РІШЕННЯ № V-003/2018 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 27.09.2017 про порушення дисциплінарної справи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V-003/2018

18 травня 2018 року
м. Львів

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Кравченка П.А, Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 27.09.2017 про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ (надалі за текстом – Скаржник) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 27.09.2017 про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

Листом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вих. №246 від 02.02.2018 скаржнику запропоновано усунути недоліки скарги у зв’язку з невідповідністю вимогам пункту 36.6 статті 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, порушивши при цьому питання про поновлення строків на оскарження.

В березні 2018 року, після усунення недоліків, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повторно надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 27.09.2017 про порушення відносно нього дисциплінарної справ.

Скаржник вважає, що рішення є незаконним та підлягає скасуванню. В обґрунтування своєї скарги вказує на те, що звернення судді Шевченківського районного суду м. Києва з проханням відреагувати на його поведінку та прийняти відповідне рішення з приводу вказаних обстави, які визначені у зверненні, не відповідає вимогам Положенню про прийняття та розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність Розгляд скарги не віднесено до компетенції дисциплінарної палати КДКА Київської області, розгляд проведено поверхнево та необ’єктивно, не заслухано звукозапис судового засідання, не відібрано пояснень у присутніх осіб. Висновок про наявність у його діях ознак дисциплінарного проступку є передчасним та необ’єктивним.

Вказує також на те, що дисциплінарною палатою КДКА Київської області направлялась кореспонденція не на його адресу, йому не було відомо про результати розгляду справи. Про рішення дізнався 10.01.2018 під час ознайомлення з матеріалами дисциплінарного провадження. Просить поновити строк на оскарження зазначеного рішення та скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 27.09.2017.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Усманова М.А., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Київської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Скаржника не повідомлено належним чином про день та час розгляду справи дисциплінарною палатою КДКА Київської області, рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 27.09.2017 про порушення відносно нього дисциплінарної справи на його адресу не надсилалось, первинну скаргу ним подано з дотриманням строку, встановленого ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у поданій скарзі усунуто недоліки, які були підставою для повернення її скаржнику. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури визнає поважним пропущення адвокатом строку на оскарження рішення КДКА регіону та приймає скаргу до розгляду по суті.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №___, яке _____ видане Київською обласною КДКА. Адреса робочого місця адвоката є наступною: ____________________.

Рішенням Ради адвокатів України №103 від 16.02.2013 «Про розмежування юрисдикцій кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та рад адвокатів Києва та Київської області» встановлено, що на адвокатів, які станом на 19.11.2012 (на день державної реєстрації НААУ) отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в КДКА Київської області та адреса робочого місця яких знаходиться в м. Києві, розповсюджується юрисдикція кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та ради адвокатів Київської області.

Таким чином, первинну скарга судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_ на дії адвоката ОСОБА_ розглянуто належною КДКА регіону, а саме дисциплінарною палатою КДКА Київської області.

З конвертів, які наявні в матеріалах дисциплінарного провадження, вбачається, що виклики на засідання дисциплінарної палати регіону та рішення від 27.09.2017 про порушення дисциплінарної справи направлялись адвокату ОСОБА_ на поштову адресу: ____________________, яка є відмінною від робочої адреси адвоката, що зазначена в Єдиному реєстрі адвокатів України. З матеріалами провадження скаржник ознайомився 10 січня 2018 року. В своїй скарзі адвокат ОСОБА_ вказує на те, що йому не відома адреса: ____________________, він здійснює адвокатську діяльність за своєю робочою адресою, яка і значиться в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Встановлено, що 07.08.2017 до КДКА Київської області надійшло подання судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_ щодо неналежної поведінки адвоката ОСОБА_ за матеріалами кримінального провадження, а саме його неявки, будучи належним чином повідомленим, без поважних причин, в судові засідання 19.06.2017 та 20.07.2017 до Шевченківського районного суду м. Києва. Заявниця просила відреагувати на поведінку адвоката та прийняти відповідне рішення з приводу вказаних в поданні обставин.

22 серпня 2017 року голова дисциплінарної палати КДКА Київської області Лісниченко Є.С. доручила члену дисциплінарної палати Бірюковій А.М. провести перевірку за матеріалами, за скаргою судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_ стосовно адвоката ОСОБА_ та за результатами перевірки скласти відповідну довідку.

Адвокат ОСОБА_ надав письмові пояснення, в яких зазначив відомості про поважність причин його неявки в судові засідання, які відбулись 19.06.2017 та 20.07.2017, а також надав фотокопії відправлення повідомлень на електронну адресу суду, заяви про відкладення розгляду справи, довідки, консультаційного висновку, копій направлення даних документів в програмі «Viber» абонентам «_____», та «_____», а також копії повісток на 20.07.2017.

З Витягу №10 засідання дисциплінарної палати КДКА Київської області від 27.09.2017 вбачається, що доповідач Бірюкова А.М. ознайомила членів дисциплінарної палати зі змістом скарги та матеріалами перевірки, під час якої встановлені ознаки вчинення адвокатом ОСОБА_ дисциплінарного проступку і запропонувала порушити дисциплінарну справу. Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 27.09.2017 порушено дисциплінарну справу стосовно адвоката ОСОБА_.

Частиною 2 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що скарга на дії адвоката перевіряється на предмет зазначення в ній відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарний проступок адвоката – це винне діяння (дія або бездіяльність) адвоката, що вчиняється ним при здійсненні як професійної, так і іншої діяльності, яке виражається в порушенні вимог законодавства про адвокатуру і адвокатську діяльність та (або) норм Правил адвокатської етики, яким заподіюється шкода клієнту та (або) адвокатурі в цілому, шляхом приниження її авторитету, авторитету адвокатської професії та статусу адвоката.

Дисциплінарними проступками, згідно частини 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Зі змісту рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 27.09.2017 вбачається, що адвокат ОСОБА_, будучи належним чином повідомленим, двічі не з’явився в судові засідання по кримінальному провадженню до Шевченківського районного суду міста Києва, розгляд яких призначено на 19.06.2017 та 20.07.2017 по обвинуваченню ОСОБА_ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України, захист якого здійснює адвокат ОСОБА_. Останній вказані обставини не заперечував та зазначив, що він повідомляв Шевченківський районний суд м. Києва про поважність причин його неявки в судові засідання та надав відповідні докази. Таким чином, фактичні обставини неявки в судові засідання по кримінальному провадженню адвокатом не заперечувались.

Аналіз наданих заявником пояснень та документів свідчить про те, що відомості, викладені у поданні судді Шевченківського районного суду м. Києва, на дії адвоката ОСОБА_, містять, у розумінні частини другої статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 7 частини другої статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Cкаргу адвоката ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 27 вересня 2017 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали перевірки повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           А.П. Місяць

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська