Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ – 001/2019

28 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Строки оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА, визначені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Скаржником не порушені.

Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, та порушити дисциплінарну справу за його скаргою від 28.08.2018 року щодо поведінки адвоката Особа_2. Скаржник вважає, що дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області залишені поза увагою обставини, які вказували, що поведінка адвоката Особа_2 з самого початку його вступу у кримінальне провадження викликала розумні сумніви щодо його неупередженості. Зазначає, що процесуальні обов’язки захисника ним виконувались неякісно.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Кузьмінського О.О., перевіривши матеріали справи, що надійшли з КДКА Київської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

27.12.2018 року, за вх. № 11339, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

Листом за вих. № 25 від 09.01.2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 з КДКА Київської області. Вказані матеріали 22.01.2019 року надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно з ч. 9 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з п. 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – Регламент ВКДКА) Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11. Регламенту ВКДКА листом за вих. № 143 від 30.01.2019 року члену ВКДКА Кузьмінському О.О. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1.

Листом за вих. № 286 від 14.03.2019 року, Особа_1 та адвоката Особа_2 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 28.09.2018 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії.

Згідно з п. 3.41 Регламенту ВКДКА розгляд скарги починається доповіддю члена ВКДКА, якому доручено її попереднє вивчення, перевірка та підготовка.

На засіданні ВКДКА 28.03.2019 року по скарзі Особа_1 доповів член ВКДКА Кузьмінський О.О.

На засідання зꞌявилися представники скаржника – адвокат Особа_3 та адвокат Особа_4, які підтримали доводи скарги в повному обсязі та просили її задовольнити.

Членом ВКДКА Кузьмінським О.О. було запропоновано проект рішення, за яким скаргу Особа_1 – задовольнити. Рішення ДП КДКА Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 – скасувати. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 .

За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 5 членів комісії, «проти» – 13 членів комісії, «утримались» – 4 член комісії. Інші члени комісії участі у голосування не брали. Рішення не прийнято.

Членом ВКДКА Подольною Т.А. запропоновано проект рішення, за яким скаргу Особа_1 – задовольнити частково. Рішення ДП КДКА Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 – скасувати. Направити справу на новий розгляд до дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 13 членів комісії, «проти» – 8 членів комісії, «утримались» – 3 член комісії. Інші члени комісії участі у голосування не брали. Рішення не було прийнято. Рішення не прийнято.

Член ВКДКА Прокопчук О.М. запропонував проект рішення, за яким скаргу Особа_1 – залишити без задоволення. Рішення ДП КДКА Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 – залишити без змін.

За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 10 членів комісії, «проти» – 13 членів комісії, «утримались» – 1 член комісії. Інші члени комісії участі у голосування не брали. Рішення не прийнято.

Так, згідно з пунктом 3.45 Регламенту ВКДКА рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, за запропоновані рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

  1. Скаргу Особа_1, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 28.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська