Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ – 004/2019

28 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова , заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу мешканців с. Бокове Долинського району Кіровоградської області Осіб_1-11, на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 22 від 18 вересня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла колективна скарга мешканців с. Бокове Долинського району Кіровоградської області Осіб_1-11 (далі – Скаржники) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 22 від 18 вересня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

ВКДКА листом від 11.10.2018 року за вих. № 1853 повідомила Скаржників про необхідність усунення недоліків зазначеної скарги, зокрема щодо зазначення доводів щодо необґрунтованості рішення комісії, відсутність вимог щодо перегляду або скасування рішення ДП КДКА Кіровоградської області.

Зазначена колективна скарга, після усунення недоліків, була повторно направлена на адресу ВКДКА, вх. № Інформація_1, № Інформація_2, з клопотанням про поновлення строку на оскарження рішення ДП КДКА Кіровоградської області.

За таких обставин ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Скарга до ВКДКА містить вимогу про скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 22 від 18 вересня 2018 року, яким було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, ухвалення нового рішення про позбавлення адвоката права на заняття адвокатською діяльністю.

В обґрунтування скарги до ВКДКА Скаржники зазначають, що їх не було запрошено на засідання комісії, не витребовувалися у адвоката відомості про спосіб отримання ним винагороди за представлення інтересів фермерського господарства Особа_12, книги обліку доходів і витрат за представлення інтересів вказаного фермерського господарства у цивільних справах, опонентами у яких були Скаржники. Скаржники вважають, що кошти, отримані адвокатом під час надання правничої допомоги фермерському господарству, були ним отримані неправомірно.

На засідання ВКДКА 28.03.2019 року зꞌявився представник Скаржників., який підтримав доводи скарги в повному обсязі та просив її задовольнити.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Пшеничного О.Л., заслухавши представника Скаржників, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Адвокат Особа_2 здійснює індивідуальну адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Інформація_3. Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру адвокатів України основне робоче місце адвоката Особа_2 зареєстроване за адресою: Адреса_1, тобто розгляд скарги здійснено належною КДКА регіону.

У своїй скарзі до КДКА регіону Скаржники зазначили, що адвокат здійснював представництво інтересів фермерського господарства Особа_12 як відповідача у цивільних справах за їх позовами про визнання недійсними додаткових угод до договору оренди землі.

Під час розгляду справ адвокат долучав до їх матеріалів копії договору про надання правничої допомоги від 07.11.2017 року, акту здачі-приймання виконаних робіт та прийому гонорару за надання правничої допомоги, копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не надавши інших документів, які б свідчили про отримання грошових коштів у сумі 15.000 грн. На думку Скаржників, адвокат навмисно не зазначив вартість наданих ним послуг, що підтверджується рішенням Апеляційного суду Кіровоградської області по справі №388/344/17 за позовом Особа_12 до ФГ Особа_13. Відповідно до зазначеного судового рішення, фермерським господарством не було доведено належним чином понесені витрати на правничу допомогу, і було відмовлено у стягненні з Особа_13 витрат на правничу допомогу.

Членом ДП КДКА Кіровоградскої області Особа_14 було проведено перевірку відомостей, викладених у скарзі, та складено довідку № 3 від 31.07.2018 року (арк.26-27). Під час проведення перевірки адвокатом було надано письмові пояснення (арк. 23), в яких адвокат зазначив, що Скаржники були його опонентами у цивільних справах за їх позовами про визнання недійсними доповнень до договорів оренди землі, за виключенням Особа_15, якого він не знає. Скаргу вважає засобом тиску на нього у зв’язку зі здійсненням ним представництва фермерського господарства Особа_12, на час надання пояснень по 4 справах, де позивачами виступали Скаржники, рішення прийняті не на їх користь.

Згідно ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарними проступками адвоката, згідно із ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Частиною 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Відповідно до ст. 7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 120 від 30.08.2014 року, дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку. Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

На підставі матеріалів перевірки, матеріалів скарги, у т.ч. наданих Скаржниками, встановлено що адвокат Особа_2 здійснював представництво інтересів фермерського господарства Особа_12 у цивільних справах, у яких Скаржники були його опонентами.

За змістом скарги Скаржниками стверджується про неналежність оформлення адвокатом документів щодо отримання коштів за надання правничої допомоги, про що, на думку Скаржників свідчить наведене вище судове рішення Апеляційного суду Кіровоградської області у справі № 388/344/17.

ВКДКА вважає, що КДКА регіону правомірно прийшла до висновку, що надання оцінки доказам, наданим адвокатом під час судового розгляду, у тому числі і під час вирішення судом питання про відшкодування витрат на правничу допомоги, з точки зору їх належності, достовірності, допустимості та достатності для ухвалення судового рішення, перебуває поза межами компетенції КДКА регіону.

Відповідно до ч 3 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

Як вбачається з матеріалів справи, КДКА Кіровоградської області правомірно, у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, інших актів чинного законодавства України прийняла рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Таким чином, ВКДКА приходить до висновку, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 22 від 18 вересня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, є законним і обґрунтованим, постановленим на підставі належним чином проведеної перевірки.

Ні матеріали перевірки, ні скарга до ВКДКА не містять доводів, доказів, які б спростовували висновки КДКА регіону про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Колективну скаргу мешканців Адреса_1 Осіб_1-11, – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 22 від 18 вересня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська