Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ-004/2018

 01 березня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області від 16 листопада 2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ (далі – скаржник) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області від 16 листопада 2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Сумської області від 16.11.17р. та притягти адвоката ОСОБА_ до відповідальності за грубе порушення правил адвокатської етики і присяги адвоката.

Оскаржуване рішення Скаржнику не надсилалося, будь які квитанції щодо направлення Скаржнику оскаржуваного рішення в матеріалах дисциплінарної справи відсутні, оскаржуване рішення було вручено представнику Скаржника 23.11.2017, про що свідчить підпис представника Скаржника про отримання оскаржуваного рішення.

Скаржником пропущено тридцятиденний термін оскарження, передбачений ч.3 ст. 39 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, але враховуючи, що скаржник отримав оскаржуване рішення лише 23 листопада 2017 року, за таких обставин Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає за можливе розглянути дану скаргу по суті.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волчо В.В., розглянувши доводи скарг, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Сумської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Первинна скарга була подана до КДКА Сумської області та розглянута дисциплінарною палатою КДКА Сумської області у відповідності з рішенням Ради адвокатів України №254 від 17.12.2013 «Про порядок вирішення юрисдикцій КДКА регіону, до якої підлягає направлення скарг стосовно адвокатів, які не підтвердили інформацію про себе або відомості щодо яких відсутні в Єдиному реєстрі адвокатів України» стосовно скарги на дії таких адвокатів розглядаються КДКА регіону, у якому була здійснена видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю. Встановлено, що адвокат ОСОБА_ отримав свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю на підставі протоколу № 1 від 17.01.2003 № 185 у Сумській обласній КДКА.

Скаржник звернувся до КДКА Сумської області зі скаргою, в якій він просив притягнути до відповідальності адвоката ОСОБА_ у зв’язку із порушенням ним правил адвокатської етики.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області від 28 вересня 2017 року було порушено дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_.

В результаті перевірки відомостей, викладених у зазначеній скарзі, дисциплінарною палатою КДКА Сумської області встановлено наступне:

ОСОБА_ звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_ , в якій він посилається на те, що 01.07.2010 між ним та адвокатом ОСОБА_ було укладено договір доручення на представництво його інтересів як учасника ТОВ НВП «______», про що він видав ОСОБА_ довіреність.

Зазначає, що після укладення договору доручення він на пропозицію ОСОБА_ передав останньому частку належних йому майнових прав в ТОВ НВП «_______» шляхом укладання договору дарування належної йому частки в статутному капіталі установи.

На загальних зборах товариства 27.10.2010 ОСОБА_ на підставі виданої довіреності від 01.07.2010 затвердив та підписав від його імені нову редакцію Статуту Товариства, тим самим позбавивши ОСОБА_ половини частки в статутному фонді та закріпивши цю частку в установчому капіталі товариства за собою.

Скаржився, що адвокат ОСОБА_, скориставшись його довірою, заволодів його майновими правами та взяв під свій контроль належний ОСОБА_ бізнес.

Вважає, що такими діями адвокат ОСОБА_ порушив Правила адвокатської етики в частині порушення існуючої для адвоката заборони на здійснення угод з клієнтом майнового характеру.

Адвокатом ОСОБА_ надані письмові пояснення, в яких він спростовує викладені в скарзі ОСОБА_ обставини, пояснює, що між ним та ОСОБА_ існують відносини бізнес-партнерів. В підтвердження цього ОСОБА_ посилається на довіреність від 01.07.2010, в якій йому надані права представництва як фізичній особі – громадянину України.

Зазначає, що під час його роботи у ВДТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» у 1999-2007 склав в Сумській обласній КДКА кваліфікаційний іспит, прийняв присягу адвоката та отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Проте адвокатської діяльності він не розпочинав (не створював робочого місця адвоката, не становився на податковий облік в податкових органах як самозайнята особа-адвокат, не укладав договорів про надання правової допомоги, не складав ордерів, не мав жодних відносин з клієнтами, не сплачував щорічних внесків адвоката на забезпечення адвокатського самоврядування, не вносив інформацію щодо себе як адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України), тому й не звертався нікуди із заявою про зупинення або припинення такої діяльності.

ОСОБА_ вважає, що звернення ОСОБА_ до КДКА Сумської області зі скаргами переслідує мету спонукати його таким чином викупити у ОСОБА_ його частки в ТОВ НВП «_______» та в будинку за адресою: ____________, в якому вони з ОСОБА_ також є співвласниками. Перевіривши факти, викладені у скарзі, та ознайомившись з письмовими поясненнями адвоката ОСОБА_ , доводами скаржника ОСОБА_ та його представника ОСОБА_ , доводами адвоката ОСОБА_ та його представника ОСОБА_ під час розгляду скарги, 16.11.2017 дисциплінарна палата КДКА регіону дійшла до висновку, що скарга ОСОБА_ задоволенню не підлягає, виходячи з наступного:

Дисциплінарною палатою КДКА Сумської області вивчено додані до скарги ОСОБА_ наступні документи:

копія довіреності від імені ОСОБА_ , посвідченої 01.07.2010 державним нотаріусом Третьої Сумської державної нотаріальної контори ОСОБА_ , реєстр за №___, якою ОСОБА_ уповноважує ОСОБА_, бути його представником в усіх підприємствах, установах, організаціях, у відносинах з фізичними та юридичними особами незалежно від їх підпорядкування та форми власності як учасника ТОВ НВП «_______» з усіх питань, пов’язаних із статутною діяльністю Товариства, з правом розписуватися за нього та підписувати заяви, зокрема, заяви про вихід зі складу учасників товариства, та договори цивільно-правового характеру, кредитні договори, контракти, подавати будь-які довідки та документи, що стосуються цієї довіреності, брати участь у Загальних зборах учасників Товариства від його імені з правом голосу, голосувати та/або приймати рішення з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників Товариства, підписувати протоколи Загальних зборів та інші документи, Установчі документи, зміни та доповнення до Установчих документів Товариства, надавати та одержувати всі необхідні довідки та документи, одержувати інформацію про діяльність Товариства, а також виконувати всі інші дії, в межах та обсязі,передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень, без права передоручення повноважень за цією довіреністю іншій особі;

– копія договору дарування частини частки в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю, посвідченого 05.08.2010 державним нотаріусом Третьої Сумської державної нотаріальної контори ОСОБА_, реєстр за №____, відповідно до пп. 1,2 якого ОСОБА_ (дарувальник) передав ОСОБА_ (обдарованому), а ОСОБА_ (обдаровуваний) прийняв у власність безоплатно 32% від усього статутного фонду (капіталу) ТОВ НВП «______», що складає ___ грн. загальної вартості.

Відповідно до п.9 цього договору «сторони підтверджують, що укладення договору відповідає їх інтересам, воєвиявлення є вільним, і усвідомленим, і відповідає їх внутрішній волі, умови договору зрозумілі, і відповідають реальній домовленості сторін, договір не приховує іншого правочину, і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені в ньому».

Таким чином, зі змісту довіреності вбачається, що між довірителем ОСОБА_ та довіреною особою ОСОБА_ склалися відносини бізнес-партнерів, і оформлення такої довіреності мало за собою мету вирішення ОСОБА_ корпоративних інтересів ТОВ НВП «______».

Зміст довіреності спростовує доводи ОСОБА_, озвучені ним під час розгляду його скарги 16.11.2017, про те, що він звернувся до ОСОБА_ як до адвоката для врегулювання судового спору з його невісткою ОСОБА_, та оформив для цього довіреність ОСОБА_ як адвокату.

Довіреність була необхідна для внесення змін до Статуту ТОВ НВП «________» у зв’язку укладенням договору дарування частини частки в статутному фонді товариства та самоусуненням ОСОБА_ від участі в Загальних зборах ТОВ НВП «______» з цього питання.

Дисциплінарною палатою встановлено, що договір про надання ОСОБА_; правової допомоги адвокатом ОСОБА_ не укладався.

Доказів на підтвердження внесення оплати гонорару ОСОБА_ скаржником на розгляд дисциплінарної палати не надано, тому посилання ОСОБА_ під час розгляду скарги, що ним був сплачений ОСОБА_ гонорар, не знайшло свого підтвердження.

Відтак, у відносинах, що склалися, ОСОБА_ не був клієнтом ОСОБА_, а ОСОБА_ не був його адвокатом. Тому ОСОБА_ як фізична особа міг укладати з іншою фізичною особою – ОСОБА_ – будь-які договори майнового характеру.

Таким договором, зокрема, є договір дарування частки в статутному фонді ТОВ НВП «ОСОБА_ », який укладався між ОСОБА_ та ОСОБА_ на добровільній основі, усвідомлено, та на момент укладення відповідав реальній домовленості між ними.

У даному випадку між адвокатом ОСОБА_ та ОСОБА_ склалися цивільно-правові відносини, спірні питання з яких підлягають вирішенню сторонами в судовому порядку.

Саме про це свідчить той факт, що в провадженні Ковпаківського районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_ до ОСОБА_ про визнання недійсним договору дарування від 05.08.2010 у зв’язку з введенням ОСОБА_ в оману. До цього часу рішення по справі не ухвалено.

Крім того, дисциплінарною палатою КДКА Сумської області встановлено, що між скаржником ОСОБА_ та адвокатом ОСОБА_ існують родинні відносини, що ОСОБА_ та ОСОБА_ до 2010 року підтримували стосунки і зустрічалися на сімейних святах, що не заперечував сам ОСОБА_ і дав 16.11.2017 пояснення про ці обставини.

Таким чином, є всі підстави вважати, що взаємовідносини між ОСОБА_ та ОСОБА_ мають ознаки сімейного бізнесу і не пов’язані з виконанням останнім адвокатської діяльності.

У зв’язку з встановленими фактами дисциплінарна палата КДКА Сумської області дійшла до висновку, що в діях адвоката ОСОБА_ немає порушення статті 39 Правил адвокатської етики, що діяли на момент укладення договору дарування.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, зокрема порушення правил адвокатської етики.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; .3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Статтею 41 цього ж Закону визначено, що за результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття дисциплінарної справи.

Проаналізувавши встановлені обставини та оцінивши усі докази у справі, з дотриманням презумпції невинуватості адвоката, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області прийшла до висновку про відсутність підстав для притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності, та прийняла оскаржуване рішення про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката.

В оскаржуваному рішенні палати від 16.11.2017 дисциплінарна палата КДКА Сумської області прийшла до правильного та неупередженого висновку про відсутність в діях адвоката складу дисциплінарного проступку, зазначивши, що сукупність досліджених матеріалів дисциплінарної справи (пояснення скаржника, письмові пояснення і документи, надані адвокатом) дає підстави для висновку про відсутність в діях адвоката ОСОБА_ складу дисциплінарного проступку.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сумської області від 16 листопада 2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА регіону.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська