Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV-014/2019

 24 квітня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу прокурора Сумської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області № 1-2/19 від 25 січня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга прокурора Сумської області Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області № 1-2/19 від 25 січня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.

Прокурор Сумської області Особа_1 з рішенням дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області не згодний, так як вважає його необґрунтованим.

Скаржник вказує, що Висновки КДКА Чернігівської області є однобічними та такими, що не ґрунтуються на фактичних обставинах справи, а рішення прийнято без належної перевірки матеріалів і доводів скарги. Просить скасувати рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 25.01.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 та прийняти нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2. та спрямувати її для розгляду до дисциплінарної палати КДКА за адресою робочого місця адвоката, зазначеному в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Розглянувши доводи скарги, матеріали, що надійшли з КДКА регіону, заслухавши доповідача, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, сформованого 23.04.2019 року, адвокат Особа_2 набув права на заняття адвокатською діяльністю згідно свідоцтва № ___ від 31.08.2012 року, виданого на підставі рішення КДКА в Чернігівській області від 31.08.2012 року. Свою адвокатську діяльність адвокат здійснює за адресою:Адреса_1.

Рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Миланича А.М. дисциплінарна палата КДКА Чернігівської області прийняла 25.01.2019 року.

Строки на оскарження рішення КДКА регіону, визначені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущені.

Матеріалами перевірки встановлено, що до дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області надійшла скарга прокурора Сумської області Особа_1 щодо адвоката Особа_2.

У скарзі зазначається, що адвокат Особа_2, відповідно до Договору про надання правової допомоги від 02.11.2017 року, здійснює захист Особа_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № __________ від 31.10.2017 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як зазначає у своїй скарзі Заявник, адвокат Особа_2, у порушення приписів ст.ст. 28, 47, 318 КПК України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики (ст. ст. 7, 43, 45, 47) вчиняв та продовжує вчиняти дії, спрямовані на невиправдане затягування досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження відносно Особа_3.

Скаржник вважає, що така процесуальна поведінка адвоката Особа_2 та зміст поданих ним процесуальних документів, суперечить приписам ст.ст. 43, 45, 47 Правил адвокатської етики, у звꞌязку з чим просив порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2.

На звернення КДКА регіону, адвокатом Особа_2 були надані письмові пояснення. У своїх письмових поясненнях адвокат повідомив, що з моменту укладення договору про надання правової допомоги, діючи у відповідності до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, а також вимог чинного процесуального законодавства України, зайняв активну позицію виходячи з свого професійного обов’язку по захисту та відстоюванню інтересів довірителя, діючи добросовісно, наполегливо та принципово, при цьому не поступаючись своєю незалежністю, виходячи з принципу домінантності інтересів своїх довірителів.

Адвокат зазначив, що на момент підписання договору та його участі в справі, вказане кримінальне провадження тривало більше 12 місяців і він, як адвокат, жодним чином не міг впливати на перебіг розумного строку досудового розслідування.

Зазначив про безпідставні звинувачення прокуратури в порушенні правил адвокатської етики, вказав, що заява не містить жодного доказу, в якості додатку до заяви, в підтвердження таких припущень, та чітко ще раз дає зрозуміти про упереджене ставлення прокуратури до нього як до захисника в даній справі, та необхідністю виключення його подальшої участі по вказаній справі. Вважає це неприхованим явним тиском на нього, як на адвоката, та його довірителів.

Адвокат просив відмовити в задоволенні скарги прокурора Особа_1 про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

За результатом розгляду скарги прокурора Особа_1, довідки та матеріалів перевірки, дисциплінарна палата КДКА Чернігівської області дійшла до висновку про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає такі висновки КДКА Чернігівської області обґрунтованими та законними, оскільки в діях адвоката Особа_2 не вбачається доведених ознак дисциплінарного проступку.

Твердження Скаржника щодо того, що КДКА регіону прийняла невмотивоване рішення, та не встановила необхідних обставин не підтверджується наявними матеріалами справи.

Після дослідження матеріалів перевірки встановлено, що обставини, викладені у заяві прокурора Сумської області Особа_1 , докази, на які посилається Скаржник, як на обгрунтування своїх доводів, не знайшли свого підтвердження, не грунтуються на доданих до такої заяви доказах та повністю спростовуються поясненнями адвоката Особа_2 , які слід вважати обгрунтованими, оскільки обставини, на які посилається адвокат, повністю підтверджуються письмовими доказами, доданими до таких пояснень та узгоджуються з ними. І навпаки, аналізуючи у сукупності докази, надані як ініціатором звернення, так і адвокатом, на підтвердження чи спростування певних обставин, стає зрозумілим, що ініціатор звернення безпідставно тлумачить певні обставини, події та норми чинного законодавства на власний розсуд, намагаючись обгрунтувати доводи своєї скарги.

Також до скарги до ВКДКА прокурор Особа_1 долучив диск з аудіозаписами, які були детально досліджені ВКДКА, проте жодним чином не підтверджують наявність ознак дисциплінарного проступку у діях Особа_2.

Скаржник не надав належних доказів на підтвердження вчинення адвокатом Особа_2 дисциплінарного проступку.

Стаття 7 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року «09» червня 2017 року, передбачає, що в своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.

Зі ст. 70 Правил адвокатської етики вбачається, що щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Відповідно до ст. 70 Правил адвокатської етики, адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачяться на його користь.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Частиною 1 ст. 36 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Проте скаржник жодним чином не навів належних доказів порушень Особа_2 законодавства, яке регулює адвокатську діяльність.

Згідно з ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Ні матеріали перевірки, ні скарга до ВКДКА не містять доводів, доказів, які б спростовували висновки КДКА регіону про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Таким чином, ВКДКА приходить до висновку, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 23 листопада 2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, – є законним і обґрунтованим, ухваленим на підставі належним чином проведеної перевірки.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу прокурора Сумської області Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області № 1-2/19 від 25 січня 2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська