Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ – 020/2019

29 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 87 від 10 грудня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 87 від 10 грудня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2. Скаржник вважає, що рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва неправомірне, доводи його скарги не враховані, у звꞌязку з чим просить рішення КДКА м. Києва від 10.12.2018 року скасувати та притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Ульчака Б.І., розглянувши доводи скарги та додатки до неї, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА м. Києва, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, що міститься в матеріалах, наданих КДКА м. Києва, адреса робочого місця адвоката знаходиться Адреса_1. Адвокат здійснює адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1.

Адвокат Особа_2 конференцією адвокатів Чернігівської області 10.03.2018 року був обраний в якості члена кваліфікаційної палати КДКА Чернігівської області. На виконання вимог п.22 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, справа про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 була направлена до КДКА м. Києва.

У скарзі Скаржник посилається на два судових провадження, у яких адвокатом допущено порушення вимог закону. Так в Апеляційному суді Тернопільської області розглядається цивільна справа № 607/1219/18 в порядку окремого провадження, про встановлення родинних зв’язків між Скаржником та громадянином США Особа_3. 03 квітня 2018 року суд першої інстанції задовольнив заяву, проте, на рішення суду було подано апеляційну скаргу громадянкою США Особа_4, інтереси якої в Україні представляє адвокат Особа_2. Так, Скаржник зазначає, що адвокат подав апеляційну скаргу, яка містить ряд порушень. Зокрема, зазначає, що вказана дата, яка відмінна від дати, коли була складена і підписана апеляційна скарга, що вказує на неможливість складання і підписання адвокатом апеляційної скарги – апеляційна скарга підписана 23.07.2018 року, а ордер на представництво інтересів виданий 26.07.2018 року. Зазначає, що відсутня інформація про дані договору про надання правової допомоги, на підставі якого діяв адвокат; вказана невірна адреса здійснення індивідуальної адвокатської діяльності; на звороті ордеру не зазначено про обмеження прав адвоката як представника, які можуть міститись у договорі.

Скаржник також вказує, що у Печерському районному суді м. Києва слухається справа №757/25373/18-ц, у якій адвокат здійснює повноваження представника також на підставі неналежно оформленого ордеру: відсутня інформація про дані договору про надання правової допомоги, на підставі якого діяв адвокат; вказана невірна адреса здійснення індивідуальної адвокатської діяльності; на звороті ордеру не зазначено про обмеження прав адвоката як представника, які можуть міститись у договорі.

Адвокат Особа_2, надаючи пояснення стосовно відомостей викладених у вищевказаній скарзі зазначив наступне.

06 липня 2018 року між ним та громадянкою Особа_4 було укладено договори про надання адвокатських послуг від 06 липня 2018 року. Обидва договори не передбачали обмежень в правах, що вбачається з третього абзацу п. 3.1. даних договорів. У зв’язку з цим в ордерах не зазначалися обмеження в правах. Апеляційна скарга, про яку зазначає Особа_1 , датована 23 липня 2018 року, але до суду направлялась 26 липня 2018 року, цією ж датою був виписаний ордер.

10 грудня 2018 року дисциплінарною палатою КДКА м. Києва було винесено рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

КДКА м. Києва дійшла висновку, що адвокат Особа_2 здійснював захист свого клієнта у відповідності до вимог чинного законодавства України, а тому в його діях відсутні ознаки порушень Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Згідно ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Таким чином, на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок матеріали перевірки оцінюють з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

В наявних матеріалах справи відсутні будь-які докази, які б вказували на наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_2. КДКА м. Києва у своєму рішенні від 10 грудня 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, надала правильну оцінку зібраним доказам та об’єктивно встановила відсутність в діях адвоката підстав для порушення дисциплінарної справи.

У поданій до ВКДКА скарзі Скаржник не спростував висновків зазначених у рішенні дисциплінарної палати КДКА м. Києва № 87 від 10 грудня 2018 року, та не надав інших достатніх та допустимих доказів, що свідчать про наявність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 87 від 10 грудня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська