Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІV-008/2018

26 квітня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Кравченка П.А, Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 30 січня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 30 січня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Скарга ОСОБА_ містить вимогу про скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 30 січня 2018 року, про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ та притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності, із наступним позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю.

На думку скаржника в рішенні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 30 січня 2018 року було вказано, що адвокатом ОСОБА_ були вчинені порушення адвокатської етики, однак справа була закрита, дисциплінарного стягнення на адвоката не було накладено.

ОСОБА_ із такими висновками дисциплінарної палати не погоджується, вважає рішення незаконним та необґрунтованим, винесеним без врахування обставин, викладених ним у скарзі та без об’єктивного аналізу його пояснень, які вказують на порушення адвокатом ОСОБА_ Правил адвокатської етики.

Терміни оскарження рішення, передбачені статтею 9 частиною 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушені.

Згідно витягу із Єдиного реєстру адвокатів України, що міститься у матеріалах дисциплінарного провадження, ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за № ____, видане ______ року Харківською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Робоче місце адвоката на момент розгляду справи дисциплінарною палатою КДКА Харківської області було зареєстровано за адресою: ___________________. Дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА, відповідно до ч. 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_, розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали дисциплінарного провадження, які надійшли з КДКА Харківської області, заслухавши інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів перевірки до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області надійшла скарга від ОСОБА_, в якій міститься вимога про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_.

На обґрунтування своєї позиції скаржник зазначає, що він звернувся за правовою допомогою щодо оформлення спадщини після смерті його батьків до адвоката ОСОБА_.

Скаржник за вказівкою адвоката оформив на ім’я останнього довіреність в Богодухівській державній нотаріальній конторі на право оформлення спадщини. Адвокату були надані оригінали свідоцтв про смерть матері, батька, свідоцтво про народження сертифікати на земельні частки (паї), оригінали заповітів, домова книга та інші документи. А на початку травня 2016 року, ОСОБА_ запропонував ОСОБА_ укласти з ним ще й адвокатську угоду, яку останній підписав.

Однак в кінці травня 2016 року скаржнику зателефонувала сусідка по селу Першотравневе, яку він попросив доглядати за будинком і якій залишив ключі від будинку, і повідомила, що до будинку його батьків, приходив адвокат ОСОБА_, та інші особи і сказали, що нібито ОСОБА_ дозволив використовувати тимчасово будинок для розміщення бази громадської організації «Правий сектор». Згідно зі скаргою ОСОБА_ був занепокоєний цим випадком і зателефонував адвокату з цього питання, але по телефону адвокат ОСОБА_ не пояснив мотивів та причин такого поступку.

Враховуючи вищенаведені обставини, а також те, що право власності на будинок адвокатом не було оформлено, ОСОБА_ відкликав довіреність, видану на ім’я ОСОБА_, надіслав йому заяву про відкликання та в лютому 2017 р. приїхав до м. Харкова для розірвання адвокатської угоди для отримання оригіналів документів, які він передав адвокату. За інформацією державної нотаріальної контори Богодухівського району, адвокату ОСОБА_ були також видані свідоцтва про право на спадщину на ім’я скаржника, в нього знаходяться оригінали свідоцтва про смерть його батьків, свідоцтво про народження та інші документи. Відповідно до скарги, адвокат запросив ОСОБА_ до свого офісу за адресою проспект Правди та заявив, що за оформлення спадщини скаржник йому повинен сплатити еквівалент 2 (двох) тисяч доларів США, або переоформити у його власність будинок, в противному випадку він документи не віддасть. ОСОБА_ заперечив, так як такої суми гонорару при укладенні договору про надання правової допомоги вони не обговорювали. Адвокатською угодою не було передбачено такої суми гонорару, додаток до угоди не підписувався. Згідно зі скаргою ОСОБА_ було сплачено адвокату за оформлення документів 9 000,00 грн., саме така сума була ним запрошена в усному вигляді.

В своїх письмових поясненнях адвокат ОСОБА_ повідомив, що у 2016 році до нього звернувся ОСОБА_ з проханням надати йому юридичну допомогу у вигляді оформлення спадщини, до частини якої входили дві земельні ділянки. На момент звернення у Скаржника були відсутні будь-які правовстановлюючі документи на земельні ділянки, тому між адвокатом та ОСОБА_ було укладено усну угоду, за якою перший брав на себе всю велику роботу, стосовно законного оформлення цих ділянок, а це і проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, і відновлення та отримання всіх правовстановлюючих документів на них та інше. Усним договором було визначено, що адвокат повністю виконує роботу щодо правового оформлення цих земельних ділянок безкоштовно, але тільки з умови, що ці оформлені земельні ділянки він повинен буде передати у оренду ТОВ СП «______». Проте, відповідно до пояснень, виконавши зі своєї сторони усі умови договору, адвокат ОСОБА_ дізнався, що ОСОБА_ замість того, щоб виконати свої умови договору та передати у оренду земельні ділянки ТОВ СП «______», передав їх у оренду ТОВ «________».

Зважаючи на те, що адвокат витратив велику кількість часу, поніс значні грошові витрати пов’язані з пересуванням, оформленням правовстановлюючих документів на земельні ділянки та проведенням нормативно-грошової оцінки цих ділянок, останній запропонував Скаржнику сплатити гонорар за надання йому адвокатських послуг.

При цьому, документи, які були оформлені ОСОБА_ на земельні ділянки він притримав у себе до виконання ОСОБА_ своїх зобов’язань. Також на засіданні дисциплінарної палати КДКА Харківської області 31.10.2017р. ОСОБА_, який був присутній особисто, повідомив, що між ним і ОСОБА_ була усна домовленість, що після оформлення права на спадщину на земельні ділянки ОСОБА_ укладе договір оренди даних земельних ділянок з ТОВ СП “______”, однак останній дану домовленість не виконав. Також адвокат ОСОБА_ вказав, що він працює юристом ТОВ СП «______». Адвокат підтвердив, що дійсно оригінали документів, в тому числі на земельні ділянки, знаходяться у нього, і він не вважає необхідним віддавати їх ОСОБА_, оскільки він обманув ОСОБА_.

Також адвокат ОСОБА_ надав додаткові письмові пояснення від 14.11.2017 та від 24.11.2017. Відповідно до цих пояснень усі звинувачення ОСОБА_, викладені в скарзі, є надуманими та такими, що не мають під собою жодних підстав та доказів. Адвокат у поясненнях вказав, що стосовно документів, які він притримав у себе, мались на увазі чеки та оригінали квитанцій, що підтверджують сплату певних послуг за оформлення документів. Інших оригіналів документів, відповідно до пояснень, у адвоката не має. Проте дані пояснення члени палати оцінюють критично, оскільки на засіданні дисциплінарної палати 31.10.2017 р. адвокат ОСОБА_ – особисто підтвердив, що оригінали документів, зокрема на земельні ділянки знаходяться у нього, і він не вважає необхідним віддавати їх ОСОБА_, оскільки останній його обманув.

14.11.2017 р. за результатом розгляду матеріалів перевірки відомостей, викладених в скарзі, дисциплінарною палатою КДКА Харківської області було прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 30 січня 2018 року дисциплінарна справа відносно адвоката ОСОБА_ закрита.

В оскаржуваному рішенні зазначається, що в діях адвоката ОСОБА_ вбачається порушення норм Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та Правил адвокатської етики, проте дисциплінарна справа підлягає закриттю у зв’язку з тим, що станом на момент розгляду справи відсутні підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Проте, погодитися з таким висновком КДКА Харківської області не можна, виходячи з наступного. Відповідно до ст. 34 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є:

1) порушення вимог несумісності;

2) порушення присяги адвоката України;

3) порушення правил адвокатської етики;

4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Згідно зі статтею 36 Правил адвокатської етики (редакція 2012 року) при розірванні договору (незалежно від причин) адвокат зобов’язаний повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення, майно, передане клієнтом на зберігання адвокату, та невитрачені кошти, що призначалися для погашення видатків, пов’язаних з виконанням доручення.

В поясненнях, наданих адвокатом ОСОБА_ 17.10.2017 року під час попереднього розгляду матеріалів дисциплінарного провадження КДКА Харківської області, останній зазначив, що на момент звернення у Скаржника були відсутні будь-які правовстановлюючі документи на земельні ділянки. Крім того, документи, які були оформлені адвокатом на земельні ділянки були притримані у нього до виконання ОСОБА_ своїх зобов’язань.

В додаткових поясненнях, наданих адвокатом ОСОБА_ 14.11.2017 та 24.11.2017 року, останній вже зазначив, що не отримував від скаржника оригінали свідоцтв про смерть матері, батька, свідоцтва про народження, та інших документів, про які зазначив у скарзі ОСОБА_.

Однак, вищевказані суперечливі пояснення, якими адвокат намагався ввести в оману дисциплінарну палату, спростовуються супровідним листом самого адвоката ОСОБА_ від 11.01.2018р., адресованого члену ДП КДКА Харківської області ОСОБА_, у якому зазначено про направлення ним 29.12.2017 р., тобто, вже після порушення дисциплінарної справи відносно адвоката рішенням від 14.11.2017р., на адресу ОСОБА_ цінним листом (ідентифікатор відправлення № 6100132861877) оригіналів документів, зокрема – оригіналів свідоцтв про смерть батьків, свідоцтва про народження, сертифікатів на земельні частки (паї), заповітів, домової книги та інших документів.

Також матеріалами перевірки встановлено, що дисциплінарною палатою не було взято до уваги та не досліджено копію опису вкладення до зазначеного вище цінного листа № 6100132861877, який є доказом отримання адвокатом у ОСОБА_ оригіналів документів для оформлення права на спадщину та доказом щодо наявності чи відсутності в діях адвоката ОСОБА_ дисциплінарного проступку.

Посилання в рішенні дисциплінарної палати КДКА Харківської області на відсутність підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з поверненням останнім під час розгляду дисциплінарної справи документів ОСОБА_ свідчать про необґрунтованість рішення, оскільки такі дії адвоката не спростовують факту вчинення ним дисциплінарного проступку, а є лише усуненням адвокатом наслідків порушення та можуть бути враховані дисциплінарною палатою КДКА, як обставина під час обрання відносно нього виду дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, адвокатом ОСОБА_ не дотримано приписів статті 36 Правил адвокатської етики (редакції 2012 року), в частині повернення документів клієнту.

Крім того, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, звертає увагу на надання адвокатом ОСОБА_ неправдивих пояснень КДКА Харківської області, стосовно відсутності в нього оригіналів документів скаржника.

Також, КДКА регіону не надано оцінки факту не укладення договору про надання правової допомоги відразу коли між адвокатом та клієнтом виникли правовідносини, в результаті яких було оформлено довіреність. Сам же договір на правову допомогу був укладений значно пізніше, зі спливом декількох місяців. Також, не надано оцінки предмету самого договору та аналізу тих правових послуг адвоката, які ним надавалися. Тобто, правові послуги адвокат надавав в рамках цивільного законодавства щодо оформлення спадщини, а договір стосується представництва інтересів в кримінальному провадженні.

Так, відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги, а не на підставі довіреності. Зазначені факти не дослідженні КДКА регіону та їм не надано відповідну правову оцінку.

Таким чином, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати КДКА Харківської області від 30 січня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ підлягає скасуванню, а справа поверненню до КДКА Харківської області для нового розгляду на стадію розгляду дисциплінарної справи, відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 30 січня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – скасувати.
  3. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА Харківської області для нового розгляду на стадію розгляду дисциплінарної справи.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська