Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV-012/2019

 24 квітня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 99 від 11 січня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва № 99 від 11 січня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Скаржник не погоджується із зазначеним рішенням, вважає його незаконним та необґрунтованим.

В обгрунтування своєї скарги Скаржник зазначає, що ТОВ «Інформація_1» отримало від адвоката Особа_2, який діє в інтересах та за дорученням Особа_3, адвокатський запит за №_____ від 11.10.2018 року про надання інформації та копій документів по діяльності ТОВ «Інформація_1», а саме:

– копії всіх без виключення договорів, які були укладені ТОВ «Інформація_1» (код ЄДРПОУ _________) з ТОВ «Інформація_1»;

– інформацію про об’єми та обсяги результатів господарської діяльності між ТОВ «Інформація_2» (код ЄДРПОУ _________ ) з ТОВ «Інформація_1»;

– інформацію про розмір дебіторської заборгованості ТОВ «Інформація_1» (код ЄДРПОУ ________) перед ТОВ «Інформація_2».

Адвокат Особа_2 у вказаному адвокатському запиті, як на правову основу отримання копій документів від Товариства, посилається на ч. 1 ст. 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», де вказано, що учасники товариства мають право брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства, отримувати інформацію про господарську діяльність товариства. Але громадянин Особа_3 не являється Учасником ТОВ «Інформація_1», а тому не має право отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, так як вона є комерційною таємницею. При підготовці і подачі адвокатського запиту адвокат не перевірив в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, хто є Учасником ТОВ «Інформація_1», що, на думку Скаржника, свідчить про низький професійний рівень адвоката Особа_2 ., тому його вимоги по наданню копії документів Товариства є незаконними.

Скаржник вважає, що адвокатом порушено норми п.1 ст. 20, п.1 (1), 1 (4) ст. 21, ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», також відповідні норми Закону України «Про інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Зазначає, що згідно зі статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат Особа_2 вчинив дисциплінарний проступок у вигляді: порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених статтями 20-21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скаржник зазначає, що своїми неправомірними діями адвокат Особа_2 дестабілізує нормальну роботу ТОВ «Інформація_1», в результаті чого держава може не доотримати податки до бюджету. Судячи з тих питань, що ставляться Товариству адвокатом Особа_2 в адвокатському запиті, є обґрунтована підозра вважати, що можливо готується рейдерське захоплення ТОВ «Інформація_1».

Скаржник просить скасувати рішення № 99 від 11 січня 2019 р. дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва та ухвалити нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ____ , видане Радою адвокатів міста Києва на підставі рішення № 26 від 13.11.2014 року. Адреса робочого місця адвоката: Адреса_1. Тобто, дисциплінарне провадження здійснено КДКА у відповідності до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Строки на оскарження оскарження рішення, передбачені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не порушені.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Дроботущенко Т.О., розглянувши доводи скарги та додатки до неї, перевіривши матеріали, що надійшли з дисциплінарної палати КДКА м. Києва, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

У скарзі до КДКА м. Києва директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1 зазначає про дисциплінарний проступок адвоката Особа_2, наводить обставини, та доводи, аналогічні тим, що зазначені у скарзі до ВКДКА.

Скаржник просив провести перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката Особа_2, порушити дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2 та позбавити адвоката Особа_2 права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Голова дисциплінарної палати КДКА міста Києва Особа_4 , на підставі ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», доручив члену ДП КДКА м. Києва Особа_5 провести перевірку відомостей, викладених в скарзі про дисциплінарний проступок адвоката Особа_2.

Адвокат Особа_2 в письмових поясненнях зазначив, що дійсно ним був направлений адвокатський запит за вих. №______ від 11.10.2018 року, в якому він просив надати копії зазначених документів та повідомити вказану інформацію.

До адвокатського запиту, згідно вимог ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ним було долучено посвідчені належним чином копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру на ведення справи.

Адвокатський запит був направлений на адресу Товариства в інтересах та за дорученням Особа_3 для захисту його прав, як Учасника (Засновника) Товариства «Українська аграрно-хімічна компанія» (код ЄДРПОУ ______), який володіє 50 % (п’ятдесятьма відсотками) його статутного капіталу, та якому відомо, що між ТОВ «Інформація_1» та ТОВ «Інформація_2» існують господарські та договірні відносини.

Звертає увагу, що захист порушених прав клієнта на участь в управлінні Товариством надається на підставі Договору про надання правової допомоги та представлення інтересів № __ від 14 вересня 2018 року.

Адвокат Особа_2 звинувачення Скаржника вважає надуманими та безпідставними.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», учасники товариства мають право брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства, отримувати інформацію про господарську діяльність товариства. Особа_3 є учасником ТОВ «Інформація_2» (код ЄДРПОУ ________), таким чином, затребувана інформація та документи в адвокатському запиті за вих. №______ від 11.10.2018 року стосується виключно господарської діяльності Товариства з ТОВ «Інформація_2», а тому не може бути віднесена до комерційної таємниці.

Адвокат звертає увагу на положення про комерційну таємницю та переліки відомостей, що становлять комерційну таємницю. Такі документи повинні відповідати постанові КМУ № 611 від 09.08.1993 року «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці».

Наголошує на тому, що адвокатський запит подається на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та має відповідати вимогам саме цього закону, а не Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Так, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Згідно ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів. Відповідно до ч. 3 ст. 24 вказаного Закону, відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Адвокат зазначає, що якщо Товариство вважає, що інформація та документи, які затребувані адвокатським запитом, відносяться до інформації з обмеженим доступом – про це письмово потрібно повідомити адвоката, як це передбачено Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Останній самостійно оцінить правомірність дій Товариства та вчинить необхідні законні дій для захисту прав та інтересів свого клієнта.

Адвокат вважає, що цією скаргою Товариство чинить тиск на нього, як на представника Учасника Товариства, щоб унеможливити надання фахової правової допомоги на представлення його інтересів.

Адвокат підкреслює, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Правил адвокатської етики, специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання правової допомоги, здійсненню захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів.

Відповідно до 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі, щодо отримання копій документів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

Адвокат Особа_2, підсумовуючи вищевказане та аналізуючи подану Товариством скаргу, вважає її необґрунтованою, безпідставною та незаконною. Скаржник, обгрунтовуючи скаргу, викладає її через призму власних інтересів, а законні дії адвоката, вчинені з метою захисту інтересів клієнта, видає за такі, які були здійснені з порушенням закону. Вважає, що подібні скарги дискредитують інститут адвокатури в цілому та підривають її авторитет, унеможливлюють надання адвокатами належної правової допомоги.

Відповідно до довідки члена ДП КДКА м. Києва Дерев’янчука В.А., була здійснена перевірка відомостей про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку в діях адвоката, за результатом якої зроблений висновок про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

За результатом розгляду скарги ТОВ «Інформація_1» про дисциплінарний проступок адвоката, довідки і матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА м. Києва 11 січня 2019 року прийняла рішення № 99, яким відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 у зв’язку з тим, що в діях адвоката Особа_2 відсутні ознаки порушень Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Даний висновок зумовлений тим, що, відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запитом є письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Як вбачається із пояснень адвоката і копій документів, доданих до них, адвокат Особа_2 запитував у Скаржника виключно інформацію, пов’язану із господарською діяльністю товариства, учасником якого є його клієнт — Особа_3

Згідно даних ЄДРПОУ, Особа_3 дійсно є учасником (засновником) ТОВ «Інформація_2», а тому, згідно приписів статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», має право отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

За приписами ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвокату у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Відповідно до вимог абз. 2 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Ні матеріали перевірки, ні скарга до ВКДКА не містять доводів, доказів, які б спростовували висновки КДКА регіону про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Таким чином, ВКДКА приходить до висновку, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 99 від 11 січня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – є правильним по суті, таким, що винесено з дотриманням вимог статей 33, 36 – 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Доводи Скаржника, зазначені у скарзі до ВКДКА, не є новими, їм надана належна оцінка дисциплінарною палатою КДКА м. Києва.

На підставі викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформація_1» Особа_1- залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва № 99 від 11 січня 2019 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали перевірки повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська