункт 10, допустила порушення вимог ст.6 ч.1, ст.8 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність” № 5076-УІ від 05.07.2012 року, п.2 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, з послідуючими змінами та доповненнями.

Оскільки не було законних підстав допускати ОСОБА_ до складання кваліфікаційного іспиту, то всі послідуючі рішення, а саме рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 05 червня 2018 року в частині допуску ОСОБА_. до складання усної частини іспиту та рішення КДКА Київської області від 07 червня 2018 року про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу ОСОБА_ свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, не можуть залишатися в силі та підлягають до скасування.

07 червня 2018 року ОСОБА_ видано свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту серії КС № ____за підписом голови КДКА Київської області ОСОБА_, яке є похідним від рішення КДКА Київської області від 07.06.2018 року, а тому при скасуванні рішення, на підставі якого воно видане, воно не створює відповідних підстав щодо подальшого стажування ОСОБА_ для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до ст.52 ч.5 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право : залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без зміни; змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ; скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення; направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

На підставі викладеного, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись ст. 52 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”,-

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу голови Ради адвокатів Київської області ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 26 квітня 2018 року в частині допуску ОСОБА_ до складання кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 05 червня 2018 року в частині допуску ОСОБА_ до складання усної частини іспиту, – скасувати.
  4. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 07 червня 2018 року про затвердження результату кваліфікаційного іспиту та видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту ОСОБА_, – скасувати.
  5. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  6. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
          О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
          К.В. Котелевська