Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV-010/2019

 24 квітня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 на бездіяльність КДКА Київської області при розгляді його скарги відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 на бездіяльність КДКА Київської області при розгляді його скарги відносно адвоката Особа_2.

Зі скарги Скаржника вбачається, що у серпні 2018 року ТОВ «Жоравська нива» звернулось до КДКА Київської області зі скаргою на неправомірні дії адвоката » Особа_2. Оскільки ТОВ «Інформація_1» більше чотирьох місяців про розгляд поданої скарги відомо нічого не було, 02.01.2019 року товариство звернулося до КДКА регіону із заявою про надання інформацію про результати розгляду скарги. 08.01.2019 року КДКА Київської області повідомила ТОВ «Інформація_1» про те, що за дорученням Голови дисциплінарної палати матеріали скарги були передані члену дисциплінарної палати для проведення перевірки відомостей, викладених у скарзі.

Як зазначено в скарзі, яка подана до ВКДКА, станом на 05.02.2019 року розгляд поданої до КДКА регіону скарги відносно адвоката » Особа_2 здійснено не було, що, на думку Скаржника, є порушенням ст.ст. 24, 30, 31, 39 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

З матеріалів справи КДКА регіону за скаргою керівника ТОВ «Інформація_1» Особа_1 вбачається, що скарга на дії адвоката Особа_2 надійшла 24.09.2018 року та, відповідно, із дорученням Голови дисциплінарної палати КДКА Київської області від 27.09.2018 року була направлена на перевірку члену палати Особа_3.

На зазначену скаргу адвокатом Особа_2 01.10.2018 року були подані письмові пояснення по суті скарги та надано відповідні письмові документи.

За результатами розгляду скарги та наданих адвокатом пояснень уповноваженим членом КДКА регіону 25.02.2019 року було складено відповідну довідку де зазначено, що в діях адвоката Особа_2 наявні ознаки дисциплінарного проступку, що дає підстави для порушення стосовно нього дисциплінарної справи і притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

27.02.2019 року КДКА Київської області прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.

Заслухавши доповідь члена ВКДКА Прокопчука О.М., розглянувши матеріали поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно із даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат » Особа_2 здійснює індивідуальну адвокатську діяльність та має наступну адресу робочого місця: Адреса_1 ; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №_____, видане 30.06.1994 року КДКА Київської області; форма адвокатської діяльності – індивідуальна адвокатська діяльність.

На час розгляду ВКДКА поданої скарги, КДКА Київської області було прийняте відповідне рішення від 27.02.2019 року про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката » Особа_1 , яке не є предметом оскарження і не розглядається ВКДКА.

Про прийняте рішення КДКА регіону повідомила Скаржника шляхом направлення рішення від 27.02.2019 року поштовим відправленням 01.03.2019 року, яке було отримане особисто Скаржником 12.03.2019 року о 08 год. 21 хв.

В своїй скарзі керівник ТОВ «Інформація_1» » Особа_1 просить зобов’язати КДКА Київської області розглянути скаргу щодо адвоката » Особа_2 по суті та притягнути до дисциплінарної відповідальності членів КДКА Київської області.

Відповідно до ч. 4 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

3) виконує інші функції відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Виходячи із вищенаведеного ВКДКА не знаходить обґрунтованих підстав для задоволення скарги.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» » Особа_1 на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області при розгляді його скарги відносно адвоката » Особа_2 – залишити без задоволення.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська