Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV-015/2019

25 квітня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 25.01.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 25.01.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Скаржниця з вказаним рішенням не погоджується, у зв’язку із чим звернулася із скаргою до ВКДКА. В обґрунтування скарги Скаржниця вказує на невідповідність висновків КДКА Херсонської області, фактичним обставинам справи, а саме: КДКА не врахувала низьку кваліфікацію адвоката, його низький професіоналізм під час ведення справи в її інтересах. Скаржниця просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, притягнути його до дисциплінарної відповідальності з позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Кравченка П.А., перевіривши матеріали перевірки за скаргою Особа_1 на дії адвоката Особа_2 , Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

До КДКА Херсонської області надійшла скарга Особа_1 на дії адвоката Особа_2 під час представництва останнім її прав та інтересів як позивачки у цивільній справі №_______ , яка розглядалася в Каховському міськрайонному суді Херсонської області, за її позовом про визнання недійсним договору. Скаржниця вказує, що при складанні позовної заяви адвокатом було неправильно здійснено посилання на норми попереднього ЦК УРСР, неправильно складено клопотання про виклик свідка (зазначено прізвище «Інформація_1» замість правильного «Інформація_2»), клопотання про призначення експертизи та про витребування доказів складено з помилками. Зазначає про укладення нею з адвокатом Особа_2 угоди про надання правової допомоги та повідомляє про розірвання цього договору з її ініціативи. Також вважає розмір сплаченого гонорару надмірним і прагне його повернення.

25.01.2019 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Херсонської області було відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 за даною скаргою.

Первинна скарга була розглянута належною КДКА Херсонської області у відповідності до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скаржниця обґрунтовувала свою первісну скаргу наступним.

03 травня 2018 року між нею та адвокатом Особа_2 укладено договір про надання юридичних послуг за №14. До обсягу юридичних послуг входило представництво та захист її інтересів в Каховському міськрайонному суді Херсонської області. Згідно п. 3.2 Договору погоджено суму гонорару в розмірі _____ грн., яку було сплачено на розрахункову картку адвоката в повному обсязі.

Після ознайомлення зі складеними процесуальними документами Cкаржницею були поставлені під сумнів компетентність та професійність адвоката, оскільки позовну заяву, складену і подану адвокатом, було залишено без руху ухвалою Каховського міськрайонного суду від 17.07.2018 року, про наявність якої вона дізналася з ЄДРСР. Також зазначає, що складені адвокатом й інші процесуальні документи не відповідають вимогам ст. 91 ЦПК України, заявлені клопотання є необґрунтованими.

10.12.2018 року Скаржниця звернулася до адвоката з вимогою дострокового розірвання Договору та повернення сплачених коштів у зв’язку із неналежним виконанням договірних зобов’язань. Листом №18 від 26.12.2018 року адвокат повідомив, що не вбачає підстав для повернення зазначеної суми у зв’язку з тим, що вона була сплачена за фактично виконані послуги, з посиланням на акт.

Вважала, що дії адвоката Особа_2 суперечать нормам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правилам адвокатської етики. Наявність недоліків під час складання позовної заяви на думку Скаржниці свідчить про незнання адвокатом процесуального законодавства та про неналежне відношення до виконання своїх професійних обов’язків. Також вважає, що включення до акту всієї суми гонорару суперечить умовам Договору, оскільки зобов’язання, які взяв на себе адвокат, включали представництво її інтересів до винесення рішення судом першої інстанції.

У зв’язку із зазначеним вважає, що адвокат за її дорученням діяв всупереч ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також ст.ст. 7, 11, 18, 26-28 Правил адвокатської етики.

В доповненнях до скарги Скаржниця зазначила про істотне порушення адвокатом чинного законодавства під час складання клопотання про виклик свідків, яке не відповідає вимогам ст. 91 ЦПК України. В клопотанні адвокат в особистих даних одного із свідків замість вірного «Особа_3» зазначив «Особа_4», хоча особисто нею було надано адвокату дані осіб, які можуть бути допитані у судовому засіданні.

Скаржниця просила притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності із наступним позбавленням права на заняття адвокатською діяльністю та виключення із Єдиного реєстру адвокатів України.

На підтвердження своєї позиції Скаржницею було надано копії наступних документів: Договору про надання юридичних послуг за №__ від 03.05.2018 року; касового чеку від 04.05.2018 року; Акту №_____ здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) від 23.11.2018 року; листа №__ від 26.12.2018 року; позовної заяви; Ухвали Каховського міськрайонного суду Херсонської області від 17.07.2018 року; клопотання про виклик свідків; клопотання про витребування доказів; клопотання про призначення експертизи; роздруківки переписки з адвокатом на 4 арк.

Адвокат Особа_2 надав до ДП КДКА письмові пояснення по суті порушених у скарзі питань, в яких зазначив, що усі документи, які готувались ним до суду, погоджувались із Скаржницею надсиланням електронних листів та безпосереднім наданням для ознайомленням. Крім того, ними було обумовлено тактику ведення справи.

07.11.2018 року після останнього виклику до суду та бесіди з клієнтом йому стало відомо, що доказ, який він просив суд витребувати від Каховської ЦРЛ, знаходиться у клієнта (Скаржниці), у зв’язку із чим він роз’яснив про необхідність повідомлення та надання всіх матеріалів, які можуть стосуватися справи та вплинути на її подальший розгляд. Приблизно через два тижні клієнт повідомила про вимогу розірвання Договору та надання акту за фактично виконану роботу. У відповідь адвокат повідомив про необхідність зустрічі для підписання угоди про дострокове розірвання договору.

23 листопада 2018 року під час зустрічі з Особа_ 1 в апеляційному суді він передав їй акт, з яким вона ознайомилась та повідомила, що з ним згодна, його підписала та на звороті власноруч написала про отримання всіх оригіналів матеріалів, які були ним підготовлені.

Також стверджує, що про всі дії щодо розгляду справи постійно повідомляв Особа_1, в тому числі про залишення позову без руху та усунення недоліків. Ухвала суду про відкриття провадження у справі датована 26 вересня 2018 року, а позовна заява та заява про усунення недоліків датовані 17.07.2018 року та 07.08.2018 року.

Зазначення у позовній заяві норм Цивільного процесуального кодексу України, який втратив чинність, адвокат пояснює технічною помилкою, яка стосується і прізвища одного із свідків «Інформація_1» на «Інформація_2». Вказує, що роз’яснював Особа_1, що під час розгляду справи на стадії підготовчого судового засідання буде можливо наголосити на даних орфографічних помилках для внесення виправлення.

Щодо твердження Скаржниці про складення ним необґрунтованих клопотань, адвокат звертає увагу, що одне з його клопотань про витребування доказів було задоволено ухвалою суду від 07.11.2018 року.

Вважає, що ним не було порушено норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики та просив відмовити в задоволенні скарги Особа_1.

За результатами розгляду скарги Особа_1, доповнень до скарги з доданими документами, довідки, складеної в порядку ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та матеріалів перевірки, дисциплінарною палатою КДКА Херсонської області було встановлено наступне.

Згідно Договору №14 про надання юридичних послуг від 03.05.2018 року, укладеного між адвокатом Особа_2 і Особа_1, предметом Договору є надання правової інформаційно-консультаційної допомоги з юридичних питань (розділ 1 Договору). У розділі 2 Договору визначені відомості про послуги, а саме: складання позовної заяви про визнання договору дарування недійсним, представництво та захист інтересів в Каховському міськрайонному суді за позовної заявою. Розмір гонорару згідно п.3.2 Договору встановлений в сумі ___ грн. Ухвалою Каховського міськрайонного суду від 17.07.2018 року по справі №658/2524/18 позовну заяву Особа_1, в інтересах якої діяв адвокат Особа_2 , залишено без руху у зв’язку із тим, що заява не відповідає вимогам, встановленим ч. 3 ст. 175 ЦПК України, та надано строк для усунення недоліків – 10 днів з дня вручення ухвали. Про належне виконання адвокатом вимог вказаної ухвали суду та виправлення недоліків свідчить винесення судом ухвали від 26.09.2018 року про відкриття провадження у справі №_____. Ухвалою суду від 07.11.2018 року задоволено клопотання адвоката Особа_2 і витребувані документи державного нотаріуса Каховської міської державної нотаріальної контори.

Пунктом 3.4 Договору визначено, що у випадку якщо договір розривається достроково, оплата послуг провадиться за фактично виконану роботу. У разі неналежного виконання доручення на вимогу Замовника внесена плата повертається Замовнику повністю або частково, а при виникненні спору – за рішенням суду. У випадку настання бажаного результату без розгляду справи судом (мирова угода, примирення сторін, досудове врегулювання спору, тощо) внесена плата не повертається.

З Акту №_______ здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.11.2018 року вбачається, що з боку Особа_1 даний Акт підписаний без заперечень і зауважень.

З огляду на те, що матеріали перевірки не підтверджували факту наявності в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку, дисциплінарна палата дійшла до висновку про відсутність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

В матеріалах справи відсутні докази, які б вказували на наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_2. КДКА Херсонської області в своєму рішенні від 25.01.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, дала правильну оцінку зібраним доказам та об’єктивно встановила відсутність в діях адвоката підстав для порушення дисциплінарної справи.

Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 25.01.2019 року є вмотивованим та обґрунтованим. Висновки дисциплінарної палати викладені у ньому є правильними. Порушення порядку розгляду скарги також відсутні.

Доводи Скаржниці висновки рішення КДКА не спростовують і є необґрунтованими, оскільки зазначені нею помилки були частково виправлені самим адвокатом, а клопотання задоволені судом. Згідно з дослідженого ВКДКА Єдиного реєстру судових рішень станом на 25.04.19р. рішення у справі по суті судом не прийнято, тобто, судовий розгляд триває.

Матеріалами перевірки також підтверджується, що між Скаржницею та адвокатом Особа_2 було узгоджено та підписано Акт №_______ здачі – прийняття робіт (надання послуг) від 23.11.2018 року, у якому сторонами узгоджено перелік, кількість годин і обсяг фактично наданої правової допомоги на суму 9000 грн., зазначено про відсутність взаємних претензій сторін. Окім того, питання повернення гонорару до компетенції дисциплінарних органів адвокатури не відноситься і може бути вирішено в судовому порядку.

Таким чином, КДКА Херсонської області дійшла правильного висновку про відсутність в діях адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку.

За наслідками розгляду скарги ВКДКА приходить до висновку про відсутність підстав для скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 25.01.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2. Тому в задоволенні скарги Особа_1 на вказане рішення дисциплінарної палати КДКА Херсонської області слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області від 25.01.2019 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали перевірки повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська