Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ-003/2018

01 березня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого О.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №КІ/5–1 від 01.12.2017 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі їй свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

 До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №КІ/5–1 від 01.12.2017 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі їй свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

ОСОБА_ не погоджується з оскаржуваним рішенням. Вважає, що при складенні письмового кваліфікаційного іспиту неправильно було оцінено надані нею відповіді, не було надано фабули справи, необхідної для виконання завдань, внаслідок чого їй неправомірно відмовлено у свідоцтві про складення кваліфікаційного іспиту. Просить зобов’язати КДКА Рівненської області провести повторний письмовий кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення такого іспиту.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кравченка П.А., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

ОСОБА_ рішенням КДКА Рівненської області від 25.11.2017 №1-К/42 було допущено до складення письмового кваліфікаційного іспиту.

За результатами складення вказаного іспиту рішенням КДКА Рівненської області результат її письмового іспиту було оцінено у 62 бали.

Матеріалами кваліфікаційної справи ОСОБА_ встановлено, що її доводи про ненадання фабули справи спростовуються наявністю фабули справи №12, саме на яку вона надавала відповідь під час іспиту.

Разом з тим, при оцінці її відповідей на питання іспиту було допущено порушення п.15 розділу 4 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту, методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 №270 (надалі – Порядок).

Відповідно до п.15 розділу 4 Порядку оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26 – 30 балів, добрий рівень – 21 – 25 балів, задовільний рівень – 20 балів, незадовільний рівень – 0 балів.

Всупереч вказаному Порядку завдання її письмового іспиту оцінювалися: питання №1 – по 15 балів обома члена палати; питання №2 – 18 та 15 балів; за фабулу справи – по 10 балів обома члена палати.

Таким чином, рішення КДКА Рівненської області є необґрунтованим, оскільки не відповідає Порядку.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури,-

ВИРІШИЛА :
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення КДКА Рівненської області №КІ/5–1 від 01.12.2017 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову ОСОБА_ у видачі їй свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати КДКА Рівненської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська