Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ – 023/2019

29 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо , Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського , Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 02.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

04.02.2019 року, після усунення недоліків, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 02.11.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.

Адвокат Особа_2 здійснює адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Інформація_2.

Робочою адресою адвоката згідно ЄРАУ є: Адреса_1.

Адвокат Особа_2 є членом Ради адвокатів Дніпропетровської області, у звꞌязку з чим здійснено перерозподіл та направлення скарги Особа_1 для розгляду до КДКА Полтавської області на підставі листа Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2018 року №1732, відповідно до ч. 2 ст. 66 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним зꞌїздом адвокатів України 2017 року «09» червня 2017 року, та пункту 2.3.18 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78.

Скаржник у своїй скарзі просить рішення ДП КДКА Полтавської області від 02.11.2018 року скасувати; витребувати від Голови КДКА Дніпропетровської області інформацію щодо наявності скарг, які подавались відносно адвоката Особа_2, характеристику та інші документи щодо діяльності адвоката Особа_2; притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності із наступним позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю; посприяти у поверненні оригіналів документів адвокатом Особа_2 та в поверненні останнім невідпрацьованого гонорару.

На думку Скаржника підставами для скасування оскаржуваного ним рішення є його невідповідність вимогам законодавства, неправильність проведеної перевірки членом дисциплінарної палати.

Строки на оскарження рішення КДКА, передбачені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником порушені. У своїй скарзі Скаржник просить поновити строк на оскарження рішення КДКА.

Відповідно до п. 34 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, причини пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 02 листопада 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, визнаються Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури поважними, у зв’язку з чим комісія вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Кравченка П.А., перевіривши матеріали перевірки за скаргою Особа_1, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

До КДКА регіону надійшла скарга Особа_1 щодо неналежної поведінки адвоката Особа_2, яка полягала у наступному.

20.08.2018 року між Особа_1 та адвокатом Особа_2 було укладено угоду про надання правової допомоги, предметом якої, згідно п.1, була підготовка та подання касаційної скарги по справі №203/1219/17, яка розглядалась Кіровським районним судом м. Дніпропетровська. Згідно з пунктом 4.1 договору гонорар визначено в розмірі 5000,00 грн. В цей же день Особа_1 були передані адвокату Особа_2 оригінали судових рішень першої та апеляційної інстанції по даній справі.

В скарзі зазначено, що адвокат Особа_2 мав ознайомитися з матеріалами справи безпосередньо в суді, спочатку 23–24.08.2018 року, а потім 29–30.08.2018 року, проте не ознайомився з нею і не підготував Особа_1 проект касаційної скарги.

З цієї причини Особа_1 вирішив розірвати з ним договір, а 29.08.2018 року та 30.08.2018 року телефонував адвокату Особа_2 з вимогою повернути раніше надані документи та сплачені в якості гонорару кошти.

Скаржник зазначає, що 30.08.2018 року адвокат Особа_2 усно відмовив Особа_1 як в поверненні документів, так і в поверненні коштів, мотивуючи це фактично виконаною роботою на користь Особа_1, вартість якої дорівнює сплаченому гонорару, тобто 5000,00 грн. Станом на момент подачі до КДКА регіону первісної скарги Особа_1 гонорар та документи адвокатом Особа_2 повернуто не було.

Зазначені обставини були перевірені членом дисциплінарної палати КДКА Полтавської області Особа_3, який за наслідками перевірки склав відповідну довідку із підсумковим висновком про відсутність ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката Особа_2.

02 листопада 2018 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Полтавської області було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.

Первинна скарга була розглянута належною та правомочною КДКА Полтавської області.

Рішення мотивоване тим, що адвокат Особа_2 23.08.2018 року дійсно звертався до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про ознайомлення з матеріалами судової справи. 24-26.08.2018 року були вихідними днями, а 30.08.2018 року, у зв’язку з розірванням договору з клієнтом, адвокат Особа_2 через «Нову пошту» повернув останньому раніше отримані документи загальною вагою 2 кг, що підтверджується відповідним поштовим документом (квитанцією). Таким чином, на думку дисциплінарної палати КДКА Полтавської області, адвокат Особа_2 у період з 20.08.2018 року по 30.08.2018 року надав Особа_1 юридичні консультації, під час яких було узгоджено правову позицію у справі, вивчені матеріали справи, оскільки вони були надані клієнтом, та складено проект касаційної скарги, який передано Особа_1 для ознайомлення. Також дисциплінарна палата КДКА дійшла висновку, що адвокат Особа_2 повернув 30.08.2018 року Особа_1 через «Нову пошту» одержані від нього документи.

Проте, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не може погодитися з прийнятим дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської рішенням від 02 листопада 2018 року, зважаючи на наступне.

Скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку (ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Таким чином, на стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката докази оцінюють з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дослідивши матеріали перевірки, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до висновку, що у оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області не надано в об’єктивній сукупності належної правової оцінки доводам наведеним Скаржником у скарзі.

Матеріали проведеної перевірки не містять підтвердження того, що адвокат Особа_2 фактично ознайомлювався в суді з матеріалами судової справи, адже надана адвокатом Особа_2 копія його клопотання до суду про ознайомлення з матеріалами справи доводить лише сам факт його звернення до суду з даним клопотанням 23.08.2018 року. При цьому, в поясненнях від 29.10.2018 року сам адвокат Особа_2 вказує, що справу для ознайомлення йому в суді не надали (святкові та вихідні дні).

Проект розробленої ним касаційної скарги, на який посилається в своїх поясненнях адвокат Особа_2 , ним під час перевірки не надано, в матеріалах справи він відсутній.

Дисциплінарною палатою КДКА Полтавської області не були належним чином перевірені доводи адвоката Особа_2 про те, що ним були «уважно досліджені велика кількість матеріалів справи (близько 2 кг)» та сформована та погоджена зі скаржником правова позиція щодо подальшого оскарження вказаних рішень.

На засіданні ВКДКА, було досліджено повний текст постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 04.06.2018 року по справі №203/1219/17.

Згідно дослідженого тексту постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 04.06.2018 року по справі №203/1219/17, вбачається, що зазначена постанова, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 328 КАС України, касаційному оскарженню не підлягає. Відтак, незрозумілою є правова позиція адвоката Особа_2 щодо подальшого касаційного оскарження даної постанови. При цьому, власне, касаційне оскарження цього рішення і було єдиним та чітко визначеним предметом угоди від 20.08.2018 року між ним та Особа_1.

Також спростовуються поясненнями самого адвоката Особа_2 висновки дисциплінарної палати КДКА Полтавської області про повернення ним 30.08.2018 року документів Особа_1, адже, як пояснює Особа_2, вказане поштове відправлення не було вручено Особа_1 протягом двох місяців, тому він вживав додаткових заходів для зворотнього одержання ним даного поштового відправлення, додатково сплатив за це 515,00 грн., зазнав збитків сумарно на суму 562,00 грн. і в даний час зберігає вказані документи у себе. Мета подальшого збереження цих документів у себе адвокатом Особа_2 членам ВКДКА є незрозумілою, адже, згідно зі статтею 35 Правил адвокатської етики, при розірванні договору (незалежно від причин) адвокат зобов’язаний повернути клієнту отримані від нього документи.

Під час перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката КДКА Полтавської області слід усунути вищезазначені суперечності, з’ясувати конкретний обсяг наданої правової допомоги Скаржнику з боку адвоката Особа_2 згідно договору, ретельно перевірити доводи Скаржника.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області від 02 листопада 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 – скасувати.
  3. Направити справу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області на новий розгляд на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська