Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV-011/2019

 24 квітня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 98 від 11 січня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 98 від 11 січня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Скаржник вважає, що рішення дисциплінарної палати КДКА м. Києва № 98 від 11.01.2019 року є незаконним та необґрунтованим.

В обгрунтування своєї скарги Скаржник зазначає, що адвокат Особа_2 захищає інтереси клієнта згідно договору про надання правової допомоги з приводу корпоративного конфлікту, при цьому звернувся до Скаржника з адвокатським запитом № _______ від 02.10.2018 року, згідно якого вимагає надати йому інформацію, яка містить дані щодо прізвищ, імен, по-батькові та контактних номерів телефонів працівників ТОВ «Інформація_», а саме: директора, заступника (заступників) директора, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії та начальників (керівників) окремих відділів (підрозділів) Товариства, та копії їх особистих справ. Із наданого адвокатського запиту не зрозуміло, як захист інтересів клієнта згідно договору про надання правової допомоги з приводу корпоративного конфлікту, пов’язаний з персональними даними працівників Товариства, які охороняються Законом України «Про захист персональних даних».

Скаржник вважає, що в діях адвоката є склад дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2, 3, 5 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема: порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, які є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Також Скаржник зазначає, з посиланням на ч. 1 ст. 43 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що акти перевірок ДФС України не входять до переліку документів, які Товариство зобов’язано зберігати протягом усього строку діяльності товариства і надавати копії на вимогу учасника або його представника, тому вимоги адвоката по наданню копії акту перевірки є незаконними, що є порушенням норм ст. ст. 20, 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скаржник просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 98 від 11 січня 2019 року та ухвалити нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_2. має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ______, видане Радою адвокатів міста Києва на підставі рішення № __ від 13.11.2014 року. Адреса робочого місця адвоката: Адреса_1. Тобто, дисциплінарне провадження здійснено КДКА у відповідності до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Строки на оскарження оскарження рішення, передбачені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не порушені.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Дроботущенко Т.О., розглянувши доводи скарги та додатки до неї, перевіривши матеріали, що надійшли з дисциплінарної палати КДКА міста Києва, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

У скарзі до КДКА м. Києва Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформація_1 », в особі представника – заступника директора з правових питань Особа_3 ., який діє на підставі довіреності, зазначено про надходження адвокатських запитів за № __________ від 02.10.2018 року від адвоката Особа_2 , який діє в інтересах та за дорученням Особа_4., учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1», частка якого складає 50 % Статутного капіталу, – про надання інформації, відомостей та копій документів по діяльності Товариства.

Скаржником зазначено, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Інформація_1», акти перевірок ДФС України не входять до переліку документів, які Товариство зобов’язано зберігати протягом усього строку діяльності товариства і надавати копії на вимогу Учасника або його представника, тому вимоги адвоката по наданню копії акту перевірки є незаконними, такими, що порушують норми ст. ст. 20, 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Скаржник вважає, що поданням вказаних адвокатських запитів адвокат Особа_2 вчинив дисциплінарний проступок у вигляді: порушення присяги адвоката України, невиконання своїх професійних обов’язків, порушення інших обов’язків адвоката, передбачених ст. ст. 20, 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Скаржник зазначає, що із адвокатського запиту за № ­­­­­­­­_______ не зрозуміло, які права і законні інтереси Особа_3. захищає адвокат Особа_2 і яке відношення до його прав та інтересів мають персональні дані на працівників Товариства, які охороняються Законом України «Про захист персональних даних». Зазначає, що адвокат Особа_2 не володіє достатніми знаннями своїх професійних прав і обов’язків, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», порушує норми ст. ст.11, 20, 21, 24, 26 вказаного Закону. Вважає, що своїми неправомірними діями адвокат Особа_2 дестабілізує нормальну роботу ТОВ «Інформація_1» (відноситься до великих платників податку), яка є одним із лідерів по аграрному ринку України по продажу засобів захисту рослин, насіння, мікродобрив сільськогосподарським підприємствам, в результаті чого держава може не доотримати податки до бюджету. Скаржник вважає, що судячи з тих питань, що ставляться Товариству адвокатом Особа_2 в адвокатських запитах, є обґрунтована підозра вважати, що можливо готується рейдерське захоплення ТОВ «Інформація_1».

Скаржник просив провести перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката Особа_2, порушити дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2, та позбавити його права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Голова дисциплінарної палати КДКА м. Києва Особа_4, на підставі ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», доручив члену ДП КДКА м. Києва Особа_5 провести перевірку відомостей, викладених в скарзі про дисциплінарний проступок адвоката Особа_2.

Адвокат Особа_2 в письмових поясненнях зазначив, що подана Товариством скарга є необґрунтованою, безпідставною та незаконною. Подаючи адвокатські запити, він не вчиняв дисциплінарного проступку, не порушував Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», правила адвокатської етики, належним чином виконував свої професійні обов’язки. Ним дійсно були направлені вказані адвокатські запити на адресу Товариства в інтересах та за дорученням Особа_3 для захисту його прав, як Учасника (Засновника) Товариства, який володіє 50 % його статутного капіталу.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Інформація_1», учасники товариства мають право брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства, отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

В силу ч. 4 ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

Адвокат звертає увагу, що захист порушених прав Клієнта на участь в управлінні Товариством ним надається на підставі Договору про надання правової допомоги та представлення інтересів № ____від 14 вересня 2018 року, предметом якого є вжиття інших заходів з метою захисту прав і інтересів Клієнта з приводу корпоративного конфлікту, що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» (код ЄРПОУ _________). Вважає, що обвинувачення представника Скаржника є надуманими та безпідставними.

Адвокат Особа_2 наголошує на тому, що адвокатські запити ним подані на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та відповідають вимогам цього Закону.

Так, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Згідно ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів. Відповідно до ч. 3 ст. 24 вказаного Закону, відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Адвокат зазначив, що якщо Товариство вважає, що не повинно зберігати документи, затребувані в адвокатському запиті за вих. № _______ від 02.10.2018 року, про це письмово потрібно повідомити адвоката, як це передбачено Законом України «По адвокатуру та адвокатську діяльність». Таким чином, думка Скаржника про те, що він не повинен зберігати документи, які були затребувані адвокатом, а направлення таких запитів може бути підставою притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності – є необґрунтованою та безпідставною. Вважає, що Товариство поданням даної скарги чинить тиск на нього, як на представника Учасника Товариства, щоб унеможливити надання фахової правової допомоги на представлення його інтересів.

Щодо доводів Скаржника в частині адвокатського запиту вих. № _______ від 01.10.2018 року, адвокат Особа_2 зазначає наступне.

Інформація з обмеженим доступом – це конфіденційна, таємна та службова інформація (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію»). Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Конституційний Суд України у рішенні від 20.01.2012 року у справі № ____ роз’яснив, що до конфіденційної інформації про фізичну особу слід відносити інформацію про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адресу, дату і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові й немайнові відносини цієї особи з іншими особами (зокрема, з членами сім’ї), а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються в побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка обіймає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

В адвокатському запиті запитувалась інформація щодо фізичних осіб, які є працівниками Товариства та стосуються їх професійних даних, як фахівців Товариства, Учасником якого є Особа_3, інтереси якого він представляє. Персональні дані, які стосуються особистої, побутової, інтимної чи будь-якої іншої сфери життя працівників Товариства не запитувались.

Якщо Товариство вважає, що інформація та документи, які затребувані адвокатським запитом за вих. № _______ від 02.10.2018 року, відноситься до інформації з обмеженим доступом, про це письмово потрібно повідомити адвоката, як це передбачено Законом України «По адвокатуру та адвокатську діяльність». Останній самостійно оцінить правомірність дій Товариства та вчинить необхідні законні дії для захисту прав та інтересів свого клієнта.

Адвокат підкреслює, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Правил адвокатської етики, специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання правової допомоги, здійсненню захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів.

Відповідно до 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі, щодо отримання копій документів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

Адвокат Особа_2 , підсумовуючи викладене в письмових поясненнях, заперечуючи проти доводів скарги, зазначає, що подібні скарги дискредитують інститут адвокатури в цілому та підривають її авторитет, унеможливлюють надання адвокатами належної правової допомоги.

Відповідно до довідки члена ДП КДКА м. Києва Особа_4 від 17.09.2018 року була здійснена перевірка відомостей про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку в діях адвоката, за результатом якої зроблений висновок про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 98 від 11 січня 2019 року відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 . Здійснивши аналіз матеріалів скарги та доданих до неї матеріалів, пояснення адвоката, дослідивши адвокатські запити, направлені адвокатом Скаржнику, у комплексі із договором про надання правової допомоги, дисциплінарна палата КДКА міста Києва дійшла висновку, що адвокатські запити не містять порушень чинного законодавства України у сфері адвокатури та адвокатської діяльності і стосувались надання правової допомоги клієнту у межах Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «По адвокатуру та адвокатську діяльність», до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Як вбачається з матеріалів, доданих до скарги, зазначену вимогу закону адвокатом було виконано. Водночас, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить вимоги щодо конкретизації адвокатом мети отримання певних відомостей, зокрема, зазначення того, які права і законні інтереси його клієнта захищаються. Зазначення таких відомостей було б порушенням адвокатської таємниці в розумінні статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

За приписами ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвокату у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Відповідно до вимог абз. 2 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Ні матеріали перевірки, ні скарга до ВКДКА не містять доводів, доказів, які б спростовували висновки КДКА регіону про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Таким чином, ВКДКА приходить до висновку, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 98 від 11 січня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 , – є правильним по суті, таким, що винесено з дотриманням вимог статей 33, 36 – 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Доводи Скаржника, зазначені у скарзі до ВКДКА, не є новими, їм надана належна оцінка дисциплінарною палатою КДКА м. Києва.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1- залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 98 від 11 січня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали перевірки повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська