Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІV-015/2018

 27 квітня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Пшеничного О.Л., Кравченка П.А, Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 34 від 26 січня 2018 року, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ (далі – скаржник) на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 34 від 26 січня 2018 року, яким ОСОБА_ було визнано таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит, його було не допущено до складення усного кваліфікаційного іспиту, відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скарга містить вимогу про скасування рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 34 від 26 січня 2018 року, зобов’язання КДКА Хмельницької області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.

В обґрунтування скарги скаржником зазначено, що кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області неповно, з суб’єктивним підходом було перевірено 2 (друге) та 3 (третє) завдання білету № 11, внаслідок чого членами КДКА регіону було виставлено надто низьку кількість балів при оцінці даних питань.

Завданням № 2 до білету № 11 було скласти заяву про забезпечення адміністративного позову. На думку скаржника, дане завдання було виконано ним у повному обсязі, заяву складено відповідно до вимог, визначених, у ст. 152 КАС України. Зазначено, що єдине, що не було вказано скаржником у даному завданні, це те, що у додатку до даної заяви не зазначено про долучення квитанції про сплату судового збору. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ОСОБА_ за завдання № 2 до білету № 11 поставив 20 балів, член кваліфікаційної палати ОСОБА_ поставив 0 балів та голова кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ОСОБА_ поставив 0 балів;

Згідно із завданням № 3 до білету необхідно було скласти угоду про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ОСОБА_ за завдання № 3 до білету № 11 поставив 0 балів, член кваліфікаційної палати ОСОБА_ поставив 20 балів та голова кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області ОСОБА_ поставив 20 балів.

Скаржник вважає, що під час оцінювання письмового іспиту було порушено вимоги п. 13.9 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року №270 (зі змінами) (далі – Порядок).

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_, розглянувши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Матеріали справи відносно ОСОБА_ не містять відомостей про направлення скаржнику оскаржуваного рішення. Згідно із заявою скаржника від 12.02.2018 про видачу копії оскаржуваного рішення і ознайомлення з матеріалами справи, цю копію він отримав 21.02.2018. Вказані причину пропуску строку на оскарження Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури визнає поважними та приймає рішення про можливість розглянути скаргу по суті.

Встановлено, що 14.12.2017 скаржник звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

Рішенням № 316 від 22.12.2017 кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області скаржника було допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

Рішенням № 34 від 26.01.2018 року кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Хмельницької області ОСОБА_ визнано таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит, оскільки за результатами письмового іспиту отримав 60 балів; до складення усного кваліфікаційного іспиту його не допускати та відмовити у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Згідно з відомістю з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту від 26.01.2018 (письмовий іспит) скаржником було отримано білет № 11, за результатами виконання письмових завдань отримано середню кількість балів – 60. Скаржнику було надано письмові завдання, фабула справи.

Матеріали справи не містять відомості з оцінювання усного кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до письмової відповіді на друге завдання білету скаржником у додатках до заяви про забезпечення адміністративного позову не вказано квитанцію чи інший документ про сплату судового збору.

В рішенні № 34 від 26.01.2018 КДКА Хмельницької області прийшла до висновку, що відсутність у додатках до заяви про забезпечення адміністративного позову квитанції про сплату судового збору не відповідає вимогам ст.152 ч.2 Кодексу адміністративного судочинства України, і вказана невідповідність має принципове значення, оскільки зволікання з забезпеченням позову може привести до ускладнення чи взагалі унеможливлення ефективного захисту прав клієнта.

Зазначене рішення не містить посилання на інші недоліки, допущені скаржником під час виконання письмового іспиту.

Допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю здійснюються відповідності із вищезгаданим Порядком.

П.13.9 Порядку (розділ 4) визначено, що оцінка кожного письмового завдання із чотирьох здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, головою КДКА, якщо останній приймає участь у засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів; сумарна кількість балів не може перевищувати 120 та бути меншою за 80 балів (п.13.9); особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше, вважається такою, що успішно склала письмовий іспит (п.13.12); до складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали письмовий іспит (п.14.1.).

Відповідно до п.16 (розділ 4) Порядку, відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особи повинна містити наступну інформацію: 1. назву КДКА, кваліфікаційна палата якої приймає іспит; 2. прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка складає кваліфікаційний іспит; 3. дату та місце складення усного та письмового іспитів; номер екзаменаційного білету для складення письмового іспиту; прізвище, ім’я та по-батькові членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли та оцінювали письмові завдання; кількість балів, виставлених кожним з двох членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, за кожне з трьох письмових завдань та однієї фабули справи; середньоарифметичний бал (оцінку кваліфікаційної палати) за результатами письмового іспиту; підписи членів кваліфікаційної палати, голови КДКА, у разі його участі у засіданні палати, які перевіряли письмові завдання. Після внесення всієї інформації, відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту особою, підписується головою та секретарем кваліфікаційної палати.

За наслідками проведення кваліфікаційних іспитів кваліфікаційна палата невідкладно, але не пізніше ніж на наступний день після закінчення проведення іспиту, складає протокол, який підписується головою і секретарем кваліфікаційної палати, а вразі їх відсутності на засіданні палати – головуючим членом палати і членом палати, що вів протокол. Члени кваліфікаційної палати мають право заносити до протоколу свої зауваження. Такий протокол передається голові КДКА не пізніше ніж на наступний день після його складення.

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про допуск/відмову до складення іспиту, затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту/відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту приймається складом кваліфікаційної палати КДКА відкритим голосуванням простою більшістю голосів та підписується Головою КДКА, головою кваліфікаційної палати та секретарем КДКА (п.1 розділу 5 Порядку).

Як вбачається з матеріалів справи, відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту містить лише частину з оцінювання письмового іспиту, частина відомості з результату складення усного іспиту відсутня.

Крім того, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що покладений в основу оскаржуваного рішення висновок щодо принципового значення відсутності зазначення в додатку до заяви про забезпечення адміністративного позову квитанції про сплату судового збору є передчасним, та обґрунтованим не об’єктивно.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 34 від 26 січня 2018 року, — скасувати.
  3. Зобов’язати КДКА Хмельницької області провести повторний кваліфікаційний іспит у ОСОБА_, у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
                   О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська