Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV-009/2019

24 квітня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 395 від 21 грудня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 395 від 21 грудня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник не погоджується із рішенням КДКА Хмельницької області та вважає, що його письмові роботи перевірено суб’єктивно та неповно. Особа_1 вказує, що відповіді по всім питанням відповідають нормам процесуального права, відповідають фабулам справ, містять правове обґрунтування, а отже, відповідно, оцінені кваліфікаційною палатою неправильно. Просить оскаржуване рішення скасувати та зобов’язати КДКА Хмельницької області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Строк на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановлений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не порушений.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Усманова М.А., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням КДКА Хмельницької області № 383 від 14 грудня 2018 року Особа_1 допущено до складення кваліфікаційного іспиту (а.с.12).

За результатами складення кваліфікаційного іспиту, рішенням КДКА Хмельницької області результат його письмового іспиту було оцінено в 41 бал (а.с.13).

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 395 від 21 грудня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту Особа_1 визнано таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит, до складення усного кваліфікаційного іспиту Особа_1 не допущено та відмовлено йому у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту (а.с.47).

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону. Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

Порядок оцінювання письмового іспиту здійснюється відповідно до положень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 270 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 15 розділу 4 Порядку, оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26-30 балів; добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів; незадовільний рівень – 0 балів.

В п. 15 розділу 4 Порядку визначено, що критеріями незадовільного рівня, що оцінюється в 0 балів є наступні: письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Під час складення письмового іспиту Скаржником обрано екзаменаційний білет №1 (а.с.16).

Згідно відомостей з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту, оцінювання письмового іспиту проводилось трьома членами кваліфікаційної палати – адвокатами Особа_2 , Особа_3 , Особа_4 (а.с.13).

У відповідності до Порядку завдання письмового іспиту Особа_1 оцінено: питання № 1 – по 20 балів трьома членами палати; питання № 2 – по 0 балів трьома членами палати; питання № 3 – по 21 балів трьома членами палати; письмовий висновок по фабулі справи – по 0 балів трьома членами палати. Середній бал за результатами письмового іспиту склав 41 бал.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішуючи скаргу по суті, дослідивши матеріали справи та перевіривши письмовий іспит Скаржника, прийшла до висновку, що рішення КДКА Хмельницької області № 395 від 21.12.2018 року мотивоване, обґрунтоване та відповідає Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Так, зокрема, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з позицією кваліфікаційної палати КДКА Хмельницької області, що відповіді Особа_1 на завдання № 2 та письмовий висновок по фабулі справи вірно оцінені в 0 (нуль) балів.

Скаржником підготовлене 2 письмове завдання – відзив на позовну заяву в господарські справі. Аналізуючи надану Особа_1 відповідь на питання №2 ВКДКА вважає, що відповідь підготовлено неправильно, оскільки не наведені обставини, які визнаються відповідачем, а також правова оцінка обставин, вказаних позивачем, з якою відповідач погоджується; не наведені належні (відповідно до заданої фабули) заперечення щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права, що не відповідає вимогам ст. 165 ГПК України. Підготовлений відзив взагалі не містить будь-якого правового обґрунтування. При підготовці відзиву не враховано, що згідно ч. 4 ст. 165 ГПК України, якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких гуртуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.

Скаржником підготовлене 4 письмове завдання – письмовий висновок (правова позиція та тактика захисту) як представника банку по цивільній справі про визнання іпотечних договорів недійсними. Аналізуючи наданий Особа_1 правовий висновок по фабулі справи, як представника банку, ВКДКА вважає, що відповідь підготовлено неправильно. Скаржник виконуючи завдання не врахував, що правочин, вчинений батьками (усиновлювачами) стосовно нерухомого майна, право власності на яке чи право користування яким мають діти, за відсутності обов’язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування, може бути визнаний судом недійсним (ч. 6 ст. 203, ч. 1 ст. 215 ЦК України) за умови, якщо буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам та інтересам дитини, звужує обсяг існуючих майнових прав дитини та/або порушує охоронювані законом інтереси дитини, зменшує або обмежує права та інтереси дитини щодо жилого приміщення, порушує гарантії збереження права дитини на житло. Сам по собі факт відсутності обов’язкового попереднього дозволу органу опіки та піклування на укладення оспорюваного правочину не є безумовною підставою для визнання його недійсним. Також при відповіді на четверте питання та визначенні правової позиції не було враховано, що власник майна, який є одночасно законним представником неповнолітньої або малолітньої особи та укладає правочини, які впливають на права дитини, повинен діяти добросовісно та в інтересах дитини, а інша сторона договору має право очікувати від нього таких дій. Неправдиве повідомлення батьками, які є одночасно законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи, про відсутність прав дитини на майно, яке передається в іпотеку, не може бути підставою для визнання іпотеки недійсною за позовом батьків, які зловживали своїми правами законних представників дитини, а може спричинити інші наслідки, передбачені законодавством, які застосовуються органами опіки та піклування.

За таких обставин Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури прийшла до висновку, що кваліфікаційною палатою КДКА Хмельницької області вірно оцінено відповідь Особа_1 на 2 та 4 завдання білету по 0 (нуль) балів, рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 395 від 21 грудня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту є мотивованим та обґрунтованим.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 395 від 21 грудня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська