Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV-016/2019

25 квітня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення № 43/ДПВ-18 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 18.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

 ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення № 43/ДПВ-18 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 18.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

В обґрунтування скарги Скаржник зазначає, що дисциплінарна палата не в повній мірі дослідила обгрунтування скарги щодо неправомірної, на його думку, поведінки адвоката, які полягають у тому, що адвокат Особа_2 у підготованому ним відзиві на позов Кофмана Б.Я. до Особа_3 та Особа_4 про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації у справі № _________, яка розглядалася в Приморському районному суді м. Одеса, підтверджив неправдиву інформацію, що була до цього поширена відповідачами у справі, чим на думку Скаржника порушув Правила адвокатської етики. У звʼязку з цим Скаржник просить рішення дисциплінарної палати КДКА Дніпропетровської області від 18.10.2018 року скасувати, ухвалити нове рішення, яким притягнути адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Притулу О.Б., перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Дніпропетровської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_2 здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 2019 від 25.05.2009 р., виданого Дніпропетровською обласною КДКА.

Адреса робочого місця адвоката: Адреса_1.

Таким чином, розгляд скарги відносно адвоката Особа_2 здійснено КДКА Дніпропетровської області у відповідності до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

До дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області надійшли скарги Особа_1 та Особа_5 щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2. Вказані скарги були об’єднані в одне провадження, у зв’язку з тим, що відомості, викладені у них стосуються однієї цивільної справи, в них викладені одні й ті ж обставини щодо скоєння адвокатом, на думку Скаржників, дисциплінарного проступку.

Рішенням № 43/ДПВ-18 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 18.10.2018 року відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 , оскільки дисциплінарна палата дійшла висновку про те, що скарга не містить відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Не погоджуючись із таким рішенням, Особа_1 подав до ВКДКА скаргу на вказане рішення, мотивуючи її тим, що дисциплінарна палата не в повній мірі дослідила обгрунтування скарги щодо неправомірної, на його думку, поведінки адвоката.

Встановлено, що адвокат Особа_2 здійснював представництво інтересів Особа_3 Особа_4 у справі № ________ , яка розглядалася Приморським районним судом м. Одеса, за позовом Особа_1 до Особа_3, Особа_4 про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації.

В рамках даної справи адвокатом було підготовано відзив на позов у справі, в якому висловлена позиція стосовно безпідставності вимог позивача.

Відповідно до ст. 32 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120 (далі – Положення), дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 70 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року від 09 червня 2017 року, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Згідно з ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката.

Разом із тим, скарга Особа_1 інших доводів окрім висловлення адвокатом у відзиві позиції щодо позову у справі – не містить.

При цьому, відзив, який є процесуальним документом у вищевказаній цивільній справі, не містить образливих, некоректних висловлювань, які б свідчили про наявність ознак щодо порушення адвокатом Правил адвокатської етики. Даних про порушення адвокатом професійних обов’язків у скарзі також не наведено, перевіркою не встановлено.

Отже з наведеного вбачається, що скарга Особа_1 є необґрунтованою, оскільки Скаржник у скарзі не наводить достатнього обґрунтування щодо наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, не вказує які саме положення Правил адвокатської етики порушені, а з матеріалів перевірки вбачається, що в діях адвоката відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Щодо посилання Скаржника на те, що оскаржуване рішення КДКА Дніпропетровської області було прийняте з порушенням ст. 33 Положення, оскільки Скаржнику разом із рішенням про відмову не була надіслана довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про проведення перевірки відомостей, ВКДКА зазначає наступне.

Питання виконання дисциплінарною палатою КДКА Дніпропетровської області вимог ст. 33 Положення не впливає на процедуру та законність прийняття самого рішення, оскільки вказана дія відбувається після його ухвалення, за результатами виконання вимог щодо розгляду скарги, дослідження обставин на вказаній стадії дисциплінарного провадження та прийняття рішення більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, відповідно до вимог ст. 37, 38, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Крім того, довідка члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міститься у матеріалах дисциплінарного провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1- залишити без задоволення.
  2. Рішення № 43/ДПВ-18 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області від 18.10.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська