Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ-002/2019

28 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо ., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського ., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу власників квартир Адреса_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 69 від 17.09.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла колективна скарга власників квартир Адреса_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 69 від 17.09.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю Інформація_1).

У своїй скарзі Скаржники просять скасувати вказане рішення та ухвалити нове рішення, яким вимоги скаржників задовольнити, а саме: притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_1 та позбавити його права заняття адвокатською діяльністю.

При зверненні до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Скаржниками були пропущені строки на оскарження рішення КДКА м. Києва. Дослідивши матеріали скарги, ВКДКА вирішила розглянути справу по суті.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Лучковського В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

11.01.2018 року до КДКА м. Києва надійшла скарга власників квартир Адреса_1 про дисциплінарний проступок адвоката Особа_1 щодо порушення ним Правил адвокатської етики.

Скаржники зазначають, що 07.01.2018 року адвокат Особа_1, прийшовши за адресою: Адреса_1, в нетверезому стані почав ображати консьєржа та викликав поліцію з тих підстав, що хтось заварив двері в його підсобне приміщення. Після приїзду поліції він спочатку почав виганяти всіх з під’їзду, не маючи на це ні юридичного, ні морального права, почав тикати пальцями, обвинувачуючи окремих мешканців в скоєнні злочину та називаючи їх підозрюваними, а потім взагалі вдався до погроз життю та здоров’ю оточуючих. Скаржники зазначають, що адвокат Особа_1 протягом багатьох років, не зрозуміло на якій підставі, займав підсобне приміщення їх будинку, коштів за користування даним приміщенням ніхто з мешканців кооперативу не бачив. На скільки відомо Скаржникам, зі слів Особа_1, він платив особисто колишній Голові Правління Особа_2, починаючи з січня 2014 року. Таким чином сума не сплачених кооперативу коштів сягає 70 тис. грн. В 2015 році більше 75% мешканців будинку прийняли рішення про його виселення, проте на думку власників квартир Особа_1 не зважає. Суди щодо його виселення він неодноразово затягував, не зꞌявляючись на засідання та не отримуючи повістки. На цій підставі було скасовано заочне рішення Святошинського районного суду м. Києва про його виселення 2016 року. В грудні 2017 року більше 75% мешканців III парадного проголосували та підписали протокольне рішення про виселення Особа_1 з приміщення. Протокол був йому вручений особисто, проте він зазначив, що може написати сотню таких «бумажок» та не зважає на думку більшості власників, які не бажають бачити його в орендарях та хочуть розпоряджатися своєю власністю в інший спосіб.

Зважаючи на неповагу до громадян, яку висловлює адвокат Особа_1 своєю поведінкою протягом більше як двох років, не поважаючи їх рішення про виселення, його погрози життю та здоров’ю громадян, Скаржники в первісній скарзі до КДКА регіону просили притягнути його до дисциплінарної відповідальності та позбавити права зайняття адвокатською діяльністю з огляду на порушення ст. 12 та ст.45 Правил адвокатської етики.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 69 від 17.09.2018 року було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.

Згідно ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарний проступок адвоката – це винне діяння (дія або бездіяльність) адвоката, що вчиняється ним при здійсненні як професійної, так і іншої діяльності, яке виражається в порушенні вимог законодавства про адвокатуру і адвокатську діяльність та (або) норм Правил адвокатської етики, яким заподіюється шкода клієнту та (або) адвокатурі в цілому, шляхом приниження її авторитету, авторитету адвокатської професії та статусу адвоката.

Дисциплінарними проступками адвоката, згідно із ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до ст. 2 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року «09» червня 2017 року (далі – Правила адвокатської етики), дія Правил поширюється на всі види адвокатської діяльності та в частині, визначеній Правилами, – на іншу діяльність (дії) адвоката, в тому числі соціально – публічну діяльність адвоката, яка може вступити в суперечність з професійними обов’язками адвоката, або підірвати престиж адвокатської професії.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Таким чином, застосування відповідного стягнення здійснюється на четвертій стадії дисциплінарного провадження, тобто на стадії прийняття рішення у дисциплінарній справі. Тому, застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, як того просять Скаржники, на даній стадії дисциплінарного провадження неможливо.

В ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплено, що скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Таким чином, на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката оцінюється наявність в матеріалах справи відомостей щодо ознак в діях адвоката дисциплінарного проступку

Підставою для звернення зі скаргою до ВКДКА стало те, що КДКА регіону не дослідила відеозаписи, на яких адвокат погрожував життю та здоров’ю мешканців будинку Адреса_1, та, окрім всього іншого, зазначав, що останні «умоются кровью», що на думку Скаржників є порушенням Правил адвокатської етики.

ВКДКА, дослідивши вказані відеоматеріали вважає за необхідне зазначити про те, що в наданих відеозаписах адвокат допустив висловлювання, що безумовно є неприпустимими в поведінці адвоката й підривають престиж адвокатури в цілому, так само, як і хизування адвокатським посвідченням.

Дослідивши матеріали справи, ВКДКА дійшла висновку про наявність у діях адвоката Особа_1 ознак дисциплінарного проступку, який полягає у порушенні правил адвокатської етики. Про наявність ознак дисциплінарного проступку свідчать вищезазначені відеоматеріали, які повинні бути перевірені дисциплінарною палатою на стадії розгляду дисциплінарної справи.

Частина 1 ст. 12 Правил адвокатської етики закріплює, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. При здійснення професійної діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватись загальноприйнятих норм ділового етикету, в тому числі щодо зовнішнього вигляду. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Правил адвокатської етики адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

З матеріалів перевірки вбачається недотримання адвокатом Особа_1им . окремих вимог Правил адвокатської етики, а отже наявні ознаки вчинення ним дисциплінарного проступку у розумінні статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до п. 2 розділу 6 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого рішенням Звітно-виборного зꞌїзду адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 року, ухвалення нового рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури передбачає прийняття Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури рішень, які має право відповідно до законодавства приймати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія регіону з урахуванням стадії дисциплінарного провадження

На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу власників квартир будинку Адреса_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 69 від 17.09.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 – скасувати. Ухвалити нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                            С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                           К.В. Котелевська